Δήμος Ζηρού: Επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών σε χαμηλότερα επίπεδα ζητάει με ομόφωνη γνωμοδότηση το Δ.Σ.

Τον επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών σε χαμηλότερα επίπεδα προτείνει προς το Υπουργείο Οικονομικών με τεκμηριωμένη και ομόφωνη γνωμοδότησή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση όπου τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι οι αντικειμενικές αξίες που ορίσθηκαν για τον Δήμο Ζηρού είναι αδικαιολόγητα  υψηλές  και προτείνεται η επαναξιολόγηση των τιμών ζώνης και η μείωσή τους στα 270,00 €/τ.μ. όπως  εφαρμόζονταν  με  την  αριθ.  277/2016  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου.  

Πιο συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της γνωμοδότησης αναφέρονται τα εξής: 

 1. Επειδή  η  εφαρμογή  των  νέων  αντικειμενικών  αξιών  από  1η  Ιανουαρίου  2022  προκάλεσε  μεγάλες  αυξήσεις  στις  μεταβιβάσεις  των  ακινήτων,  στις  πληρωμές  φόρων,  αλλά  και  στον  υπολογισμό  των  αντικειμενικών  δαπανών  διαβίωσης  (τεκμήρια),  που  αφορούν  στο  τεκμήριο  της  κατοικίας  καθώς :
 2. Η  αντικειμενική  αξία  ενός  ακινήτου  είναι  συνδεδεμένη  στο  φορολογικό  μας  σύστημα  με  τον  υπολογισμό  φόρων  και  τελών.  Κατά  συνέπεια,  αύξηση  στις  αντικειμενικές  αξίες  των  ακινήτων  οδηγεί  άμεσα  σε  αύξηση  φορολογικών  υποχρεώσεων  των  συμπολιτών  μας,  καθώς  τόσο  ο  ΕΝΦΙΑ   όσο  και  πλήθος  άλλων  φόρων  σχετίζονται  με  αυτές.  (Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι  φόροι  μεταβίβασης  ακινήτων,  το  Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας,  τα  τέλη  υπέρ  Ταμείου  Νομικών,  το  πρόσθετο  τέλος  μεταγραφής  συμβολαίων,  το  τέλος  εγγραφής  ακινήτων  στο  Κτηματολόγιο,  τα  πολεοδομικά  πρόστιμα  διατήρησης  αυθαιρέτων  κτισμάτων,  οι  εισφορές  σε  γη  και  χρήμα  για  την  ένταξη  ακινήτων  στα  σχέδια  πόλεων  κ.α.).
 3. Η  εφαρμογή  των  νέων  αντικειμενικών  αξιών  προκάλεσε  μεγάλες  αυξήσεις  στον  υπολογισμό  των  αντικειμενικών  δαπανών  διαβίωσης  (τεκμήρια),  που  αφορούν  στο  τεκμήριο  της  κατοικίας  και  έμμεσα  συνδέεται  με  παροχές  κοινωνικών  επιδομάτων  (π.χ.  καταβολή  ΚΕΑ,  επίδομα  θέρμανσης).  Συνέπεια  των  ανωτέρω  ήταν  πλήθος  ευάλωτων  νοικοκυριών  να  μείνει  εκτός  επιδομάτων  και  παροχών.
 4. Επειδή  ο  Δήμος  μας  πλήττεται  σοβαρά  σχεδόν  κάθε  χρόνο  από  μεγάλης  ή  μικρότερης  κλίμακας  φυσικές  καταστροφές, (πλημμύρες  κλπ)  και  πασχίζει  να  ορθοποδήσει  οικονομικά  μιας  και  στηρίζεται  σχεδόν  αποκλειστικά  στην  αγροτική  παραγωγή.  Σημειώνεται  ότι  με  την αριθ. πρωτ.  419/18-01-2021  Απόφαση  γ.γ.  Πολιτικής  Προστασίας  πολλές  Κοινότητες  του  Δήμου  Ζηρού  κηρύχτηκαν  σε  κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης. 
 5. Επειδή  από  κανένα  στοιχείο  δεν  προκύπτει  βελτίωση  της  οικονομικής  δραστηριότητας  και  της  αγοράς  ακινήτων  στο  Δήμο  μας,  όχι  μόνο  το  τελευταίο  αλλά  και  τα  προηγούμενα  έτη,  αντιθέτως  μάλιστα. 
 6. Επειδή  οι  σημερινές  αντικειμενικές  αξίες  των  ακινήτων  είναι  πολύ  μεγαλύτερες  από  τον  Μέσο  Όρο  της  αγοραίας  τιμής  κάθε  ζώνης,  όπως  καλά  γνωρίζουμε  από  τις  συναλλαγές  που  πραγματοποιούνται  σε  τοπικό  επίπεδο  (αγοραπωλησίες  ακινήτων,  απαλλοτριώσεις,  μισθώσεις  κ.λπ.).

Επίσης: 

Στο  σύστημα  αντικειμενικών  αξιών  εντάχθηκαν  πλέον  και  οικισμοί  όπως  ο  Άγιος  Γεώργιος,  το  Ζερβό,  ο  Γαλατάς,   με  Τ.Ζ.  550,00 €/τ.μ.,  οι  Παππαδάτες  με  Τ.Ζ.  600,00 €/τ.μ.,  στους  οποίους  εφαρμόζονταν  με  την  αριθ.  277/2016  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  270,00 €/τ.μ.  Οι  οικισμοί  αυτοί  δεν  παρουσιάζουν  καμία  δυναμική  ανάπτυξης,  είναι  ορεινοί  με  ελάχιστους  μόνιμους  κατοίκους  με  αποτέλεσμα  να  επιβαρύνονται  αναίτια  οι  συμπολίτες  μας.    

Παραδείγματα 

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εντός  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  αποτελούν  τα  στοιχεία  από  πρόσφατες  (2021  και  2022)   συμβολαιογραφικές  πράξεις  που  αφορούσαν  σε  μεταβιβάσεις  ακίνητων  από  τις  οποίες  προκύπτουν  διαφορές  μεταξύ  αντικειμενικής  τιμής  και  τιμής  πώλησης.  

Ενδεικτικά : 

Οικόπεδο  στη  ζώνη  Β  πουλήθηκε  το  έτος  2021  30.000,00 €  με  την  αντικειμενική  αξία  του  να  ανέρχεται  στις  40.400,00 €,  ενώ  σήμερα  με  τις  νέες  τιμές  η  Αντικειμενική  του  Αξία  (Α.Α.)  θα  άγγιζε  τις  42.000,00 €.

Κτίσμα  στη  Ζώνη  Α  επιφάνειας  100,00 τ. μ,   που  είχε  Α.Α.  54.000,00 €  το  έτος  2021,  έχει  σήμερα  Α.Α.  93.500,00 €,  αύξηση  περίπου  60 %.

Πωλείται  οικόπεδο  1.622,00  τ.μ.  δίπλα  στα   ΚΤΕΛ  Φιλιππιάδας  (τομέας  Β – Ζώνη  Β)  250,00 €/τ.μ.  με  την  αντικειμενική  του  αξία  να  φτάνει  το  έτος  2022  τα  310,00 €/τ.μ.

– Διαμερίσματα  στην  Β  ζώνη  Φιλιππιάδας,  πίσω  από  τα  γήπεδα  τένις  με  υπολογισθείσα  από  τη  ΔΟΥ  αντικειμενική  αξία  78.628,00 €  πουλήθηκαν  70.000,00 €  (2021).

– Διαμέρισμα  επί  της  οδού  Αρχ.  Σπυρίδωνος  με  Α.Α.  20.000,00  ευρώ  το  2021   πουλήθηκε  16.000 €. 

 1. Επειδή  σύμφωνα  με  το  ΦΕΚ  72  της  09-03-2012  «περί  τροποποίησης  των  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  του  εγκεκριμένου  σχεδίου  Φιλιππιάδας»  έγινε  μείωση  ύψους  οικοδομών,  με  αποτέλεσμα  να  καθίσταται  σχεδόν  αδύνατη  η  αξιοποίηση  του  σ.δ.  των  οικοπέδων,  κάτι  που  οδήγησε  στην  απαξίωσή  τους.
 2. Επειδή  η  ιδιωτική  Οικοδομική  Δραστηριότητα  στην  Ήπειρο,  για  την  περίοδο  Οκτωβρίου  2020 – Σεπτεμβρίου  2021  και  Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου  2022  παρουσιάζει  μείωση   (στοιχεία  ΕΛΣΤΑΤ  για  εκδοθείσες  οικοδομικές  άδειες). 
 3. Επειδή  θεωρούμε  αδιανόητο  συμπολίτες  μας  να  χάνουν  επιδόματα  που  τα  έχουν  τόση  ανάγκη,  επειδή  ανέβηκε  η  αντικειμενική  αξία  του  σπιτιού  τους  και  οφείλουμε  να  υπερασπιστούμε  το  κοινωνικό  σύνολο  και  να  διεκδικήσουμε  το  να  προστατεύονται  οι  ευάλωτες  ομάδες.
 4. Επειδή  θεωρούμε  αδικαιολόγητα  υψηλές  τις  ορισθείσες  τιμές  εκκίνησης  για  τον  Δήμο  μας  όπου  οι  περισσότεροι  οικισμοί  παρουσιάζουν  στασιμότητα  ανάπτυξης  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  δύσκολη  οικονομική  συγκυρία  και  την  ενεργειακή  κρίση,  την  ακρίβεια  και  όλες  τις  συνέπειες  που  βιώνουν  από  τα  παραπάνω  οι  συμπολίτες  μας,  βάσει  του  άρθρου  261  του  Νόμου  3852/2010,  του  άρθρου  51  του  Νόμου  4646/2019  και  των  όσων  προβλέπονται  στο  Φ.Ε.Κ. 2775/07-06-2021,  τεύχος  Β΄ προτείνουμε:
 5. Τη  μείωση  των  τιμών  Ζώνης  εντός  σχεδίου  πόλεως  Φιλιππιάδας  και  Θεσπρωτικού,  τουλάχιστον  στις  τιμές   που  ίσχυαν   με  το  Φ.Ε.Κ.  2192/12-06-2018,  τεύχος  Β΄,  ώστε  να  αποτυπώνουν  υγιώς  την  πραγματικότητα  στην  αγορά,  χωρίς  στρεβλώσεις  και  μείωση  συντελεστή  εμπορικότητας  οικοπέδων  στη  Φιλιππιάδα,  καθώς  και 
 6. Καθορισμό  ενιαίας  τιμής  ζώνης  270,00 €/τ.μ.  σε  όλους  τους  οικισμούς,  όπου  δεν  υπήρχε  πριν  την 01-01-2022  σύστημα  αντικειμενικών  αξιών,  την  κατώτερη  δηλαδή   που  ίσχυε  στο  Νομό  Πρέβεζας». 

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 88χρονης ηλικιωμένης από την Λούτσα

11/07/2024, 8:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έκτακτο Δελτίο Εκδήλωσης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Πρέβεζας την Παρασκευή 12-07-2024

11/07/2024, 5:48 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξαφάνιση ηλικιωμένης στην Λούτσα

11/07/2024, 4:39 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites