Η Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας αδυνατεί να διαφυλάξει την ποιότητα του πόσιμου νερού – Σε πλήρες αδιέξοδο η επιχείρηση

Σαν την Λερναία Ύδρα ξεπηδούν τα προβλήματα στην Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας, μετά την πρόχειρη και βεβιασμένη χωρική διεύρυνση της και την ανάληψη αρμοδιοτήτων σε όλες της Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πρέβεζας, η οποία έχει οδηγήσει την επιχείρηση σε πλήρη αδιέξοδο.

Σε συνολικά 6 έγγραφα της, η υπηρεσία της επιχείρησης, περιγράφει αναλυτικά και τεκμηριωμένα την κατάσταση, ενώ κάνει λόγο για κινδύνους δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Δήμου Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα:

Η Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας αδυνατεί να διαφυλάξει και να ελέγξει την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Πρέβεζας

Σε έγγραφο της υπηρεσίας προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας Φώτη Ζέρβα και τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο, αναφέρει ότι σε συνέχεια της πρόσφατης επέκτασης της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου, δηλαδή σε 35 επιπλέον οικισμούς του Δήμου Πρέβεζας και δεδομένης της υποστελέχωσης της Επιχείρησης και της μη ύπαρξης οικονομικών πόρων, η ΔΕΥΑΠ αδυνατεί πλέον να εγγυηθεί τη συνεχή και αδιάκοπη παροχή πόσιμου νερού.

Η ΔΕΥΑΠ δε διαθέτει το εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό  προσωπικό που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για τη λειτουργία του Τμήματος Εγκαταστάσεων, Ποιοτικού Ελέγχου, Περιβάλλοντος και του Γραφείου Ποιοτικού Ελέγχου Υδάτων και Λυμάτων. Η χλωρίωση γίνεται στη ΔΕ Πρέβεζας με εμπειρικό τρόπο από το ελάχιστο προσωπικό της ΔΕΥΑΠ, ενώ στις Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου υπάρχουν χλωριωτές σε ελάχιστες δεξαμενές. Επιπλέον στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου δεν υπάρχουν αρχεία ελέγχου φυσικοχημικών και μικροβιολογικών ελέγχων του νερού από τον Δήμο Πρέβεζας. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις της Δ/νσης Δημόσια Υγείας.

Οι παρατηρήσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας που αφορούν στην ποιότητα νερού στις  ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να γίνονται καθαρισμοί των δεξαμενών, να υπάρχει συνεχής και αδιάκοπη χρήση αυτόματων χλωριωτών και να γίνεται καθημερινά έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου. Οι ενέργειες αυτές είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν με το υπάρχον προσωπικό και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2023, τόσο για τις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου όσο και για την ΔΕ Πρέβεζας.

Τα έσοδα της ΔΕΥΑΠ προέρχονται μόνο από εισπράξεις λογαριασμών και τελών των καταναλωτών της και η λειτουργία της  είναι ανταποδοτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο ΟΕΥ της ΔΕΥΑΠ προβλέπει 120 άτομα προσωπικό και στη λίστα μισθοδοσίας είναι καταχωρημένοι 27 εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει χημικός ή χημικός μηχανικός ή περιβαντολλόγος μηχανικός ή επιστήμονας εξειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης πόσιμου νερού ούτε το αντίστοιχο βοηθητικό προσωπικό που θα ελέγχει τα αποθέματα χλωρίου ανά δεξαμενή και το υπολειμματικό χλώριο ανά δίκτυο. Το τμήμα θα μπορούσε με παράλληλα καθήκοντα ή με απόσπαση για ένα αρχικό χρονικό διάστημα να εξυπηρετηθεί από το επιστημονικό  προσωπικό του τμήματος Η/Μ του Δήμου Πρέβεζας και εργατοτεχνίτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας.

Με τη χωρική διεύρυνση μεταφέρθηκαν στη ΔΕΥΑΠ μόνο ευθύνες και παλαιωμένες, ασυντήρητες, αχαρτογράφητες υποδομές. Δεν αποσπάστηκε το προσωπικό του Δήμου Πρέβεζας που ήταν αρμόδιο για τη λειτουργία των υποδομών όλων αυτών των οικισμών, δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο να εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου για κάποιο διάστημα με παράλληλα καθήκοντα στον Δήμο και στη ΔΕΥΑΠ, ούτε δόθηκαν στην υπηρεσία μας για να ανταπεξέλθει οικονομικές ενισχύσεις από τις εισπράξεις του Δήμου. Την όλη κατάσταση δυσχεραίνει η μακροχρόνια απραξία σχετικά με την είσπραξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της ΔΕΥΑΠ.

Ο Δήμος Πρέβεζας κινδυνεύει με περιβαλλοντική επιβάρυνση – Κίνδυνοι και για την Δημόσια Υγεία από την αδυναμία λειτουργίας των υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων

Σε άλλο έγγραφο της με τους ίδιους αποδέκτες, η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας αναφέρει ότι η ΔΕΥΑΠ μετά την χωρική της Διεύρυνση στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 2 εργοστασίων βιολογικού καθαρισμού, 10 αντλιοστασίων αποχέτευσης στην πόλης της Πρέβεζας, 2 αντλιοστασίων αποχέτευσης στο Λούρο, των δικτύων αποχέτευσης στην Πρέβεζα, στο Λούρο και Ωρωπό. Η χωρική επέκταση της ΔΕΥΑΠ έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρίς να δοθούν στη ΔΕΥΑΠ πόροι και προσωπικό.
Με εξαίρεση το εργοστάσιο του βιολογικού της Πρέβεζας που λειτουργείται από οικονομικό φορέα (χωρίς τα αντλιοστάσια γιατί δεν επαρκούν οι οικονομικοί πόροι), οι υπόλοιπες υποδομές δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό να τις ελέγχει και να τις συντηρεί ούτε εντός ωραρίου εργασίας ούτε σε έκτακτη ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι βλάβες ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές, σπασίματα αγωγών, βουλώματα κλπ θα οδηγούν όλο και πιο συχνά σε μη αντιμετωπίσιμες διαρροές λύματος σε δρόμους, ιδιοκτησίες και υδάτινους αποδέκτες.

Όλες οι υποδομές Η/Μ απαιτούν ρεύμα για τη λειτουργία τους και με το ενεργειακό κόστος να έχει εκτοξευτεί εκφράζονται ανησυχίες για λειτουργικό αδιέξοδο της ΔΕΥΑΠ. Οι ανάγκες λειτουργίας των υποδομών ακαθάρτων (τμήμα Εγκαταστάσεων, Ποιοτικού Ελέγχου, Περιβάλλοντος) είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2023.

Από τον Δήμο δεν έγιναν ενέργειες να αποσπαστεί ή να εργαστεί με παράλληλα καθήκοντα κατάλληλο προσωπικό για τις νέες περιοχές αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΠ. Ο Δήμος Πρέβεζας διαθέτει τμήμα Η/Μ στην Τεχνική του Υπηρεσία.

Αδύνατη η 24ωρη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας – Δεν υπάρχουν συνεργεία επιφυλακής και είναι τεχνικά ανεπαρκής 

Σε τρίτο έγγραφο της η υπηρεσία τονίζει ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσουν βάρδιες και να εξυπηρετηθεί η 24ωρη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ. Είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν έκτακτες και τακτικές ανάγκες για εργασίες.

Αδυναμία αδιάλειπτης υδροδότησης στο Δήμο Πρέβεζας – Πρόβλημα και με τους πυροσβεστικούς κρουνούς εν όψει αντιπυρικής περιόδου

Όπως επισημαίνεται σε τέταρτο έγγραφο της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητά για τις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου την επιδιόρθωση/ αντικατάσταση 32 υφιστάμενων κρουνών που περιγράφονται να είναι σε «ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και την τοποθέτηση καινούργιων σε 9 νέες θέσεις.
Δεδομένης της πρόσφατης χωρικής επέκτασης της ΔΕΥΑΠ στις ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου η οποία έγινε χωρίς παράδοση μόνο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας και χωρίς να δοθούν στη ΔΕΥΑΠ πόροι χρηματικοί ή προσωπικό και δεδομένης της διαφαινόμενης μακροχρόνιας ανυπαρξίας ενεργειών συντήρησης των πυροσβεστικών κρουνών από πλευράς Δήμου Πρέβεζας, η υπηρεσία αδυνατεί να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει ή δημοπρατήσει με ίδιους πόρους έργο λειτουργίας 40 πυροσβεστικών κρουνών.

Επιπλέον, οι υποδομές ύδρευσης των οικισμών των ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου είναι ασυντήρητες, οι Η/Μ υποδομές των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων υδροδότησης έχουν συχνές βλάβες γεγονός που σε συνδυασμό με την αδυναμία λειτουργίας συνεργείων επιφυλακής καθιστά αδύνατη την εγγύηση αδιάλειπτης υδροδότησης στις περιοχές αυτές. Το γεγονός αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη υδροδότησης.
Επισημαίνεται από την υπηρεσία, ότι η ΔΕΥΑΠ ως επιχείρηση με την προηγούμενη χωρική της αρμοδιότητα στα όρια της ΔΕ Πρέβεζας, έχει κάνει πρόβλεψη για τοποθέτηση 12 νέων κρουνών στην πόλη της Πρέβεζας με το υπό εκτέλεση έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και εκτελεί αυτοψίες ελέγχου των κρουνών δικαιοδοσίας της. Είναι άδικο αυτή τη στιγμή να παρουσιάζεται χωρίς να φταίει ως μια υπηρεσία που αμελεί τις υποχρεώσεις της προς τους πολίτες.

Στο τραπέζι και οι ανείσπρακτες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας 

Σε επόμενο έγγραφο της η υπηρεσία θέτει ξανά το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών και αναφέρει ότι λόγω σοβαρότατης δυσκολίας ρευστότητας της επιχείρησης η οποία δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της είναι άμεση ανάγκη αλλά και υποχρέωση της ΔΕΥΑΠ να προχωρήσει σε επικαιροποίηση της υπ. Αριθμ. 14/2018 απόφασης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κινδυνεύουν να απενταχθούν  έργα – Η Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας αδυνατεί να διεκπαιρεώσει Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών έργων και μελετών

Η υπηρεσία θέτει θέμα διοικητικής ανεπάρκειας καθώς μετά την χωρική της διεύρυνση δεν αποσπάστηκε το προσωπικό  που ήταν αρμόδιο για τη λειτουργία των υποδομών και την καταμέτρηση των υδρομέτρων όλων  των οικισμών των ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου, δεν εξετάστηκε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος αυξημένων αναγκών σε προσωπικό που θα προέκυπτε όπως είναι αυτονόητο με τη διεύρυνση της τοπικής αρμοδιότητας , ούτε δόθηκαν στην υπηρεσία μας για να ανταπεξέλθει οικονομικές ενισχύσεις από τις εισπράξεις του Δήμου. Την όλη κατάσταση δυσχεραίνει η μακροχρόνια απραξία σχετικά με την είσπραξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των πελατών της ΔΕΥΑΠ.

Η ΔΕΥΑΠ δεν έχει το απαραίτητο Διοικητικό Προσωπικό για να λειτουργήσει πολύ δε περισσότερο με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένης της γραφειοκρατίας που επικρατεί, δε δύναται να λειτουργήσει επαρκώς  το λογιστήριο, η εξυπηρέτηση καταναλωτών, το ταμείο, η υπηρεσία καταμέτρησης υδρομέτρων, το γραφείο προσωπικού και μισθοδοσίας. Δεν υπάρχει τμήμα προμηθειών ούτε λειτουργεί Αποθήκη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΟΕΥ. Δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεχή λειτουργία μηχανισμού είσπραξης. Η Οικονομική υπηρεσία αυτή τη στιγμή δεν έχει την απαραίτητη επάρκεια για την υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΠ για τα το έτος 2023.

Η υπηρεσία ζητά να αποσπαστεί το αντίστοιχο προσωπικό  ή να εργαστεί με παράλληλα καθήκοντα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της ΔΕΥΑΠ σε διοικητικές, οικονομικές υποθέσεις και θέματα προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων.

Όλα τα παρακάνω έχουν κοινοποιηθεί επίσης στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όπου πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος.

Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, το πως θα αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος και ο Προέδρος της επιχείρησης Φώτης Ζέρβας. Θα σκύψουν άραγε έστω και τώρα πάνω από τα προβλήματα και θα δουλέψουν για την επίλυση τους; ή θα συνεχίσουν το επικοινωνιακό κρεσέντο του τύπου “Δεν τρέχει τίποτα. Η ΔΕΥΑΠ κάνει έργα!” ;

 

TAGS:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites