Επανεξέταση των αποφάσεων για το λιμάνι της Πρέβεζας,ζητά το ΤΕΕ Ηπέιρου

Την επανεξέταση των αποφάσεων που αφορούν στις χρήσεις της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Πρέβεζας ζητά, με επιστολή της προς τους Υπουργούς ΠΕΚΑ,
Ναυτιλίας, την Επιτροπή Σχεδιασμών και Ανάπτυξης Λιμένων και το δήμο Πρέβεζας, η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Οι ενστάσεις της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούν την, εκ των υστέρων της μίσθωσης, απόφαση για τροποποιήσεις στη χωροθέτηση και επέκταση της μαρίνας στη θαλάσσια και τη χερσαία ζώνη χωρίς, όπως αναφέρει, επιπλέον μελετητική προσέγγιση και τεκμηρίωση.Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας» που αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας των σκαφών και στην αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας της μαρίνας Πρέβεζας.Να θυμίσουμε ότι η διαχείριση του θέματος της μαρίνας, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, προκαλεί προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας, με φορείς να κάνουν λόγο για «σκάνδαλο» και για τροποποίηση του εγκεκριμένου μάστερ πλαν, αλλά και να μιλούν για την απώλεια ενός δημόσιου χώρου.Το ΤΕΕ κάνει αναδρομή από το 2009 και στην σύνταξη του master plan του λιμανιού της Πρέβεζας, που είχε ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέροντας την ημερίδα που το ίδιο διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνουμε θέμα «Νέα λιμάνια στα ιστορικά κέντρα των πόλεων – το λιμάνι της Πρέβεζας».Όπως αναφέρει, τα συμπεράσματα της ημερίδας και οι προτάσεις που κατατέθηκαν έτυχαν πολύ καλής αποδοχής και από τους μελετητές και από τους καθ’ ύλη αρμόδιους που παραβρέθηκαν, όπως ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Μουντζούρης, διευθυντής του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων αλλά και πρόεδρος της «Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων-ΕΣΑΛ».
-Η μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεράσματα, περιέλαβε και «Εναλλακτική λύση 2» στην αξιολόγησή της, την οποία προέκρινε με υψηλή βαθμολογία. Η λύση αυτή αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα, προέβλεπε τη μεταφορά του εμπορικού λιμένα στο ανατολικό τμήμα του προβλήτα και την παραχώρηση στην πόλη τμήματος 10 περίπου στρεμμάτων για επιβατική και τουριστική χρήση με τη δημιουργία επιβατηγού σταθμού υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, λειτουργίες πολιτισμού και αναψυχής, όπως τη δημιουργία ανοιχτού θεάτρου 800 θέσεων, δρόμους περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου, άθλησης και κυρίως την κατασκευή γέφυρας πρόσβασης για την σύνδεση του άκρου του λιμανιού με την πόλη….
-Η μελέτη τελικά εγκρίνεται και παραλαμβάνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ τον Σεπτέμβριο του 2009. Ο σχεδιασμός αυτός έχει βάθος εικοσιπενταετίας.Πιστέψαμε ότι είχε γίνει ήδη ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση αυτού του πολύ μεγάλου προβλήματος που ταλάνιζε την πόλη.
-Ήδη με διαγωνισμό του 2007 και υπογραφή σύμβασης την 21-12- 2011 η μακροχρόνια εκμετάλλευση του τουριστικού τμήματος του λιμένα (όπως χωροθετήθηκε το 1996) ανατίθεται σε ιδιώτη. Να σημειωθεί ότι η θέση, έκταση και δυναμικότητα του τουριστικού λιμένα δεν διέφεραν και στις δύο προτάσεις της μελέτης (Εναλλακτική λύση 1 και Εναλλακτική λύση 2) και συμφωνούν με την χωροθέτησή του όπως ορίζεται στην απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 387/Β/27.5.1996.
-Με μεγάλη λύπη και έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η «Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων-ΕΣΑΛ» με την αρ.8216/115/12/15-10-12 (ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/31.10.2012) απόφαση της (την οποία υπογράφει ως πρόεδρος της ο Καθηγητής κ. Μουντζούρης), χωρίς τεκμηρίωση και αντίθετα με τις επιστημονικές μελέτες που ήδη είχαν εκπονηθεί, εγκρίνει την «χειρότερη» Εναλλακτική λύση 1 του εγκεκριμένου από το ΥΠΕΧΩΔΕ master PLAN, επαναφέροντας στη σημερινή κατάσταση την χωροταξική λειτουργία του λιμανιού, αγνοώντας τις επιπτώσεις και τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η παραπάνω απόφαση για το μέλλον και την ανάπτυξη της πόλης. Μάλιστα με την υλοποίηση των κτιριακών έργων, αποθηκών, παρκινγκ, δεξαμενών κλπ του εμπορικού λιμανιού σύμφωνα με την Εναλλακτική λύση 1, η κατάσταση για την πόλη και την εικόνα του λιμανιού θα γίνει δυσμενέστερη και από τη σημερινή.
-Η έκπληξη μας και η δυσαρέσκεια μας μεγαλώνει όταν μόλις πέντε μήνες μετά την θεσμοθέτηση του προγραμματικού σχεδιασμού (MASTER PLAN) του λιμένα Πρέβεζας, η ίδια επιτροπή, με την αρ.8216/90/13/28-3-2013 (ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/10.04.2013) απόφαση της, προχωρά σε τροποποιήσεις όσον αφορά τη χωροθέτησή και επέκταση της μαρίνας στη θαλάσσια και τη χερσαία ζώνη, χωρίς επιπλέον μελετητική προσέγγιση και τεκμηρίωση και επαναφέρει τη διατήρηση του δυτικού κρηπιδώματος του εμπορικού λιμένα (του πλέον ρυπογόνου) που για λόγους ασφαλείας με την προηγούμενη απόφαση είχε καταργήσει.
-Ερωτηματικά μας δημιουργεί και η στάση του προέδρου της ΕΣΑΛ καθηγητή κ. Μουντζούρη, ο οποίος μέχρι πρότινος (ανοιχτή επιστολή του τον Ιανουάριο του 2011 προς τους «νεοαναλαβόντες Δήμαρχο και μέλη του Δ.Σ. Πρέβεζας») αλλά και στην ημερίδα του ΤΕΕ για το λιμάνι (πρακτικά ΤΕΕ) είχε ακριβώς την αντίθετη θέση από αυτή που ενέκρινε στην Επιτροπή.
-Με δεδομένο ότι οι προτάσεις του ΤΕΕ και η Εναλλακτική λύση 2 που είχε προκριθεί είχαν και τη σύμφωνη γνώμη του τότε δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου, ζητάμε άμεσα την ακύρωση των παραπάνω αποφάσεων και την επανεξέταση του θέματος όσον αφορά στις χρήσεις της χερσαίας ζώνης του λιμένα Πρέβεζας, θεωρώντας την Εναλλακτική λύση 2 του εγκεκριμένου σχεδιασμού του MASTER PLAN, ως τη μόνη λύση με τη οποία μπορούν να συνυπάρξουν ο τουριστικός και εμπορικός τομέας του λιμανιού με τον ιστορικό πυρήνα της πόλης, μετατρέποντας το χωροταξικά «λάθος» λιμάνι της Πρέβεζας σε χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, ενταγμένο στον ιστορικό ιστό της πόλης, με πασιφανή τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για την οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής. Επίσης πρέπει να προχωρήσει άμεσα και η ανάθεση της διερευνητικής μελέτης δυνατότητας μεταφοράς του εμπορικού λιμανιού σε νέα θέση όπως στην μελέτη για το MASTER PLAN ρητά αναφέρεται.
-Πέραν αυτών που αφορούν το γενικό σχεδιασμό του λιμένα Πρέβεζας και ουσιαστικά το μέλλον της ίδιας της πόλης, σήμερα βρίσκεται σε διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του τουριστικού λιμένα Πρέβεζας που όπως προαναφέρθηκε έχει ανατεθεί η μακροχρόνια εκμετάλλευση του σε ιδιώτη. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε και υποβάλλεται από την εταιρεία εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα. Με τη δημοσίευση της ΜΠΕ αποδεικνύεται ότι η τόσο εσπευσμένη τροποποίηση (μέσα σε πέντε μήνες) ενός σχεδιασμού και προγραμματισμού εικοσιπενταετίας, ουσιαστικά γίνεται για να επεκταθεί το αντικείμενο της σύμβασης με τον ιδιώτη. Απορίας δε άξιο είναι ότι τα σχέδια που είναι προσαρτημένα στην απόφαση τροποποίησης, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, φέρουν υπογραφή από την ίδια μελετητική εταιρεία που συντάσσει, το ίδιο χρονικό διάστημα, την ΜΠΕ για λογαριασμό του ιδιώτη.
-Τίθεται επιτακτικά το ερώτημα και αναμένεται να απαντηθεί: είναι ηθικό και νόμιμο αφού δημοπρατηθεί ένα έργο, να αλλάζει στη συνέχεια το φυσικό αντικείμενο αυξάνοντας τις θέσεις ελλιμενισμού των σκαφών και τις εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης, με χωροθέτηση σε νέα θέση του αναψυκτηρίου, εστιατορίου, πισίνας κλπ και μάλιστα χωρίς αύξηση του τιμήματος, με διαδικασίες που αιφνιδιάζουν κάθε λογική, ανατρέποντας μελέτες σχεδιασμού, που έτυχαν σχεδόν καθολικής αποδοχής, βάθους εικοσιπενταετίας;
-Το Δ.Σ. του νέου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πρέπει να σταματήσει τη συνέχιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, παγώνοντας την σύμβαση και ανοίγοντας από μηδενική βάση το θέμα του προγραμματικού σχεδιασμού του λιμανιού.
Τέλος, επειδή ο παραπάνω σχεδιασμός θα βαρύνει τις εξελίξεις και το μέλλον της πόλης για πολλές δεκαετίες, οι τοπικές αρχές και οι ενεργοί φορείς και πολίτες οφείλουν άμεσα να εξετάσουν και να παρέμβουν στις περεταίρω εξελίξεις.

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ενισχύεται με τακτικό προσωπικό το Νοσοκομείο Πρέβεζας

22/01/2021, 8:58 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεδριάζει το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

22/01/2021, 8:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Ζηρού για τον Δημήτριο Κίτσιο

22/01/2021, 7:55 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

22/01/2021, 7:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Επιμελητήριο Πρέβεζας : 120 δόσεις για χρέη από δάνεια με εγγυήσεις του Δημοσίου

22/01/2021, 7:46 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνάντηση Γεωργάκου – Βορίδη στο Υπουργείο Εσωτερικών

22/01/2021, 7:25 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites