Τα νέα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου

Τα νέα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, όρισε με απόφαση του το Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Λυδία Κονιόρδου.
Η θητεία τους θα είναι τριετής θητεία, ενώ στο νέο τοπικό συμβούλιο συμμετέχει και η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κ. Ανθή Αγγέλη, ως αναπληρώτρια της προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαίοτήτων Άρτας κ. Βαρβάρας Παπαδοπούλου.

1. Τον Τζουβάρα Μιχαήλ του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΗ242266 Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.,
που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο, από τον Κουλούρη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη με ΑΔΤ
Σ218020 Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας.
2. Tον Σουέρεφ Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΔΤ Π794490 μόνιμο υπάλληλο με
βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊστάμενο της ΕΦΑ Ιωαννίνων,
αναπληρούμενο από την Γιούνη Παρασκευή, του Δημητρίου με ΑΔΤ
Λ512168, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών
Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων της ΕΦΑ
Ιωαννίνων.
3. Την Παπαδοπούλου Βαρβάρα του Νικολάου με ΑΔΤ Ι504483 μόνιμη
υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊσταμένη της ΕΦΑ
΄Αρτας, αναπληρούμενη από την Αγγέλη Ανθή του Νικολάου με ΑΔΤ
Ν7885959, μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων,
Προϊσταμένη της ΕΦΑ Πρέβεζας.
4. Τον Χουλιαρά Ιωάννη του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΑ381881 μόνιμο υπάλληλο
με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστάμενο της ΕΦΑ Θεσπρωτίας,
αναπληρούμενο από τον Ρήγινο Γεώργιο του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Κ440003
μόνιμο υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ΕΦΑ
Θεσπρωτίας.
5. Τον Κασκάνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Π383599, μόνιμο
υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων,
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών
΄Εργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, αναπληρούμενο από
τον Κουνάβο Δημήτριο του Αδαμάντιου με ΑΔΤ Ξ180256, μόνιμο υπάλληλο
με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων,
Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών
Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών
΄Εργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την Ευθυμιάδου Αυγή του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΗ739974 μόνιμη υπάλληλο
με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης,
Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης της ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενη
από την Κορακιανίτη Ιωάννα του Αντωνίου με ΑΔΤ Λ528513 μόνιμη
υπάλληλο του ιδίου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος
Συντήρησης του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης.
7. Την Παππά Βασιλική του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΖ741279 Επίκουρη Καθηγήτρια
Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από τον
Βλαχόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου με ΑΔΤ Ρ042607 Επίκουρο Καθηγητή
Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
8. Τον Κωνσταντίνο Ζάχο του Λουκά με ΑΔΤ Π167303, Επίτιμο Διευθυντή
Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενο από την Τριάντη Αλίκη – Ισμήνη του
Αλέξανδρου με ΑΔΤ Λ154073, αρχαιολόγο.
2
9. Τον Σμύρη Γεώργιο του Ανδρέα με ΑΔΤ Π167650 Επίκουρο Καθηγητή στο
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, αναπληρούμενο από τον Λώλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΔΤ
AB026359, Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
10.Tην Παπαχατζή Άννα του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΚ164528, μόνιμη υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), που υπηρετεί με απόσπαση στη Δ/νση
Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από την Γιάλπα Φωτεινή του
Χαράλαμπου με ΑΔΤ Λ131053, μόνιμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που
υπηρετεί στην ίδια Δ/νση του ανωτέρω Υπουργείου.
11. Τον Βασίλειο Βλέτσα του Ηρακλή με ΑΔΤ 25750417, Δημοτικό Σύμβουλο
Δήμου Ιωαννιτών, αναπληρούμενο από τον Σιμόπουλο Νικόλαο του
Ελευθερίου με ΑΔΤ ΑΙ815209, Αντιδήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων.
ΙΙ. Καθήκοντα Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος
Προϊστάμενος ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων ή του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων του ΥΠΠΟΑ.
ΙΙΙ. Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο θα εκτελεί η Φάκλαρη Υπατία, του Χαρίλαου με
ΑΔΤ Π167471 μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, που
υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων, αναπληρούμενη από την Φιλίδου Ανθούλα, του
Θεόδωρου με ΑΔΤ ΑΗ738282 μόνιμη υπάλληλο με Α΄ βαθμό του ιδίου Κλάδου
που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ιωαννίνων.


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites