Νέο Δ.Σ για την Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου


Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος στις αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν την 17η Οκτωβρίου 2015, Aστυνόµου Α΄ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ Θεοδώρου, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα µέλη προς ανάδειξη του νέου ∆.Σ. της Ένωσής µας.

Κατά τη συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώµα για την επόµενη τριετή θητεία το νέο ∆.Σ. της Ε.ΑΞΙ.Α.Η µε την ακόλουθη σύνθεση :

Πρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυνόµος Α΄ ∆ηµήτριος ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

Β΄ Αντιπρόεδρος : Αστυνόµος Α΄ Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ

Γεν. Γραµµατέας : Αστυνόµος Α΄ Χριστόφορος ΚΟΛΙΟΣ

Ταµίας : Αστυνόµος Β΄ Σπυρίδων ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

Γραµ. Οργ. & ∆ηµ. Σχ :Αστυνόµος Β΄ Ευάγγελος ΝΑΚΑΣ

Μέλος : Αστυνόµος Α΄ Γεώργιος ΑΖΕΛΗΣ
Για το ∆.Σ

Share on Google Plus

Γράφει η mypreveza gr

Δημοσιογράφος, μέλος της ΕΕΔ (Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων). Αρχισυντάκτρια του mypreveza.gr