Περί πολιτικής προστασίας των Δήμων ( του Βασίλειου Κώνστα)

Γράφει ο Κ ώ ν σ τ α ς Β α σ ί λ ε ι ο ς
* Αντιστράτηγος Πυρ/κού Σώματος ε.α.
* Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
* Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζηρού
Μία από τις κυριότερες υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και κάθε Δημοτικής Αρχής είναι η προστασία των πολιτών από τους κινδύνους των φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και γι αυτό επιβάλλεται ο κάθε Δήμος να δημιουργήσει έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας που να είναι σύγχρονος, ευέλικτος και αποτελεσματικός.
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του κάθε Δήμου είναι αρμόδιο για τον σωστό σχεδιασμό, το συντονισμό προληπτικών δράσεων, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου και ειδικότερα:
1. Καταστρώνει τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων.
2. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
3. Συντάσσει, επιμελείται και επικαιροποιεί τα σχέδια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου στην περιοχή του Δήμου.
4. Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων.
5. Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής των πληγέντων ανά είδος καταστροφής.
6. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης , σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης .
7. Αναπτύσσει τον Εθελοντισμό, δημιουργεί Εθελοντικές Ομάδες και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής .
Για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού απαιτείται σωστή οργάνωση και ορθολογική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, είτε αυτοί είναι οικονομικής φύσεως, είτε πρόκειται για το ανθρώπινο δυναμικό.
Στα πλαίσια αυτά και λόγω των ειδικών γνώσεων που έχω αποκτήσει στον πρότερο επαγγελματικό μου βίο, αμέσως μετά την εκλογή μου το 2019 ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Ζηρού, δήλωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την εθελοντική προσφορά μου επί του θέματος και ανέμενα την αποδοχή της από την Δημοτική Αρχή.
Παρήλθαν δυόμισι χρόνια και η Δημοτική Αρχή Ζηρού, άγνωστο για ποιους λόγους, δεν είχε κάνει δεκτή την εθελοντική προσφορά μου, αλλά εν τέλει μου ζήτησε να συμμετάσχω στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Ζηρού που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07 Απριλίου 2022 με θέμα “Σχεδιασμός και μέτρα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών”.
Πίστεψα ότι αυτή η διεύρυνση στη σύνθεση του Σ.Τ.Ο. σηματοδοτούσε και αλλαγή πλεύσης της Δημοτικής Αρχής στη γενικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και σε θέματα συναίνεσης και επιμέρους κοινής αντιμετώπισης των κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου αλλά γρήγορα διαψεύστηκα.
 Το μείζον θέμα βεβαίως δεν είναι η δική μου πρόσκληση στη συνεδρίαση, αλλά το κατά πόσο η Δημοτική Αρχή Ζηρού θα υλοποιήσει έγκαιρα τις προτάσεις που κατατέθηκαν και θα επιλύσει άμεσα τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, ώστε ο μηχανισμός του Δήμου να είναι έτοιμος την 1η Μαΐου για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου.
 Προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στους υπεύθυνους των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών της περιοχή μας (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Δασικής Υπηρεσίας) μιας και έχω ιδία άποψη για την επιχειρησιακή επάρκειά τους, δεδομένου ότι είχα συνεργαστεί μαζί τους για πολλά χρόνια, αλλά διατηρώ επιφυλάξεις για την διάθεση και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής και πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσει πολλά σε αυτόν τον τομέα.
Τα θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι πάρα πολύ σοβαρά για να αντιμετωπίζονται με παραταξιακά κριτήρια και δυστυχώς η Δημοτική Αρχή Ζηρού δείχνει αυτό να μην το καταλαβαίνει.
 Ενδεικτικό των προθέσεών της είναι το γεγονός ότι μετά την συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. εξέδωσε δελτίο τύπου, υποτίθεται για να πληροφορήσει τους Δημότες, όπου αναγράφει περίληψη των τοποθετήσεων όλων των συμμετεχόντων εκτός από την δική μου και αυτή του δημοτικού συμβούλου που εκπροσωπούσε την μείζονα αντιπολίτευση.
 Αν δεν ανέφεραν τίποτα από την τοποθέτησή μου επειδή δεν τους άρεσαν αυτά που κατέθεσα ή επειδή δεν κατάλαβαν αυτά που τους είπα, είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά πιθανότατα το έκαναν από λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και αυτό είναι πολύ λυπηρό.
Με τέτοια νοοτροπία όχι μόνο δεν θα υπάρξει ποτέ η απαιτούμενη συναίνεση και συνεργασία, αλλά δυστυχώς δεν θα επιτευχθεί ποτέ το ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την συντονισμένη προσπάθεια όλων των δυνάμεων του Δήμου για να προστατευτεί αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον καθώς και οι ζωές και οι περιουσίες των πολιτών και γι αυτό βεβαίως θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη η παρούσα Δημοτική Αρχή Ζηρού η οποία διακρίνεται για την υπεροπτική και αλαζονική συμπεριφορά της.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Το έθιμο με τα πολυσπόρια

20/11/2023, 11:54 πμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Απελευθέρωση της πόλεως τοπική εορτή (του Θεόδωρου Δράκου)

24/10/2023, 8:56 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Στοιχεία και μαρτυρίες για τη Νικόπολη στη γραμματεία της βυζαντινής εποχής (Β΄Μέρος)

24/10/2023, 7:46 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Στοιχεία και μαρτυρίες για τη Νικόπολη στη γραμματεία της βυζαντινής εποχής

23/10/2023, 3:31 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Παναγία η Πρεβεζάνα

14/08/2023, 9:35 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Αντί επικηδείου για τον Γιώργο Ι. Μουστάκη

20/07/2023, 12:20 μμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τουρκική Εισβολή στη Κύπρο. 49 χρόνια Κατοχής (του Γιάννη Γιώτη)

20/07/2023, 11:00 πμ

ΑΠΟΨΗ, ΑΡΘΡΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πνιγμοί στην θάλασσα και ασφαλής κολύμβηση (του Απόστολου Κατσανάκη)

18/07/2023, 2:23 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites