Τρίτη, 04/08/2020

Η Πρέβεζα γίνεται «έξυπνη πόλη» με υπογραφή Καχριμάνη

Την ένταξη της Πράξης «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 202.120,00 €
Ο Δήμος Πρέβεζας με την παρούσα πράξη στοχεύει στην δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης πλατφόρμας λογισμικού έξυπνης
πόλης σε υπολογιστικό νέφος, για τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία και υπολογιστική ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών εφαρμογών και
άλλων διαθέσιμων δεδομένων ανοικτών προτύπων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων.
Στην υλοποίηση πολιτικών δράσεων και εφαρμογών έξυπνης πόλης:
1. Κέντρο Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας.
Το προτεινόμενο λογισμικό θα έχει δύο υποσυστήματα: 1) Υποσύστημα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων βιώσιμης κινητικότητας και
παρακολούθησης δεικτών ΣΒΑΚ, με 6 συσκευές ανίχνευσης και μέτρησης κυκλοφορίας, και 2) Υποσύστημα ενημέρωσης και διάδρασης με
τους πολίτες στα πλαίσια του ΣΒΑΚ.
2.Σύστημα Διαχείρισης στόλου οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, για όλα 8 απορριμματοφόρα (8) και σε 500 κάδους για την αυτόματη
διαχείριση του στόλου των οχημάτων, την ζύγιση των απορριμμάτων ανά κάδο.
3. Σύστημα Διαχείριση ενέργειας που αφορά σε Δημοτικό Φωτισμό και κτίρια του Δήμου.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 2/12/2019 και ημερομηνία λήξης η 1/6/2021.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ