Παρασκευή, 03/04/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Με 15 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα 07/07 το Δημοτικό Συμβούλιο

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 7-7-2014.
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 7/7/2014, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
<ΚΟΥΚΟΣ>, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.
2. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ}.
3. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
παροχής υπηρεσίας:{Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του
Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2014-2015}.
4. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, για τους δικαιούχους
άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, η οποία (άδεια) είχε εκδοθεί πριν
από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012.
5. Έγκριση της αρ. 25/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , στο Δήμο Πρέβεζας.
6. Απευθείας ανάθεση για : {Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών
για τις Δημοτικές Ενότητες Πρέβεζας, Ζαλόγγου, Λούρου}, λόγω
ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2014.
8. Αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ και ορισμός υπολόγου, για το έργο:
{ ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.
9. Αποδοχή πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο:
{Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση (ΚΟΥΚΟΣ), του Δήμου Πρέβεζας}
10. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών
εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας, για το Έτος 2014.
11. Έγκριση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των δομών των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πρέβεζας στην αριθ.πρωτ 1551/2-7-
2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης {ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ}, της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.
Σελ. 1 από 2
12. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την εκτέλεση έργων
Συντήρησης – επισκευής σχολικών κτιρίων από Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους ΣΑΤΑ 2014.
13. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης σε συνεργασία με το
Εμπορικό Επιμελητήριο Ισπανίας με τίτλο ”ΥΕΙΜ” νέοι
επιχειρηματίες σε δράση/ πρόγραμμα Erasmus For Young
Entrepreneurs 2014, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ. Κατσανό
Σταύρο ).
15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ