Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Του Αντιστράτηγου ε.α Σιόρεντα Δημητρίου)

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Του Αντιστράτηγου ε.α Σιόρεντα Δημητρίου)

 

Όπως κάθε Οργανισμός έτσι και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει, πέρα από τους κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από το κράτος υπό τη μορφή του Νόμου ή από την κοινωνία υπό τη μορφή του εθίμου, να διέπεται και από κανόνες ηθικής που απορρέουν από τη συνείδηση του ανθρώπου.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να χαρακτηρίζεται στο απόλυτο σύνολό της από εντιμότητα, ηθική, ταπεινότητα, δικαιοσύνη. Να λειτουργεί με ήθος, να αναγνωρίζει όταν σφάλει, να προσπαθεί με ταπεινότητα να γίνεται πάντα καλύτερη και να τιμά όσους προσφέρουν ή έχουν προσφέρει για να φτάσει ο τόπος έως εδώ. Η αναγνώριση της πρόσφατης και παλαιότερης ιστορίας του τόπου αποτελεί την βάση για την εξέλιξή της και όποιος την αγνοεί ή συνειδητά την αποσιωπά είναι το λιγότερο επικίνδυνος!
 2. Να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου, ηλικίας, χρώματος, καταγωγής ή πολιτικών πεποιθήσεων, πνευματικού επιπέδου, κοινωνικής θέσης, οικονομικής επιφάνειας, ΙΣΟΤΙΜΑ και με ΣΕΒΑΣΜΟ. Να μην φέρεται απαξιωτικά ή εκδικητικά.
 3. Να μην επιτρέπει, στις όποιες ιδεολογικές καταβολές της, να καθορίζουν τις αποφάσεις της μπροστά στο κοινό – δημόσιο καλό.
 4. Να ακολουθεί πιστά και απαρέγκλιτα το γράμμα του νόμου σε όλες τις διαδικασίες και αποφάσεις της. Δεν νοείται να μην σέβεται τον νόμο και ταυτόχρονα να απαιτεί και να επικαλείται την νομιμότητα από τον πολίτη.
 5. Να λειτουργεί πάντα με γνώμονα το μακροχρόνιο όφελος της τοπικής κοινωνίας με ορίζοντα χρόνου τα επόμενα 15-20 χρόνια και όχι με γνώμονα το σήμερα και έως τις επόμενες εκλογές. Να λειτουργεί βάση ολιστικού σχεδίου και προγραμματισμού σε κάθε τομέα της καθημερινότητας και να αποφεύγει ευκαιριακές, μεμονωμένες και σπασμωδικές, χωρίς συνέχεια, δράσεις και έργα, με σκοπό μόνο την άγρα ψήφων και την ικανοποίηση των υμετέρων.
 6. Να βάζει πάντα τον εαυτό της στην θέση του πολίτη όταν είναι να παίρνει κάποια απόφαση και να λειτουργεί με γνώμονα το πως θα βελτιώνεται η καθημερινότητα και του ίδιου, ξεκινώντας ένα τυπικό 24ώρο ενός πολίτη που θα πρέπει να μετακινηθεί, εργασθεί, ψυχαγωγηθεί, να επενδύσει και να αναπτυχθεί μέσα στον συγκεκριμένο αστικό ιστό.
 7. Να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, τα δημόσια αγαθά και την εξουσία πάντα με απόλυτη νομιμότητα, με φειδώ και ταπεινότητα και έχοντας κατά νου πάντα πως δεν τους ανήκει τίποτα από όλα αυτά, αλλά όπως τα βρήκαν έτσι θα πρέπει να τα παραδώσουν.
 8. Να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, να “ακούει” και να συζητά με την κοινωνία, ώστε να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες και φυσικά να ενημερώνει δημόσια για κάθε σκέψη, απόφαση ή προγραμματισμό η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.
 9. Να έχει άμεσα αντανακλαστικά και να δίνει άμεσες ρεαλιστικές λύσεις, προς όφελος του συνόλου, μην υπολογίζοντας το προσωπικό, κομματικό ή παραταξιακό κόστος.
 10. Με μεγάλες και μικρές παρεμβάσεις να αναβαθμίζει κάθε γωνιά του Δήμου ΙΣΟΜΕΡΩΣ, αναμορφώνοντας και αναδεικνύοντας περιοχές, είτε υποβαθμισμένες βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, είτε περιοχές με ιδιαίτερα κοινωνικά, ιστορικά πολιτιστικά και άλλα χαρακτηριστικά.

Όπως κάθε Οργανισμός έτσι και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει, πέρα από τους κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από το κράτος υπό τη μορφή του Νόμου ή από την κοινωνία υπό τη μορφή του εθίμου, να διέπεται και από κανόνες ηθικής που απορρέουν από τη συνείδηση του ανθρώπου.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να χαρακτηρίζεται στο απόλυτο σύνολό της από εντιμότητα, ηθική, ταπεινότητα, δικαιοσύνη. Να λειτουργεί με ήθος, να αναγνωρίζει όταν σφάλει, να προσπαθεί με ταπεινότητα να γίνεται πάντα καλύτερη και να τιμά όσους προσφέρουν ή έχουν προσφέρει για να φτάσει ο τόπος έως εδώ. Η αναγνώριση της πρόσφατης και παλαιότερης ιστορίας του τόπου αποτελεί την βάση για την εξέλιξή της και όποιος την αγνοεί ή συνειδητά την αποσιωπά είναι το λιγότερο επικίνδυνος!
 2. Να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου, ηλικίας, χρώματος, καταγωγής ή πολιτικών πεποιθήσεων, πνευματικού επιπέδου, κοινωνικής θέσης, οικονομικής επιφάνειας, ΙΣΟΤΙΜΑ και με ΣΕΒΑΣΜΟ. Να μην φέρεται απαξιωτικά ή εκδικητικά.
 3. Να μην επιτρέπει, στις όποιες ιδεολογικές καταβολές της, να καθορίζουν τις αποφάσεις της μπροστά στο κοινό – δημόσιο καλό.
 4. Να ακολουθεί πιστά και απαρέγκλιτα το γράμμα του νόμου σε όλες τις διαδικασίες και αποφάσεις της. Δεν νοείται να μην σέβεται τον νόμο και ταυτόχρονα να απαιτεί και να επικαλείται την νομιμότητα από τον πολίτη.
 5. Να λειτουργεί πάντα με γνώμονα το μακροχρόνιο όφελος της τοπικής κοινωνίας με ορίζοντα χρόνου τα επόμενα 15-20 χρόνια και όχι με γνώμονα το σήμερα και έως τις επόμενες εκλογές. Να λειτουργεί βάση ολιστικού σχεδίου και προγραμματισμού σε κάθε τομέα της καθημερινότητας και να αποφεύγει ευκαιριακές, μεμονωμένες και σπασμωδικές, χωρίς συνέχεια, δράσεις και έργα, με σκοπό μόνο την άγρα ψήφων και την ικανοποίηση των υμετέρων.
 6. Να βάζει πάντα τον εαυτό της στην θέση του πολίτη όταν είναι να παίρνει κάποια απόφαση και να λειτουργεί με γνώμονα το πως θα βελτιώνεται η καθημερινότητα και του ίδιου, ξεκινώντας ένα τυπικό 24ώρο ενός πολίτη που θα πρέπει να μετακινηθεί, εργασθεί, ψυχαγωγηθεί, να επενδύσει και να αναπτυχθεί μέσα στον συγκεκριμένο αστικό ιστό.
 7. Να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, τα δημόσια αγαθά και την εξουσία πάντα με απόλυτη νομιμότητα, με φειδώ και ταπεινότητα και έχοντας κατά νου πάντα πως δεν τους ανήκει τίποτα από όλα αυτά, αλλά όπως τα βρήκαν έτσι θα πρέπει να τα παραδώσουν.
 8. Να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, να “ακούει” και να συζητά με την κοινωνία, ώστε να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες και φυσικά να ενημερώνει δημόσια για κάθε σκέψη, απόφαση ή προγραμματισμό η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.
 9. Να έχει άμεσα αντανακλαστικά και να δίνει άμεσες ρεαλιστικές λύσεις, προς όφελος του συνόλου, μην υπολογίζοντας το προσωπικό, κομματικό ή παραταξιακό κόστος.
 10. Με μεγάλες και μικρές παρεμβάσεις να αναβαθμίζει κάθε γωνιά του Δήμου ΙΣΟΜΕΡΩΣ, αναμορφώνοντας και αναδεικνύοντας περιοχές, είτε υποβαθμισμένες βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων, είτε περιοχές με ιδιαίτερα κοινωνικά, ιστορικά πολιτιστικά και άλλα χαρακτηριστικά.

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Η πρόταση του Παναγιώτη Ρεμπή για το Νοσοκομείο Πρέβεζας

26/01/2023, 4:25 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δημήτρης Σιόρεντας : Προχωράμε μπροστά με «λογισμό και μ’ όνειρο», με «όραμα για δημιουργία»

23/01/2023, 11:50 πμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (υπό Δημ. Παππά Πολ. Μηχανικού- Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου)

30/12/2022, 12:02 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η θυσία των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο (του Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θωμά Μπάκα)

20/12/2022, 8:44 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δρ. Κοσμάς Κοψάρης, Αμαρτωλές σχέσεις του Φρανσουά Τρυφώ, κριτική της ταινίας

15/12/2022, 9:46 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως “πλυντήριο” για κάθε είδους “σωτήρες” (του Γιώργου Νίτσα)

12/12/2022, 11:33 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites