Τετάρτη, 03/06/2020

Σε ποιες επιπλέον δημόσιες υπηρεσίες καταργείται η επικύρωση αντιγράφων

 Στην εφαρμογή
του σχετικού νόμου, στον οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές
απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και
επιτυγχάνεται η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επιχειρήσεων, ζητά να προχωρήσουν υπουργεία και δημόσιες
υπηρεσίες, με εγκύκλιό του, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 Σημειώνεται
ότι από τις σημαντικότερες διοικητικές απλουστεύσεις είναι η κατάργηση της
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους
ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το δημόσιο τομέα.
 Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, με τη νέα ρύθμιση
διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των υπόχρεων φορέων και περιλαμβάνονται σε
αυτούς όχι μόνον οι διοικητικές αρχές αλλά και όλοι οι φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται
από το κράτος, οι δημόσιες επιχειρήσεις κ.λ.π. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και
οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, π.χ. τα
Δικαστήρια όλων των βαθμών, οι Μητροπόλεις, τα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, οι
Μουφτείες κ.ά.

ΠΗΓΗ:http://www.dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ