Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου εκλέχθηκε ο Θοδωρής Κορωναίος

Για εννέα επενδύσεις που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γνωμοδότησε στη σημερινή της- πρώτη συνεδρίαση για το 2022- η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής έγιναν σε συνδυασμό των Υπηρεσιακών Εισηγήσεων, των απόψεων των Τοπικών Κοινωνιών/Φορέων, ως επίσης και τα έργα μεγάλης ισχύος με την ύπαρξη συνοδών έργων σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, έγινε εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, αξίωμα στο οποίο εξελέγη ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Κορωναίος.

Αναλυτικά η Επιτροπή γνωμοδότησε για τα παρακάτω έργα:

 1.  Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «ΜΥΗΕ Γρεβιά, ισχύος 1,008 MW, επί του ρέματος Βουρλιές, Τ.Κ. Πηγών, Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη 
 2.  Αρνητικά  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 2,8 MW, στο ρέμα Μελισουργιώτικο, Δ.Ε. Πραμάντων, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, με την επισήμανση ότι η Επιτροπή  είναι θετική σε έργο μικρότερης ισχύος
 3.  Θετικά με όρους  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου  «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 12,064 MW, στη θέση «ΝΤΟΥΡΑ- ΜΟΛΟΧΑ» και Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 150/33 kV, στη θέση «ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ», Δ.Ε. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας. 
 4.  Θετικά με όρους  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « Φ/Β Σταθμός, ισχύος 19,999 MW, στη θέση «Καμπή», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.   
 5.  Αρνητικά του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα  «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(ΦΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,99 MW, στη θέση «Κληματιά και Κατσούλι- Τσούκα», Δ.Ε. Ευρυμενών, Δ.Ε. Ζίτσας και Δ.Ε. Πασαρώνος του Δήμου Ζίτσας. 
 6.  Αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός  Σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 50 MW, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 730.130,37 m2, στη θέση «Καμίνια» του Δήμου Ζίτσας».  
 7.  Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η & 11η: «Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 52 MWp , στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.
 8. Αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα: «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 70,00 MW, στη θέση «ΒΟΪΔΙ» και των συνοδών έργων, στις Δ.Κ. Κρανέας και Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού. 
 9. Θετικά με όρους επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φ/Β Σταθμός, ισχύος 100,038 MW, στη θέση «ΤΣΟΥΓΚΡΙ», Τ.Κ. Καμπής , Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων. 

Γνωμοδοτήσεις για άλλες δραστηριότητες

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τους φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις παρακάτω δραστηριότητες:

 

 • «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κουζίλι» της Τ.Κ. Νέας Σαμψούντας, Δήμου Πρέβεζας.
 •  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 125.800 πτηνών ( 107.900 πτηνά πάχυνσης & 17.000 πτηνά πάχυνσης ελευθέρας βοσκής) εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «ΓΚΙΡΛΙΕ» της Τ.Κ. Πετσαλίου του Δ. Ζίτσας.
 • «Ίδρυση & λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 60.000 πτηνών πάχυνσης (  240 Ι.Ζ.) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΣΑΤΙΝΑ» της Τ.Κ. Πεστών, Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου, Δ. Δωδώνης
 •  «Χερσαία μονάδα εκτροφής πέστροφας, δυναμικότητας 50 τόνων/έτος, με εκκολαπτήριο, στη θέση «Κεφαλόβρυσο», Τ.Κ. Λίστας, Δήμου Φιλιατών.  
 •  Ίδρυση  πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 28.200 πτηνών, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Βεράκια ή Βεραχού» της Δ.Κ. Κομποτίου, του Δ. Νικολάου Σκουφά.
 •  «Ίδρυση  και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Φεγγιά» της Δ.Κ. Πέρδικας, του Δ. Δωδώνης.  
 •  Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 42.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 30.000 πτηνα σε 42.000) με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων.
 •  Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης (160 Ι.Ζ),η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ» της Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δ. Ζίτσας,.
 •  Ε.Π.Ο. αλλαγής εκτρεφόμενου είδους πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής σε 9500 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Σαρακαμπίνα» Τ.Κ. Νεοκαισάρειας,, Δήμου Ιωαννιτών.
 •  «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδιάνων (γαλοπούλες), με υδρογεώτρηση, στο αρ. 140 αγροτεμάχιο διανομής Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας/ Π.Ε. Ιωαννίνων.   
 •  «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 240 τόνων οστράκων/ έτος και έκτασης 30 στρεμμάτων, από τη θέση Ακρωτήρι Μυρτάβι, σε νέα ισοεμβαδική έκταση στη θέση Αγία Τριάδα, Αμβρακικού Κόλπου, Δήμου Πρέβεζας.

  

Για περισσότερες διευκρινίσεις αναβλήθηκε η γνωμοδότηση για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 148813/718/23.03.2010 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ- ΥΠΑΑΤ, που αφορά στη λειτουργία χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, η οποία περιλαμβάνει: α) εντατική καλλιέργεια χελιών (σε κλειστό κύκλωμα), β) εντατική καλλιέργεια πέστροφας (σε ανοιχτό κύκλωμα), γ) πρότυπη πιλοτική μονάδα καλλιέργειας τιλάπιας-λαβρακιού, δ) συσκευαστήριο- μεταποιητήριο νωπών ιχθύων, ε) εκκολαπτήριο πέστροφας, στ) υδρογεωτρήσεις και λοιπά συνοδά έργα υποστηρικτικών/ βοηθητικών εγκαταστάσεων και την τροποποίηση αυτής, ως προς τις δυναμικότητες της καλλιέργειες χελιών και πέστροφας καθώς και την εισαγωγή νέου μη ενδημικού είδους χελιού (Anguilla mossambica), στη θέση «Μπάρδες»  Κολομοδίων, του Δήμου Νικολάου Σκουφά».


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites