Δευτέρα, 09/12/2019

Με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 31/8/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση εκτέλεσης μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:

{Σ014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

3. Συγκρότηση  Επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου:

{Ασφαλτόστρωση δρόμων  .Ε. Ζαλόγγου}.

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ – (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

5. Έγκριση 1ου Α.Π .Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :{ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ . ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ.

6. Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής   παραλαβής  εργασιών   του

έργου : {Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  .K ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

7. Παράταση εργασιών του έργου:{ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αναδόχου ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ.

8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ}.

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: {Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο . . Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας}, προϋπολογισμού 26.000,00 €.

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Πρέβεζας για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ}, σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας.

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

12. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄τριμήνου 2015).

13. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

14. Έγκριση δημοπράτησης του 2ου υποέργου εξοπλισμού με τίτλο: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ> της πράξης με τίτλο : {ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

15. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσίας: {Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας}.

16. Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων έτους 2015 – Διακήρυξη 1428/20-01-2015.

17. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware) έτους 2015.

18. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 2015 – Διακήρυξη 18007/19-6-2015, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 49.997,04 €.

19. Έγκριση Δαπάνης για παροχή Υπηρεσιών από την Μετροπόλιταν Όπερα Ν. Υόρκης για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας για τη σαιζόν 2015-2016 .

20. Αποδοχή συμβάσεων μίσθωσης έργου – ενός Διευθυντή του Ωδείου ,ενός Μαέστρου χορωδίας παραδοσιακής μουσικής ενός Διευθυντή δημοτικής Φιλαρμονικής Λούρου και δεκα εννέα (19) θέσεων καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων του Δημοτικού Ωδείου έναντι αντιτίμου και έγκριση της Ανακοίνωσης πρόσληψης.

21. Έγκριση 4ης /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής επανεγγραφών – μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2015-2016.

22. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων και εξέταστρων για το σχολικό έτος 2015-2016 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας <ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ >.

23. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση <ΣΟΥΛΜΠΑΔΙ>, Τοπικής Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

24. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις θέσεις <ΒΑΛΤΑΚΗ (1),(2),(3),(4), (5)>, Τ.Κ. Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

25. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις θέσεις <ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ (1),(2), (3),(4),(5),(6),(7) > Τ.Κ. Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

26. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση <ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ> αριθ. -7-, Τ.Κ. Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.

27. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών προς λογιστική τακτοποίηση.

28. Έγκριση για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

29. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου του Δήμου Πρέβεζας στην Πάφο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  .Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ