Πρέβεζα : Η GaiaComm αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά των αιολικών πάρκων στην Ήπειρο

Η GaiaComm Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων στους κλάδους των ειδικών Γεωτεχνικών Έργων, των Έργων Πολιτικού Μηχανικού, και των έργων Αιολικής Ενέργειας.

Η εταιρεία είναι 100% Ελληνική.

Η Εταιρεία διαθέτοντας παρουσία τουλάχιστον 15 ετών (καθώς αποτελεί την μετεξέλιξη της εταιρείας Γαία- Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα) με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην διαχείριση Έργων, παρέχει υπηρεσίες ως ανάδοχος έργων, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση στην εκτέλεση εργασιών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ελέγχου θεμελιώσεων, τσιμεντενέσεων, αγκυρώσεων, πασσάλων, διάνοιξης σηράγγων, εργασιών αντιστήριξης εκσκαφών και ευστάθειας πρανών, καθώς και εξειδικευμένων εφαρμογών προέντασης φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πλέον της δραστηριότητάς της στον τομέα των γεωτεχνικών έργων, η Εταιρία έχει πολύχρονη εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε έργα ενδιαφέροντος πολιτικού μηχανικού όπως για παράδειγμα φράγματα, λιμνοδεξαμενές, σήραγγες, έργα προστασίας πρανών και επιχωμάτων. Συμπληρωματικά παρέχει μετρητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όσον αφορά την καταγραφή, λήψη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με σκοπό των εντοπισμό σφαλμάτων για τον τελικό έλεγχο και την αντιμετώπισή τους. Από το 2006 η Εταιρεία δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με εξειδίκευση στην αιολική ενέργεια. Ως ανεξάρτητη εταιρεία, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν σχεδόν όλα τα στάδια υλοποίησης έργων Αιολικής Ενέργειας, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία διατηρεί εργαστήριο ανεμολογικών μετρήσεων διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 317-3) το οποίο ικανοποιεί τις διεθνείς απαιτήσεις των προτύπων μέτρησης της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου (ISO/IEC 17025:2005). Μέχρι σήμερα η GaiaComm έχει εκτελέσει ανεμολογικές μετρήσεις για την ανάπτυξη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική δυναμικότητα άνω των 3.000 MW. Παρέχει δε εκτιμήσεις σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο για έργα κάθε κλίμακας.

Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και μακρά εμπειρία στην υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ το 2016 η GaiaComm ξεκίνησε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.gaiacomm.gr

Βασικά χαρακτηριστικά αιολικών πάρκων εταιρείας GAIACOMM ΕΠΕ στην Ήπειρο

Προκαταρκτικός σχεδιασμός

 1. 44 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες ονομαστικής ισχύος 6,0MW με ύψος πλήμνης 119m και διάμετρο πτερωτής 162m (Vestas V162-6.0MW) δανέζικης κατασκευής

 2. Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 264MW (21 και 23 ανεμογεννήτριες)

 3. Εκτιμώμενη συνολική ενεργειακή παραγωγή ίση με 616.529 ΜWh/έτος

 4. Οι 24 από τις 44 ανεμογεννήτριες ανήκουν διοικητικά στη ΠΕ Ιωαννίνων και οι 20 στην Π.Ε Πρέβεζας. Στη Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν εγκαθίσταται καμία ανεμογεννήτρια.

 5. Σύνδεση με υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης στο ΚΥΤ Αράχθου.

 6. Η κοντινότερη απόσταση α/γ από οικισμό είναι για το ΉΠΕΙΡΟΣ 1 – ο οικισμός του Άσσου σε απόσταση 1000m και για το έργο ΉΠΕΙΡΟΣ 2 – οι οικισμοί Ζερβό και Κάτω Μουσιώτισσα σε απόσταση 1100m.

 7. Το έργο χωροθετείται στις κορυφογραμμές που χωρίζει τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Oι ακριβείς θέσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Αρ. Πρ. Βεβαίωσης Παραγωγού ΡΑΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΥ –
Eγκατεστημένη ισχύς

ΘΕΣΗ

ΑΔ-07082

ΗΠΕΙΡΟΣ 1 – 117,6MW

(126MW θα αυξηθεί)

ΟΡΗ ΣΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ (ΠΕΛΕΚΗΤΟΝ) – ΚΑΚΚΟΥΡΙ

ΑΔ-07033

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 – 138MW

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ – ΖΑΡΚΟΡΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ – ΤΣΟΥΚΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΣΠΗΛΙΑ – ΛΑΜΠΟΥΣΗ

 

 1. Στον παρακάτω παρουσιάζεται η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών ανά Δήμο και Δημοτική ενότητα.

 

Π.Ε. / ΔΗΜΟΣ / Δ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΣ 1

ΗΠΕΙΡΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ 0 Α/Γ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ

0

0

0

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ 24 Α/Γ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Δ.Ε. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ

13

4

17

24

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

0

7

7

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΣΥΝΟΛΙΚΑ 20 Α/Γ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ

2

0

2

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

6

10

16

18

Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ

0

2

2

 

21

23

44

 

 1. Στα παρακάτω link παρουσιάζεται η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων σε χάρτη με τα όρια των δήμων/δημοτικών ενοτήτων, επίσης η χωροθέτηση σε γεωφυσικό υπόβαθρο Κτηματολογίου και οι αποστάσεις μεταξύ των κορυφογραμμών αλλά και σε πίνακα η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών ανά τοπικό διαμέρισμα.

 2. Υπάρχει ολοκληρωμένη μετρητική καμπάνια στα γήπεδα εγκατάστασης με 30-80m ανεμολογικούς ιστούς που έχουν μετρήσει για χρονικό διάστημα ως 10 έτη.

 3. Έχουν πραγματοποιηθεί πλήρεις ενεργειακές μελέτες για την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής.

 4. Μέτριο αλλά αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό της τάξης των 6,5-7,0m/s στο ύψος πλήμνης.

 5. Εκτός περιοχών Natura 2000.

 6. Eκτός περιοχών σημαντικών για τα πουλιά (ΙΒΑ).

 7. Εκτός περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης.

 8. Εκτός Εθνικών δρυμών, Εθνικών Πάρκων, Περιφερειακών Πάρκων.

 9. Εκτός περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), καταφυγίων άγριας ζωής.

 10. Εκτός αισθητικών δασών.

 11. Εκτός διατηρητέων μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών, προστατευτικών δασών.

 12. Εκτός υγροτόπων RAMSAR.

 13. Εκτός μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.

 14. Εκτός αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

 15. Εκτός Ειδικά προστατευομένων περιοχών σύμφωνα με το πρωτόκολλο 4 της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

 16. Εκτός Βιογενετικών αποθεμάτων.

 17. Εκτός περιοχών στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα.

 18. Πλήρης συμβατότητα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/2008). Ελεγμένο από την ΡΑΕ.

 19. Περιβαλλοντική αδειοδότηση από το ΥΠΕΝ – Κεντρικές περιβαλλοντικές Υπηρεσίες λόγω μεγέθους έργου.

 20. Πλήρης συμβατότητα με το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και τα τοπικά ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στα γήπεδα εγκατάστασης τους επιτρέπεται η κατασκευή αιολικών πάρκων. Θετικές γνωμοδοτήσεις από Yπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 21. Το έργο βρίσκεται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις κατά βάση.

 22. Το έργο διαθέτει Bεβαιώσεις Παραγωγού από την ΡΑΕ, θετικές γνωμοδοτήσεις από Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, ΥΠΑ

 23. Αυτή τη περίοδο ετοιμάζεται ο πλήρης φάκελος για υποβολή ΜΠΕ, με οριστική μελέτη οδοποιίας, ηλεκτρικής διασύνδεσης και όλων των προβλεπομένων μελετών από τον Νόμο.

Στην παρουσίαση της η εταιρία αναφέρει πως “θα συνεχίσει την διαρκή ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα αιολικά πάρκα στην περιοχή με τεκμηριωμένα και αληθή στοιχεία, ώστε να συμβάλει στην αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση”.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [233.43 KB]


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΗΠΕΙΡΟΣ

Τετραήμερη επαναξιολόγηση του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου

11/07/2024, 8:54 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 88χρονης ηλικιωμένης από την Λούτσα

11/07/2024, 8:32 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έκτακτο Δελτίο Εκδήλωσης Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Πρέβεζας την Παρασκευή 12-07-2024

11/07/2024, 5:48 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εξαφάνιση ηλικιωμένης στην Λούτσα

11/07/2024, 4:39 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites