Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Ηπείρου  

 

 

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,   με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 6ου /2017 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Εγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε  εκθέσεις κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως ,Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση- Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στην Κλειδωνιά Κόνιτσας» προϋπολογισμού 86.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος 500KVA, 20/0,4KV,πυκνωτών αντιστάθμισης για την αποκατάσταση του υποσταθμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης» προϋπολογισμού 16.864,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τoυ Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Ψηφιοποίησης Ακτινογραφιών » προϋπολογισμού 14.900,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Aνάκληση προηγούμενων αριθμ. 5 / 61, 62, 63, 64 / 13-6-2017 αποφάσεων της Επιτροπής για σύναψη τεσσάρων διακριτών προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν τις εργασίες διαμόρφωσης στη Δυτική Νεκρόπολη Αμβρακίας  και Έγκριση σύναψης νέας ενιαίας Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας  για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης στη Δυτική Νεκρόπολη Αμβρακίας» προϋπολογισμού 78.100,00 € (με ΦΠΑ) ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως  & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού» προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την Πράξη:«Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Κ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», ως προς την προσθήκη υποέργου με τίτλο: «Σύνδεση αντλιοστασίου με δίκτυο ΔΕΗ».
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου:«Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτών και λειτουργία του καταφυγίου των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ιωαννιτων», και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου «Αναστύλωση – επισκευή οικίας Μπούση και πηγαδιών στον Ιερό Χώρο του Σουλίου», προϋπολογισμού 200.000,00 € και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου:«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών χειμάρρου στη θέση ¨Τσίρκα¨ της Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 45.000,00 € και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου:«Αποκατάσταση γηπέδου 5χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (Προμήθεια Υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 €, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Παλαιοσελίου Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 86.800,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Διχουνίου» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου:«Διαγνωστικές- διερευνητικές εργασίες και μελέτες αποκατάστασης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στον οικισμό Πάδες Κόνιτσας» προϋπολογισμού 71.920,00 € (με ΦΠΑ). ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 15. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε για το έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 18.928 (ήτοι 126 ισοδύναμα) πατρογονικών ορνίθων, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Δροσοχωρίου, Δ. Ιωαννιτών, Π. Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 16. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου ανανέωσης-τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), Γ.Γ.Π.Η. του έργου(υποκατηγορίας Α2 , ομάδας 7ης, α/α 1) που αφορά στην πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 20.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, βάθους 60 μ, εγκατεστημένη στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» της Τ.Κ. Γαβριά, του Δ. Αρταίων, ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (εναρμόνιση με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354/ Β΄/ 8-3-2011). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Τζιομάκης  Φώτιος ..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 17. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 12η, α/α 6): « Εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου κόμβου, στη θέση «ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», της Τ.Κ. Βαβουρίου, του Δ.Ε. Φιλιατών, του Δ. Φιλιατών Π. Ε. Θεσπρωτίας , με κωδικό ονομασίας «242 2007 ΚΡΥΟΝΕΡΙ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία : « RURAL CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 18. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1) του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 πτηνών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ», της Τ. Κ. Ρωμιάς του Δ. Ζηρού, Π. Ε. Πρέβεζας (υπαγωγή στην οδηγία IED). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 19. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 2 & ομάδα 4η, α/α 22): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , από καύση βιομάζας (βιοέλαια- βιορευστά), ισχύος 1 MW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ο.Τ. 26»- Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, Τ.Δ. Γκρίκς, Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας (ως προς την αύξηση ισχύος από 500 KW σε 1000 KW). Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε για το έργο (κατηγορία Α2, ομάδα 1η): «Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο-κόμβος Βογιάνου, ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 21. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 3η, α/α 2): «Προβλήτα φόρτωσης – εκφόρτωσης αδρανών στη θέση τσιμέντα Ηγουμενίτσας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.).(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γιάννινα: Κλείνει Δημοτικό Σχολείο λόγω κρουσμάτων στρεπτόκοκκου

28/02/2024, 2:42 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η μαγεία της ορεινής Ηπείρου σε ένα βίντεο

01/01/2024, 1:38 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δημιουργία Συμμαχίας για τον Αμβρακικό

23/11/2023, 8:40 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Διαβούλευση για την ΟΧΕ «Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα, στη Φύση και στον Πολιτισμό στην Ήπειρο» στη ΠΠ 2021-2027

23/11/2023, 8:28 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο – Συστάσεις στους πολίτες από την Περιφέρεια

21/11/2023, 3:07 μμ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Νέες απόπειρες απάτης για δήθεν εξόφληση λογαριασμών από την Περιφέρεια Ηπείρου

21/11/2023, 3:00 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Εκδήλωση ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Άρτα

24/10/2023, 7:54 μμ

ΑΡΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Πλήθος κόσμου στη Ροδαυγή Άρτας για την 13η Γιορτή Κάστανου

23/10/2023, 4:20 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites