Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Την Πέμπτη 10-09-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 08-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση γέφυρας Μεγάλης Γότιστας, καθαρισμός, μέτρα προφύλαξης από κατάρρευση και κατασκευή συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020. 
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ – ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.
 8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 109823/10388/2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 9. Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, με α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 89913 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πληρωμή δαπάνης της ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στο 4ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Κοζάνης.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα στα όρια του Δήμου Νικολάου Σκουφά και σύνδεσή της με την Ε.Ο Άρτας – Τρικάλων (προμήθεια υλικών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση λίθινης τοιχοποιίας στερέωσης κοινόχρηστου χώρου και αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου στην περιοχή του Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων περιήγησης και άθλησης στην περιοχή του Ανηλίου καθώς και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας έως τα όρια με όμορο νομό (παροχή  υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,98%) του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Μελιανών Δήμου Ζηρού», αναδόχου Δημητρίου Φατούρου Ε.Δ.Ε.
 15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 12,84%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
 16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,92%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού πρόσβασης από κατολίσθηση στην περιοχή του Κάστρου της Πάργας έως την παραλία του Βάλτου», αναδόχου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».
 17. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό περιμετρικά της λίμνης Αώου» προϋπολογισμού 88.000,00 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση βατότητας στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ.
 19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου στην Τ.Κ. Χουλιαράδων λόγω επικινδυνότητας», προϋπολογισμού 60.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι – Αηδονοχώρι – Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης», αναδόχου «Γεώργιος Ι. Ντάφλης – Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2020.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την προστασία της επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική από όμβρια».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επί της οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου-Ραφταναίοι-Κτιστάδες (προμήθεια υλικών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό προς γέφυρα Γκόγκου».
 25. Έγκριση του Πρακτικού 3/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020” και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 26. Έγκριση του Πρακτικού 4/03-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 69.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών  διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE – ITALY 2014-2020», της ΣΑΕΠ 318/6 με Κ.Α. 2019ΕΠ31860009 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 27. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ εξάμηνο, έτους 2020, για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
 29. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020.
 30. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έκτακτων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω Covid-19. 
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier-απλής και συστημένης), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, στα Ιωάννινα.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 14ου Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2020.
 36. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117873/809/02-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση για την παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 315/2020 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου (Δ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 14ης Σεπτεμβρίου, ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου  Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρων απορροής (καταβόθρες) όμβριων                  υδάτων στην ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ Ελευθερίου και Καταβόθρας (παροχή υπηρεσιών).
 39. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 40. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του από 28-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-08-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 172.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση του από 25-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.
 43. Έγκριση του από 04-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.
 44. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι – Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών και ενεργειακών στοιχείων αντλητικού συγκροτήματος Βίγλας», αναδόχου κ. Νικολάου Γούναρη, μέχρι την 01-12-2020.
 46. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-04-2021.
 47. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4707/Φ.300.09ΜΙΜΟ/09-08-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 48. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 10-09-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υλοποίηση έργου Π.Ε. Άρτας.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας. 
 52. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/02-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – χαρτιού, αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ & φωτοτυπικών για το έτος 2020» προϋπολογισμού 47.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των υπηρεσιών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του Κέντρου Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης  (Κ.Ε.Σ.Υ.) Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 53. Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος  2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Δ)  της αριθ. οικ.4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και E) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση  (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:81185).
 54. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μεγαλόχαρης και του περιβάλλοντος χώρου και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών του ναού», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 55. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Νικολάου Κωστακιών και άμεση εκτέλεση επειγουσών εργασιών στερέωσης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση κατασκευή πεζογέφυρας στην περιοχή Φράξου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.».
 57. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου « Άμεση εξυγίανση της οδού προς παραγωγική μονάδα στην Τ.Κ Βίγλας Άρτας για την αποκατάσταση της βατότητας σε αυτή (προμήθεια υλικών)».
 58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α.
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για την «Αποκατάσταση φθορών στο δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου της ΠΕ Θεσ/τίας».
 60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. Θεσπρωτίας”» προϋπολογισμού € 70.154,50 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000138 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 62. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/07-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
 63. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη, από 03 έως 05 Σεπτεμβρίου 2020, προκειμένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Θεσσαλονίκης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιδοτήσεις μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2020-2021.
 65. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπτυξη δεδομένων για την οργάνωση χωρικών δεδομένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης & υφιστάμενων δραστηριοτήτων επί των αρδευόμενων εκτάσεων στη γεωγραφική ενότητας Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 68. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-06-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ.
 69. Έγκριση του από 30-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 70. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, των Δ/νσεων Διοικητικού – Οικονομικού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Πληροφορικής, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας και αίθουσας συνεδριάσεων.
 71. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας», συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 72. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 73. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σκυροδέματος για την κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης όμβριων σε οδούς πρόσβασης παραγωγικών μονάδων από τα όρια της Κατάρας έως τα όρια του Ανηλίου».

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites