ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση
μηχανημάτων σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής
Το  Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας με την  υπ. αριθμ. 310/391/2016  ανακοίνωσή του, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.α.) για το έτος 2017.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στο  Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας (Περδικάρη 8) τηλ. 26820 89012 μέχρι και τη  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρες  9.00 – 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία ή να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  : php.gov.gr.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ      ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  για τη χρονική περίοδο του έτους 2017
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας  προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι κάτοχοι μηχανημάτων-οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας με διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων, υλικού και προσωπικού χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων:
1. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους – ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο (στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πρέβεζας) μέχρι 16/12/2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 9:00-13:00 ( τηλ: 26820 89012):
1.  Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα  για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα, fax. και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:
Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων για τους οποίους μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως    31-12-2017, από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.
Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Πρέβεζας.
Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα σε σφραγισμένο φάκελο ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
(αριθ. 30/1713/11-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ: ΨΒΑ37Λ9-ΨΗ9)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                         ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ : 34-252
1
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
34-69
40,00
2
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
70-100
50,00
3
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
101-170
60,00
4
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
171-200
65,00
5
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
201-250
70,00
6
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
50-99
50,00
7
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
100-150
60,00
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ : 25-227
8
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
25-69
35,00
9
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
70-125
45,00
10
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
126-200
50,00
11
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
201-227
60,00
12
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ
50-101
50,00
13
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D9
410-465
140,00
14
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D8 (ΓΑΙΩΝ)
300
130,00
15
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D85A
200
100,00
16
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D7 (ΓΑΙΩΝ)
180
90,00
17
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ D4
75
60,00
18
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
175-180
90,00
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ : 68-185
19
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
68-100
60,00
20
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (ΓΑΙΩΝ)
101-185
70,00
21
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ D70
142
80,00
22
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
29-114
60,00
23
UNIMOG
100-150
35,00
24
UNIMOG
151 και άνω
45,00
25
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΓΕΡΑΝΟΣ
220-400
55,00
26
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
100-168
50,00
27
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
169-480
60,00
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΙ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                         ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
28
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
100-261
50,00
29
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
262-420
65,00
30
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ-ΦΡΕΖΑ
241
65,00
31
ΤΡΑΚΤΕΡ-ΛΕΠΙΔΑ
135
45,00
32
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
84
50,00
33
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ (ΦΡΕΖΑ)
260
65,00
34
ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
45,00
35
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
40,00
36
ΔΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ)
40,00
37
ΔΑΣΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΘΡΩΤOΣ
35,00
38
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΛΕΠΙΔΑ-ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ-ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ)
50,00
39
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
60,00
40
ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
55,00
41
ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
75
60,00
42
ΣΑΡΩΘΡΟ
60,00
43
ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ-ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ
99
35,00
44
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 19 t
30,00
45
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 26 t
40,00
46
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
μεικτού βάρους έως 33 t
50,00
47
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΑΠΟ 0-20 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ
40,00
48
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
96-105
50,00
49
ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
75-182
55,00
50
ΓΕΡΑΝΟΣ   
80-396
55,00
51
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΣ)+ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
50,00
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής για μία ή περισσότερες περιοχές χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων της παρούσας ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων,
Επισημαίνεται ότι η χρήση του μηχανήματος προς παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει απαραίτητα ότι το μηχάνημα είναι ασφαλισμένο, την ύπαρξη άδειας χειριστού στον χειριστή του αντίστοιχου μηχανήματος, που αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου όπως επίσης αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου η σύμφωνα με τους κανόνες χρήση του και για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα προκληθεί στο προσωπικό ή το μηχάνημα.
Η εμπειρία και αξιοπιστία, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία μπορεί να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς, κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με την Περιφέρεια Ηπείρου.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία, όπως και τη λήψη υποδειγμάτων κλπ συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Πρέβεζας, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. όπως επίσης μπορούν να ανατρέχουν και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση p.h.p.gov.gr (Ανακοινώσεις κ.λπ.).
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Νέα κρούσματα Κορωνοϊου και στους 4 Νομούς της Ηπείρου

28/11/2020, 7:32 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Στην Άρτα και τα Γιάννενα τα νέα κρούσματα Κορωνοϊου στην Ήπειρο

27/11/2020, 6:35 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννενα: Νέα κρούσματα κορωνοϊού στο στρατόπεδο Κατσιμήτρου

27/11/2020, 12:24 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της νέας ΜΕΘ Covid στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα

27/11/2020, 11:50 πμ

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η συγκινητική στιγμή που ασθενής κορωνοϊού βγαίνει από τη ΜΕΘ στα Γιάννενα

26/11/2020, 10:17 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Τα νέα κρούσματα Κορωνοϊου στην Ήπειρο

26/11/2020, 6:54 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites