Τετάρτη, 11/12/2019

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πως αμείβονται οι εν λόγω εργαζόμενοι αλλά και πως αυτοί που δεν θα εργαστούν.

Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημε­ρο­μί­σθιο, που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέ­ρα του Δεκαπενταυγουστου θα καταβληθεί το καταβαλλόμενο ημερο­μίσθιό τους. 
Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μι­σθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερο­μίσθιο αλλά θα κατα­βληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυ­γούστου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή. Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παρά­νομα, θα κα­ταβληθεί: 
α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το ημε­ρο­μίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, και 
β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα κα­τα­βληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νο­μίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους. Όσοι εργαζόμενοι στην περίοδο αυτή βρίσκο­νται σε κα­νονική άδεια η ημέρα αυτή δεν θα υ­πολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια μέρα επι­πλέον ημέρα άδειας στο τέλος της αδείας τους. 
Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερο­μί­σθιο και βρίσκονται σε άδεια, οφείλε­ται το ημερο­μί­σθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια. Στους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα την πε­ρίο­δο αυτή και απουσιάζουν αυθαίρετα προ και με­τά το Δεκαπενταύγουστο δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυ­τής. Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μετά μόνο οφείλεται το ημερομίσθιο.

www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ