Πέμπτη, 27/06/2019

CLLD LEADER

ΝΕΑ Παράταση της Ημερομηνίας για υποβολή Προτάσεων Δημοσίων Έργων στο CLLD LEADER

30 Αυγούστου 2018, 2:22 μμ | Γράφει: Ανδριάνα Σολδάτου

H ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER, ανακοινώνει την  παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο…

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση για υποβολή Προτάσεων Δημοσίων Έργων στο CLLD LEADER

25 Μαΐου 2018, 10:32 μμ | Γράφει: Ανδριάνα Σολδάτου

Σε συνάντηση ενημέρωσης και παρουσίασης της μεθοδολογίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Leader, για έργα δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα και με την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του…

Περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ