Δευτέρα, 13/07/2020

ΝΕΑ Παράταση της Ημερομηνίας για υποβολή Προτάσεων Δημοσίων Έργων στο CLLD LEADER

H ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑύστερα από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει την  παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την απόφαση,  ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ορίζεται η 04-10-2018 από 14-9-2018 που ήταν μέχρι σήμερα.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε  (5) ημερών, να καταθέσουν στην ΕΤΑΝΑΜ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς το φυσικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις στα τηλ. επικοινωνίας 2682089150,& 2681077115

 

Ο Πρόεδρος της  Ε Δ Π CLLD/LEADER                                                 Πρέβεζα 30-8-2017

       Ψαθάς Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ