Πρέβεζα : Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ

Υπόμνημα κατέθεσε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου

(Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

                                              Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι

                                            καταδικασμένος να τη ζήσει από την αρχή.

                                                                                                       Σανταγιάνα

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕ.Λ.  Πρέβεζας, με αφορμή την κοινοποίηση ανάθεσης διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (εφεξής ΕΔΕ) σε βάρος του Διευθυντή του Σχολείου κου Δημητρακόπουλου Νικόλαου με το αιτιολογικό ότι, αν και κλήθηκε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να ρυθμίσει εκκρεμότητα σχετικά με την κάλυψη των αδιάθετων φιλολογικών ωρών, «… δεν προέβη σε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση…», προκειμένου για την αποκατάσταση της αλήθειας θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Με την έναρξη του σχολικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων, ως όφειλε, υπέβαλε στον Διευθυντή του Σχολείου τις προτιμήσεις του ως προς τις αναθέσεις των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα ( Νόμος 4823/21, άρθρο 100). Ο Διευθυντής εισηγήθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων τις προτιμήσεις που του υποβλήθηκαν και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων ανά κλάδο και ειδικότητα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 85980/Δ2/4 Ιουλίου 2020, αρ. Φύλλου 2737).
  • Οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ02 Φιλόλογοι, οι οργανικά ανήκοντες στο Σχολείο, κάλυψαν το υποχρεωτικό τους ωράριο με μαθήματα Α΄ ανάθεσης της βασικής τους ειδικότητας, ήτοι Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Λατινικά και Ιστορία, σταθερά και αμετάκλητα με γνώμονα την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη παροχή γνώσεων στους μαθητές, ιδιαίτερα σε μια χρονιά δύσκολη λόγω και των συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας και της εφαρμογής της Τράπεζας θεμάτων με βάση την οποία θα κληθούν να εξεταστούν για πρώτη φορά οι μαθητές στις προαγωγικές εξετάσεις. Προς επίρρωση των λεγομένων, 8 ώρες Φιλοσοφία, μάθημα που οι Φιλόλογοι έχουν Α΄ ανάθεση και το οποίο δεν εξετάζεται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις, άρα είναι λιγότερο απαιτητική η διδασκαλία του, οι Φιλόλογοι δεν το ανέλαβαν, αλλά κινούμενοι σε πνεύμα συναδελφικότητας συνηγόρησαν να δοθεί ως Β΄ ανάθεση στην Κοινωνιολόγο του Σχολείου.

Έμειναν  αδιάθετες, μετά και την απόσπαση δύο (2) φιλολόγων στο σχολείο μας, 9 φιλολογικές ώρες, ήτοι 5 ώρες Αρχαία Ελληνικά σε ένα τμήμα της Α΄ τάξης και 4 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία σε ένα τμήμα της  Β΄ τάξης και όχι 9 ώρες στην Α΄ τάξη, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο έγγραφο που επιδόθηκε στον Διευθυντή «Ενημέρωση υπαλλήλου για τη διεξαγωγή Ε.Δ.Ε.».

  • Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητούσε από τους Φιλολόγους να προχωρήσουν σε ανακατανομή των φιλολογικών μαθημάτων, αφήνοντας αδιάθετη την Ιστορία, προκειμένου να εξασφαλιστούν για την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνιολόγο οι απαιτούμενες για τη συμπλήρωση του ωραρίου της 6 ώρες. Δεν έλαβε υπόψη του ούτε τους παιδαγωγικούς λόγους που επικαλούνταν οι φιλόλογοι, ότι το μάθημα της Ιστορίας, λόγω της σπουδαιότητάς του, πρέπει να διδάσκεται από Φιλολόγους και δη αποφοίτους του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στο αντικείμενο, ούτε το πρακτικό πρόβλημα που δημιουργείται, ότι αν διατεθούν οι 6 ώρες , οι εναπομείνασες 3 δεν μπορούν να καλυφθούν, διότι δεν υπάρχει 3ωρο φιλολογικό μάθημα, αλλά 4ωρο και 5ωρο.

Ειρήσθω εν παρόδω, η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 Κοινωνιολόγος του Σχολείου είχε χαρακτηριστεί Υπεράριθμη με την αριθμ. 7/16-04-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας και ως εκ τούτου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έπρεπε να διατεθεί για την κάλυψη του υποχρεωτικού της ωραρίου σε σχολεία της πόλης ή όμορα σχολεία, πράγμα που έγινε αρχικά (διατέθηκε σε Γυμνάσιο της πόλης για 6 ώρες), αλλά η απόφαση αυτή στη συνέχεια ανακλήθηκε για λόγους που δεν γνωρίζουμε.

  • Ασκήθηκαν κατ΄ επανάληψη πιέσεις από τον Διευθυντή της Δ/θμιας Εκπ/σης και στους Φιλολόγους και στον Διευθυντή του Σχολείου, προς τον οποίο απέστειλε και έγγραφο αιτούμενος « …την ανακατανομή μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας του προσωπικού…», χωρίς επιχειρήματα ότι αυτή η ανακατανομή των φιλολογικών μαθημάτων θα απέβαινε θετική για την ποιοτική κατάρτιση των μαθητών, η θέση όμως των Φιλολόγων, του Συλλόγου Διδασκόντων, πλην της Κοινωνιολόγου, και του Διευθυντή του Σχολείου παρέμενε σταθερή και αταλάντευτη ως σύννομη και παιδαγωγικά υπεύθυνη και τεκμηριωμένη.
  • Η επόμενη ενέργεια του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κου Κατσανάκη Απόστολου ήταν να αναθέσει τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. σε βάρος του Διευθυντή του Σχολείου « … για τη διαπίστωση τέλεσης πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων …» αναφορικά με την ανακατανομή των φιλολογικών μαθημάτων.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

  • Εκφράζει τη λύπη του, γιατί η μη εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου συνδέθηκε αποκλειστικά και μόνο με την κατανομή των φιλολογικών μαθημάτων και αποσιωπήθηκε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, δύο σχεδόν μήνες από την έναρξη του διδακτικού έτους, παραμένουν αδιάθετες επιπλέον 6 ώρες Μαθηματικών σε τμήματα της Α΄και Β΄ τάξης, 18 ώρες Θρησκευτικών της Α΄και Β΄τάξης, χωρίς να ληφθεί πρόνοια για την αναπλήρωση της Θεολόγου που θα απουσίαζε με άδεια  έχοντας ενημερώσει την προϊσταμένη αρχή, ενώ 2 ώρες Αγγλικών καλύφθηκαν πριν από λίγες ημέρες από μόνιμο εκπαιδευτικό για τη συμπλήρωση του ωραρίου του.

 

  • Αναγνωρίζει ως σύννομη και παιδαγωγικά υπεύθυνη τη διαχείριση του συγκεκριμένου θέματος από τον Διευθυντή του Σχολείου κο Δημητρακόπουλο Νικόλαο και ως εκ τούτου άτοπη την παραπομπή του σε Ε.Δ.Ε.

 

  • Πιστεύει ότι μοναδικό μέσο, που αρμόζει στο λειτούργημα που επιτελεί, για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου είναι ο δημιουργικός διάλογος – στον οποίο όλοι προσέρχονται με τόση διάθεση να πειστούν, όση διάθεση έχουν να πείσουν. Όμως, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Διευθυντή του Σχολείου εξ ονόματος του Συλλόγου Διδασκόντων, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν συζήτησε με τον Σύλλογο Διδασκόντων, εμμένοντας στις δικές του απόψεις.

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου: Εκλέχθηκε με πρωτιά ο Γιώργος Νίτσας – Δεν εκλέχθηκε ο Νίκος Γεωργάκος

16/02/2024, 10:22 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναβάλλονται οι εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

15/02/2024, 11:47 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ευχαριστήρια επιστολή για την δωρεά ενός πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

15/02/2024, 11:41 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Πρέβεζα: Θανατηφόρο τροχαίο στον Κερασώνα

05/02/2024, 7:50 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 1 ο ΓΕΛ του Δήμου Πρέβεζας

30/01/2024, 1:04 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites