“Δια ζώσης” η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 22-07-2020. Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
όπου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στη <ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ> Αίθουσα Τέχνης, την 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
έναρξης 19:00 μ.μ, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/10).
2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Πρέβεζας.
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στην 34η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ.
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “Πρότυπος Δημοτικοσυνεταιριστική Αλιευτική Επιχείρηση ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε”.
5. Ψήφισμα – ∆ιαμαρτυρία για την μετατροπή της «Αγίας Σοφιάς» σε τζαμί.
6. Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», με θέμα: «Να
καταδικαστούν οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας Φύσσα και των βίαιων επιθέσεων αλλά και όλη η πολιτική ηγεσία της Χρυσής Αυγής».

7. Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας», με θέμα: «ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ».
8. Εξέταση αίτησης συμπαράστασης των εργαζομένων στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, για την μετατροπή των συμβάσεών τους από ορισμένου σε μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
9. Εξέταση αίτησης μισθωτών κυλικείων για απαλλαγή από τη Δεύτερη Δόση των μισθωμάτων.
10. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.
12. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β ́ τριμήνου 2020).
13. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) “ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΝΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 500 Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Η ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.1337/83” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
14. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 63/2020 Α.Δ.Σ και έγκριση δαπάνης ίδιας συμμετοχής για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση έργων.
15. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
16. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης με τΊτλο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πρόγραμματος LIFE 2020 υποπρόγραμμα, για το Περιβάλλον.
17. Έγκριση υλοποίησης του έργου WONDER, στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατική – Ιόνιο- InterregV-B Adriatic – Ionian Programme ADRION – & Υπεύθυνου Λογαριασμού –Αποδοχή χρηματοδότησης
18. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑ) ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ .
19. Δωρεάν διάθεση – χρήση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας σε φορείς για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.
20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας , οικονομικού έτους 2019.
21. Έγκριση απολογισμού εσόδων–εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας, οικονομικού έτους 2019.

22. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας) για απασχόληση στο Δήμο Πρέβεζας
κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021).
23. Εξέταση Δωρεάν παραχώρησης ή διάθεσης της χρήσης του α ́ ορόφου της ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΑΛΗΣ πρώην “ΟΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ “ στη Χορωδία Πρέβεζας “ΑΡΜΟΝΙΑ” ».
24. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ
Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
25. Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
26. Εξέταση αιτήσεως ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας για καθορισμό «Αστικής Περιοχής» , σύμφωνα με την αριθμ. 19/2020 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
27. Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Αγίου Θωμά Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 20/2020
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
28. Έγκριση κοπής δέντρων, σύμφωνα με την αριθμ. 21/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
29. Χορήγηση παρατάσεων άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2020 σε κατ/ματα Υ/Ε στην Τ.Κ. Καναλίου, σύμφωνα με
την αριθμ. 22/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
30. Έγκριση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε.. Σχετ. η υπ ́αρ.9608/03-06-2020,αίτηση της ΟΤΕ Α.Ε. , σύμφωνα με την αριθμ.
25/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
31. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Παργινόσκαλας λόγω έργων, σύμφωνα με την αριθμ. 29/2020 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
32. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 197,94 τ.μ. στη θέση “ΣΚΑΛΑ” Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας .
33. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης 10τ.μ. στη θέση ΣΚΑΛΑ Λούρου (για καντίνα) , Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας .
34. Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μίσθωσης καταστημάτων που βρίσκονται στο Εμπορικό κέντρο Ωρωπού .
35. Παραχώρηση αίθουσας από το Κοινοτικό κατάστημα Κοινότητας Μύτικα ,στο δημοτικό σχολείο Μύτικα .
36. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πλησίον του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
37. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Δήμου Πρέβεζας.
38. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.189/2018 (ΑΔΑ:91B0ΩΞΧ-ΛΨΡ) Α.Δ.Σ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ .

39. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για επιχορήγηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και εξειδίκευση πίστωσης για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο Πρέβεζας.
40. Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης και παραχώρηση χώρου, σύμφωνα με την αριθμ. 322/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
41. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων (6223.1).


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites