Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πρέβεζας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πρέβεζας θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ  & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ως τις 27/03/2015.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πρέβεζας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ :
1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων,
2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη,
4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων,
5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση,
6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν,
7. Πράσινη Επιχειρηματικότητα,
8. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση,
9. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές,
10. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού,
11. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας,
12. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ :
1. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή,
2. Γεωργία και Φυσικοί Πόροι,
3. Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις,
4. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι ,
5. Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή,
6. Αστικοί λαχανόκηποι,
7. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής,
8. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες,
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ :
1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο ,
2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ),
3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ),
4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή,
5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),
6. Δημιουργία Ιστοσελίδας,
7. Ηλεκτρονική εφημερίδα,
8. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία,
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα,
2. Βελτιώνω την ορθογραφία μου,
3. Σύνταξη εγγράφων – φορμών,
4. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1),
5. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2),
6. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
7. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2), Ι
8. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2),
9. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
10. Βασικά Αγγλικά Α1,
11. Βασικά Αγγλικά Α2,
12. Βασικά Γαλλικά Α1,
13. Βασικά Γαλλικά Α2
14. Βασικά Γερμανικά Α1,
15. Βασικά Γερμανικά Α2,
16. Βασικά Ιταλικά Α1,
17. Βασικά Ιταλικά Α2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
2. Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο,
3. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία,
4. Διαχείριση χρόνου,
5. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων,
6. Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας,
7. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία,
8. Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες,
9. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
1. Ιστορία της Τέχνης,
2. Φωτογραφία ,
3. Κινηματογράφος,
4. Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση),
5. Εργαστήρι μουσικής,
6. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
7. Τοπική Ιστορία,
8. Λαογραφία:Παραδοσιακός Πολιτισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
1. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
2. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
3. Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ
4. Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
5. Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)
6. Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2)
7. Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων
8. Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι
9. Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1. Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης
2. Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία,
3. Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες,
4. Εθελοντισμός: Σεισμοί,
5. Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού: Γενικό Πλαίσιο,
6. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός  τουρισμός,
7. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός
8. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός,
9. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών,
10. Διαχείριση στερεών αποβλήτων
11. Αμβρακικός κόλπος και προοπτικές ,
12. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες,
13. Αρχιτεκτονική κήπων
14. Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες,
15. Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία
16. Οικιακή μελισσοκομία,
17. Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες
18. Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία,
19. Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
20. Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας,
21. Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί
22. Εργαστήρι χειροτεχνίας,
23. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη Κινηματογράφου
24. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας
25. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου
26. Εβραϊκή Γλώσσα για τον τουρισμό Α1-Α2
27. Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση,
28. Χρήση Ελεύθερου Λογισμικού

           

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως 3 προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και έως 2 προγράμματα τοπικής εμβέλειας.
Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και αν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτής, τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

 Υπεύθυνοι για το Δήμο Πρέβεζας: Παπαγεωργίου Αγγελική, Γιαννούλη Κλεοπάτρα

Πρέβεζα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπαχούμη 2, Δημοτικό κατάστημα, 2ος όροφος

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στα email: papageorgiou@1485.syzefxis.gov.gr, ή
gian@1485.syzefxis.gov.gr,

Για πληροφορίες, Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-14:00, απευθυνθείτε :
• στην υπεύθυνη εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., Μαρία Βαγγέλη       τηλ. επικοινωνίας 6949756054 και mariavangeli@yahoo.gr
• στην υπεύθυνη οργάνωσης του  Κ.Δ.Β.Μ., Μαίρη Στύλιου          τηλ. Επικοινωνίας 6976703884  και marysty@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

       ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                   ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ               ΑΓΓΕΛΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗ
Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας      Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής                ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
και Δια Βίου Μάθησης                        Πολιτικής, Παιδείας και Δια Βίου          Εντεταλμένη Σύμβουλος
                                                                                     Μάθησης                                          Παιδείας


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γέφυρα Κρυφοβού

07/09/2019, 3:13 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019 : Απαιτητικά τα σημερινά θέματα της ιστορίας

12/06/2019, 1:48 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έβαλαν παιδιά να ζωγραφίσουν πάνω σε άλογα …

17/10/2017, 8:09 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαρωτικές αλλαγές στο Λύκειο – Τι προβλέπεται για την Β’ τάξη

17/10/2017, 7:59 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ:Ταχύρυθμα τμήματα αγγλικών Lower και Proficiency

05/07/2016, 12:49 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

13/06/2015, 10:02 πμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αλλαγές στην παιδεία-Πως θα λειτουργούν πλέον τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10/02/2015, 3:48 μμ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο προσκήνιο

30/01/2015, 2:06 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites