Κώστας Μπάρκας: Για μια ακόμη φορά αποκλεισμένη από την κυβέρνηση η Ήπειρος για την πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία

Για μια ακόμη φορά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί στην Ήπειρο αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας από τις επιλογές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Τελευταίο παράδειγμα το γεγονός ότι η Ήπειρος μένει εκτός της δυνατότητας, που έχει σχεδόν το σύνολο των περιφερειών της χώρας, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προκηρύσσουν Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Τη στιγμή λοιπόν, που υπάρχουν διαπιστωμένα κενά στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο, τη στιγμή, που η ίδια η αρμόδια Υφυπουργός, η κ. Μακρή, με δηλώσεις της αναγνωρίζει ότι δεν βρίσκουν Σχολικούς Νοσηλευτές για τα σχολεία της χώρας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκλείει την Ήπειρο από τη δυνατότητα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προκηρύσσουν Τοπικές Προσκλήσεις για να καλυφθούν τα κενά στις συγκεκριμένες ειδικότητες. 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, που έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση και ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της, οι Βουλευτές Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Μπάρκας, Όλγα Γεροβασίλη, Μάριος Κάτσης και Μερόπη Τζούφη, κατέθεσαν Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας για τους λόγους που η Ήπειρος αποκλείστηκε από τη συγκεκριμένη δυνατότητα που δίνεται στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όταν μάλιστα υπάρχουν διαπιστωμένα κενά. Επίσης, καλούν την Υπουργό Παιδείας να απαντήσει με ποιο τρόπο σκοπεύει εν τέλει το Υπουργείο να καλύψει τα υπάρχοντα κενά σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικούς Νοσηλευτές στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση των Βουλευτών Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία:

  

Αθήνα, 24/01/2022

 

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

  

Θέμα: «Αποκλεισμός της Ηπείρου από τη δυνατότητα έκδοσης από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Τοπικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του διδακτικού έτους»

 

Έντονη ανησυχία και ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά του, έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηπείρου ο αποκλεισμός της από τη δυνατότητα έκδοσης από τους Περιφερειακούς Διευθυντών Εκπαίδευσης Τοπικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Σχολικούς Νοσηλευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη με Αριθμό Πρωτοκόλλου 6961/Ε4 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, «Ειδικά για το σχολικό έτος 2021-2022, στις περιπτώσεις μη κάλυψης των λειτουργικών αναγκών για θέσεις ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01- Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω εξάντλησης των υποψηφίων από τους αξιολογικούς πίνακες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μετά και από την ενεργοποίηση του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνανται να εκδίδουν τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του διδακτικού έτους». Ήδη, δηλαδή, στο παραπάνω τμήμα της Εγκυκλίου αναγνωρίζεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν υποψήφιοι, λόγω εξάντλησης από τους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και για τον λόγο αυτό, άλλωστε, παρέχεται η δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εκδώσουν Τοπική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη αναπληρωτών για θέσεις Σχολικών Νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Μάλιστα, την έλλειψη σε σχολικούς νοσηλευτές αναγνωρίζει και η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καθώς κατά τη διάρκεια συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης, η αρμόδια Υφυπουργός ανέφερε ότι κατά την πρώτη φάση πρόσληψης μελών Ειδικού Βοηθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού υπήρχαν ενενήντα δύο (92) κενά του κλάδου ΠΕ-25 Σχολικών Νοσηλευτών και δεν βρέθηκαν υποψήφιοι, ενώ και στη δεύτερη φάση υπήρξαν τριάντα πέντε (35) κενά και πάλι δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στη με Αριθμό 1509 Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, στα τέλη του περασμένου έτους σημειώνονταν, μόνο για τον Νομό Πρέβεζας, οκτώ (8) κενά σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστοιχα πέντε (5) κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού. Κενά που δεν έχουν καλυφθεί. 

Με αυτά τα δεδομένα είναι ακατανόητος, όπως προκύπτει από τη σχετική Εγκύκλιο, ο αποκλεισμός της Ηπείρου από τη δυνατότητα έκδοσης από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Τοπικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Σχολικούς Νοσηλευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό έως τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Επειδή, είναι χρέος της Πολιτείας η διασφάλιση ισότιμων προϋποθέσεων για όλους τους μαθητές,

Επειδή, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής συνεπάγεται εν τέλει την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων,    

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

– Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να συμπεριληφθεί η Ήπειρος στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες δύναται η δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Τοπικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Σχολικούς Νοσηλευτές και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό έως τη λήξη του διδακτικού έτους; 

– Με ποιον τρόπο σκοπεύει εν τέλει το Υπουργείο να καλύψει τα υπάρχοντα κενά σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικούς Νοσηλευτές στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ηπείρου; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Γεροβασίλη Όλγα

Κάτσης Μάριος

Τζούφη Μερόπη


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Συνεδριάζει η Διακομματική επιτροπή για τις Ευρωεκλογές

16/04/2024, 1:06 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Με άρωμα Πρέβεζας στο MEGA Channel και στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο»

16/04/2024, 12:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Φιλοσοφικό Καφενείο Πρέβεζας συναντά τον Κώστα Γανωτή

16/04/2024, 12:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αγωγή της Εθνικής Τράπεζας στον Δήμο Πάργας – Βαριά εκτεθειμένοι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες

16/04/2024, 12:35 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο ξενοδοχειακός όμιλος “MAST Hotels & Resorts” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

11/03/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites