Κώστας Μπάρκας: Εκτός της επιδότησης από την πολιτεία, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Μετά τον αποκλεισμό μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών, των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι ουσιαστικά μόλις πάνω από το όριο της φτώχειας (αφού πάνω από 500 ευρώ τον μήνα ατομικό εισόδημα δεν δικαιούται την επιδότηση. Επίσης, δεν δικαιούνται το βοήθημα οικογένειες με δύο παιδιά, που έχουν ετήσιο μεικτό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ), εκτός της επιδότησης μένει και το  σύνολο των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας. Τη συγκεκριμένη διάκριση σε βάρος των χιλιάδων σπουδαστών των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού καταγγέλλουν με Ερώτησή τους, προς τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είκοσι τρεις (23) Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα. 

Παρά τις  κυβερνητικές διακηρύξεις, περί αναβάθμισης του περιεχομένου των σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και της σπουδαιότητας του έμψυχου δυναμικού στη διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας στην παγκόσμια οικονομία, δυστυχώς η κυβέρνηση και στο ζήτημα του βοηθήματος για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να συντελείται όσο το δυνατόν απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, αποκλείει και διαχωρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία σπουδαστών σε σχέση με άλλα πεδία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στην Ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό, πρώτον, σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει προκειμένου να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμόν Α.Π.: 30746/17-3-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση και να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων μαθητών, εντασσόμενοι σε αυτή σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Δεύτερον, ποιο είναι το συνολικό σχέδιο δράσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ενίσχυση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση. 

Αθήνα, 16/04/2021

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα: «Αδικαιολόγητος αποκλεισμός των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας»    

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του, όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) οικογένειες με πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (560.000) νέους- ωφελούμενους. 

Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν Α.Π. 30746/ ΓΔ8/17-3- 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, το εν λόγω Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ενισχύει οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και τέκνα υπό επιτροπεία μαθητές, μέσω συστήματος επιταγών (voucher) που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Εντούτοις, στο φιλόδοξο του εγχειρήματος δεν φαίνεται να «χωρούν» οι χιλιάδες σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας. Ειδικότερα, πέρα από το γεγονός, ότι αποκλείονται από την ένταξη σε καθεστώς δικαιούχου, λόγω του ηλικιακού ορίου έως των δεκαεννέα (19) ετών, φοιτητές μιας σειράς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πέρα δηλαδή των σπουδαστών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, επιπλέον, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για τον ορισμό των ωφελούμενων μελών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.    

Επειδή, είναι χρέος της Πολιτείας η διασφάλιση ισότιμων προϋποθέσεων για όλους τους μαθητές,

Επειδή, δεν μπορεί να συμβαδίζουν οι κυβερνητικές διακηρύξεις περί αναβάθμισης του περιεχομένου των σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με αποκλεισμούς και διαχωρισμούς σε σχέση με άλλα πεδία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

Επειδή, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ζητήματα Εκπαίδευσης των σπουδαστών και των αποφοίτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που άλλωστε σχετίζονται με ένταξη σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εντασσόμενοι στο επίπεδο «4» του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, διαιωνίζοντας μια αναχρονιστική λογική αυτάρκειας και περιχαράκωσης σε σχέση με άλλα Υπουργεία, πραγματικότητα που άλλωστε δεν παρατηρείται μόνο στο υπό Ερώτηση ζήτημα, αλλά και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων μέριμνας των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού,   

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει προκειμένου να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμόν Α.Π.: 3074 6/17-3-2021 Κοινή Υπουργική Απόφασης και να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων μαθητών, εντασσόμενοι σε αυτή σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού;
  2. Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο δράσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την ενίσχυση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος- Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Πολάκης Παύλος

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σπίρτζης Χρήστος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)   


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Θέση εργασίας σε κατάστημα εστίασης στην Λυγιά

14/06/2024, 5:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Νέες θέσεις εργασίας στην επιχείρηση Konstas

14/06/2024, 4:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites