ΣΕΕΛΦΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ : Οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων για τα ακίνητα που μισθώνουν

∆υο σημαντικές υποχρεώσεις υπάρχουν για τους φορολογουμένους που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και
τα μισθώνουν .
1) Σύμφωνα με την Πολ.1162/2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1139/2020, θα
πρέπει ως 30/09/2020 οι εκμισθωτές να προχωρήσουν στις παρακάτω διαδικασίες
Α) Υποβολή δήλωσης για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε
ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και
περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της
παλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και
μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την
ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες
ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση
των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Παρότι για κάποιες από αυτές τις μισθώσεις όταν
υπεγράφησαν, δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους , συστήνουμε στους φορολογούμενους να
προχωρήσουν στην έκδοση του.
Β) Να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και
έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης
θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης
για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό,
υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο)
θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
Σημειώνεται ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια συντάσσονται εγγράφως, υπογράφονται και στη
συνέχεια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΑΑ∆Ε.
Κατά τα λοιπά οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά
στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της
μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή
προφορική συμφωνία.
2) Σύμφωνα με την απόφαση Α.1192/2020 ορίζεται νέα ημερομηνία για τις δηλώσεις μισθωτηρίων
covid ως εξής :
Αρχικές «∆ηλώσεις Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και
Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την
απόφαση Α. 1154/2020 του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020
έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.
Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «∆ηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο
έως και Αύγουστο.

Προκειμένου να υποβληθεί η «∆ήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η
αρχική ή η τροποποιητική «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία
θεωρείται εμπρόθεσμη.
Η αποδοχή της αρχικής «∆ήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως και
Ιούνιο από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και
Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της
ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «∆ήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.
Ως τροποποιητική «∆ήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «∆ήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για
πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους μήνες που αφορά.

Εφόσον ο φορολογούμενος θα επιλέξει για τις σημαντικές διαδικασίες αυτές, τα λογιστικά γραφεία, θα
πρέπει να επικοινωνήσει για ραντεβού .

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πως να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια – Οδηγίες από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

16/05/2022, 1:36 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Μαθητές θα φυτέψουν 105 δέντρα δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης

16/05/2022, 1:23 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Βγήκε με το καΐκι για τη γάμπαρη στον Αμβρακικό

16/05/2022, 11:57 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Κώστας Μπάρκας : Η πρωτοφανής συμμετοχή των πολιτών είναι μήνυμα πολιτικής αλλαγής

16/05/2022, 10:46 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Την Διεθνή Ημέρα Μουσείων γιορτάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

16/05/2022, 10:12 πμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Νέο πρόγραμμα δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για τον Δήμο Πάργα

16/05/2022, 9:56 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites