Με δύο Αναφορές ο Κώστας Μπάρκας φέρνει στη Βουλή τα προβλήματα των εργαζόμενων στον Τουρισμό και στον Επισιτισμό

Την ανάγκη για την άμεση λήψη μέτρων στήριξης των εργαζόμενων στον Τουρισμό και Επισιτισμό, απέναντι σε όσα ελάχιστα έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, καθώς και τους μέχρι σήμερα αποκλεισμούς στήριξης εργαζόμενων από ολόκληρους κλάδους που σχετίζονται με τον Τουρισμό, φέρνει στη Βουλή, με Αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας. Οι συγκεκριμένες Αναφορές, που κατατέθηκαν από τον κ. Μπάρκα βασίζονται σε Επιστολές και Υπομνήματα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας και του Σωματείου των Εργαζομένων στον Τουρισμό – Επισιτισμό Πάργας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στις Αναφορές, δεν καλύπτεται το σύνολο των εργαζόμενων στον ευρύτερο κλάδο του Τουρισμού, καθώς οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, συνεπώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζόμενων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και στα εποχικά τουριστικά καταστήματα μένουν εκτός προστατευτικού θεσμικού πλαισίου. 

Στις Αναφορές γίνεται λόγος για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων στήριξης των εργαζόμενων στον κλάδο του Τουρισμού- Επισιτισμού, τα οποία κατανέμονται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στη στήριξη του εισοδήματος και την επέκταση του Επιδόματος Ανεργίας μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ο τρίτος άξονας αφορά στην πρόβλεψη για την προστασία συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων.   

Ακολουθούν οι κατατεθείσες Αναφορές του κ. Μπάρκα: 

 

 

  

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Άμεσα μέτρα στήριξης των εργαζόμενων στους κλάδους Τουρισμού- Επισιτισμού»    

 

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την με Αριθμ. Πρωτ. 90/02-07-2020 Επιστολή της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας, με την οποία ζητούν τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των εργαζόμενων στον ευρύτερο κλάδο του Τουρισμού. Να σημειωθεί ότι στην Επιστολή καταγγέλλεται η αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων στο «Εργάνη» για τη λήψη αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού. Για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, οι λόγοι της συγκεκριμένης αναβλητικότητας από πλευράς του Υπουργείου, απέναντι στους εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού σχετίζονται με τον περιορισμό και την περικοπή, μέσω του ασφυκτικού χρονικά πλαισίου υποβολής, όσων είχε δεσμευθεί ότι θα πραγματοποιήσει. 

Με την Επιστολή της η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας ζητά, μεταξύ άλλων, πρώτον, να μην υπάρξει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, δεύτερον, δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη για τις χρόνιες παθήσεις όλων των εποχικά εργαζόμενων, τρίτον, την καθολική εφαρμογή των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων στα ξενοδοχεία, στα τουριστικά καταλύματα, στον επισιτισμό, στην εστίαση. Τέταρτον, την αναπλήρωση των μισθών στα επίπεδα των κλαδικών συμβάσεων, πέμπτον, την ανάκληση όλων των απολύσεων και απαγόρευση αυτών για το επόμενο διάστημα, έκτον, την υποχρεωτική επαναπρόσληψη όλων των εποχικά εργαζόμενων στον Επισιτισμό- Τουρισμό, έβδομον, την παράταση του Επιδόματος Ανεργίας μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Όγδοον, την ένταξη στον μηχανισμό στήριξης όλων των εργαζόμενων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ένατον, τις ρυθμίσεις για όλους σε Τράπεζας, Εφορίες και ΔΕΚΟ, δέκατον, την επιδότηση ενοικίου για όλους τους εποχικά εργαζόμενους, ενδέκατον, την αναστολή των εντολών διακοπής ρεύματος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων και  τέλος, τη μείωση των δημοτικών τελών.                

               

Επισυνάπτεται η Επιστολή της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Πρέβεζας.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

Αθήνα 07.07.2020

 

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

          

 

  

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τoν κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Παραβλέψεις, ασάφειες και αποκλεισμοί εργαζόμενων από τα μέτρα στήριξης στον κλάδο του Τουρισμού- Επισιτισμού»    

 

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπόμνημα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2020, του Σωματείου των Εργαζομένων στον Τουρισμό – Επισιτισμό Πάργας, με το οποίο επισημαίνονται παραβλέψεις και ασάφειες στην εφαρμογή των μέτρων στήριξης των εργαζόμενων στον Τουρισμό και στον Επισιτισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Υπόμνημα, ενώ έχει ληφθεί πρόνοια, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τη λήψη μέτρων στήριξης για το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων στον κλάδο των ξενοδοχείων, εντούτοις μένει εκτός προστασίας ο κλάδος του επισιτισμού και τα εμπορικά εποχιακά καταστήματα. Σύμφωνα με το Υπόμνημα, στην Περιοχή της Πάργας το 70% των εργαζόμενων είναι στον επισιτισμό και αυτοί μένουν μόνο με το επίδομα ανεργίας των 400 ευρώ για μικρό διάστημα χωρίς ένσημα και δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Βάσει της συγκεκριμένης πραγματικότητας, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στον Τουρισμό -Επισιτισμό Πάργας ζητά, πρώτον, να επαναπροσληφθούν όλοι οι εποχικοί ανεξαρτήτως (ξενοδοχεία, επισιτισμός, εμπορικά τουριστικά καταστήματα) με αναδρομική ισχύ από Πρώτης Ιουνίου 2020, ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι δυο ταχυτήτων. Δεύτερον, την ένταξη του συνόλου των εργαζόμενων στο Ταμείο Ανεργίας με τη λήξη της τουριστικής σεζόν. Τρίτον, πλήρη υγειονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους. Τέταρτον, την κάλυψη των ενσήμων για όσους κατοχυρώνουν σύνταξη είτε το φετινό, είτε το ερχόμενο έτος.                

               

Επισυνάπτεται το Υπόμνημα της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων στον Τουρισμό- Επισιτισμό Πάργας.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση του Υπομνήματος, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

Αθήνα 07.07.2020

 

Ο καταθέτων  Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας ενημερώνει όλους τους αιμοδότες του νομού αλλά και όλη την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας

18/06/2021, 4:05 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στον Α΄ κύκλο κινητικότητας

18/06/2021, 3:44 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ανοιχτά τα καταστήματα του ιστορικού κέντρου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

18/06/2021, 11:24 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χαλάρωση μέτρων σε λιανεμπόριο και κινηματογράφους

18/06/2021, 11:19 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας τιμά με δημιουργικές δράσεις το 1821

18/06/2021, 11:09 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Δήμος Ζηρού : Με τις βραβεύσεις ολοκληρώθηκε ο 1ος Σχολικός  Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση»

17/06/2021, 7:57 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites