Με 69 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 28-09-2015 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-09-2015 συνεδριάσεως.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 07-07-2016.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 15-11-2015.
Έγκριση χορήγησης  3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου Αθανασίου Κρεμπούνη, μέχρι την 15-11-2015.
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης», αναδόχου ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2015.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-31-03-2016.
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 30-12-2015.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια – εγκατάσταση – συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000,00 με Φ.Π.Α.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ Π. ΒΟΥΡΚΟΛΑΚΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας (Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά)», του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ030000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.300,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου (κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων) επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στο τμήμα από γέφυρα Καλογήρου έως γέφυρα Άρτας» του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με Φ.Π.Α.
Έγκριση ΣΤ’ τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013.
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δοκιμασίες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β΄ φάση».
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης Κολυμβητηρίου ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 21.105,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 23.000,00 € με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής € 301.534,24 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
Έγκριση παράτασης, μέχρι την 15-11-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «PlanO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».
Έγκριση προμήθειας χαρτικών και αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Environmental Park, ΕΡΑ,  που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/22.09.2015 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (WPs) 3, 4 & 5 του Έργου με τίτλο “Environmental Park,  προϋπολογισμού € 83.660,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού,  για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης και συστήματος λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και μετεωρολογικών δεδομένων για το έργο ‘pAssengeRs and loGistics information Exchange System’ με ακρωνύμιο ARGES”, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση εγκαταστάσεων Ε.Α.Ν.Κ.Ι. με αποχετευτικό δίκτυο», προϋπολογισμού 16.037,00 € με ΦΠΑ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάσταση δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 € με ΦΠΑ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ. 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεμαχισμός και φόρτωση καταθλιπτικού αγωγού στο αντλιοστάσιο ΤΟΕΒ Πόρου – Καστρίτσας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 2.214,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε Ιωαννίνων (πληρωμή εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2015 στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας).
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Έγκριση συνδιοργάνωσης του 8ου αγώνα ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 10-14/10/2015 προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην Έκθεση «ANUGA» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Λώλη Παναγιώτας και Ηγουμενίδου Βασιλικής και της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γόγολου Ασπασίας, από 30-9-2015 έως 01-10-2015, στην Πάτρα, για τη Συμμετοχή τους στην 3η Συνάντηση συντονισμού -Σεμινάριο (Coordination meeting) του έργου «Valorization of traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs”  με το ακρωνύμιο «FOODING», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων: α) Οικονόμου Ευθαλίας, στην Πάτρα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 7-10 έως 9-10-15 με θέμα: «Νομοθετικές απαιτήσεις άσκησης επίσημου ελέγχου – Προανακριτική διαδικασία – Κυρωτικό σύστημα», β) Σταμούλη Λαμπρινής, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος  το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 15-10 έως 16-10-15 με θέμα: «Εφαρμογή μικροβιολογικών κριτηρίων – Δειγματοληψία» γ) Καραπέτσιου Χρυσάνθης και Καραγιάννη Γεωργίου, στην Αθήνα για την παρακολούθηση Σεμιναρίου με θέμα: «σύστημα κτηνιατρικής ηλεκτρονικής πληροφόρησης (TRAECES)», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από  5-10 έως 9-10-2015 και δ) Γεωργάκη Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 5-10-2015 με θέμα τη Λύσσα, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτη Γερογιάννη, στην Αθήνα για συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα την αρχική κατάρτιση εξεταστών υποψηφίων οδηγών Μοτοσικλετών, που θα διεξαχθεί από 29/9/2015 έως 1/10/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις αιτήσεις ακύρωσης των α) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε3564/2014) β) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» (αριθμ. καταθ. Ε3754/2014) και γ) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» (αριθμ. καταθ. Ε2040/2014), που αφορούν στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για  την επιλογή  του  Ιδιωτικού  Φορέα  Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
Άσκηση ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 171/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Απόφαση επί της από 04-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά του 5ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. 11/555/06-05-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Απόφαση επί της από 02-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», κατά των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ)  69ο, 79ο, 80ο, 81ο, 82ο, 82ο, 83ο, 84ο του έργου.
Απόφαση επί της από 22-06-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: “Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)”», κατά του 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του υποέργου.
Απόφαση επί της από 31-08-2015 ένστασης της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας (Τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο» και του υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: “Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)”» κατά της Τελικής Επιμέτρησης του έργου και του υποέργου.
Απόφαση επί της από 02-02-2015 ένστασης των συνεργαζομένων γραφείων μελετών Κοντός Ευάγγελος, Βέργος Ευστράτιος, Γιαμίν Κων/νος, «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Μ.Ε.», Παντελάκης Δημήτριος – Τιμολέων, Βασιλάκος Αθανάσιος, Αβραμίδης Γεώργιος, κατά του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2015 (Διορθωτικού – Συμπληρωματικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ.
Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 22-09-2015 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αρδευτικού αύλακα Παλαιοκάτουνου», προϋπολογισμού δαπάνης € 1.300,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Καλαφάτη Αγγελικής και Μπίζα Χριστίνας, στην Αθήνα, από 04 έως και 10-10-2015, για την παρακολούθηση σεμιναρίου για το σύστημα ηλεκτρονικής πληροφόρησης  TRACES, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Άρτας.
Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Άρτας, του Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Ε1, κατηγορίας αθλητών 12 & 18 ετών, και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 7ης Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου, στην Ροδαυγή) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο δρόμο προς Κρυόβρυση Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ. 
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών από Γολά-Κοκκινιά-Μαλούνι-Κεραμίτσα», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του  διαδικασίες, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2015.
Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 – 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε. – Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, μέχρι την 31-10-2015.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνική μελέτη περιβάλλοντος έργων συντήρησης διαύλου ναυσιπλοΐας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 16.500,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση ματαίωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της αρ. πρωτ. 67889/1888/24-6-2015 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. «Τ.Ε.Μ.Α.», για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης».
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισμού των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού 1/10-09-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites