Ηλιακά παγκάκια και υπόγειοι κάδοι στην Πρέβεζα! Και όμως γίνεται …

Έξυπνες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν την αισθητική της Πρέβεζας πρότεινε στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ο τοπικός σύμβουλος Δημήτρης Γκόλιας.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων, τον πράσινο φωτισμό της πόλης και αναβάθμιση της Κυανής Ακτής, ψηφίσθηκαν ομόφωνα και θα μεταβιβαστούν στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα  της υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων ο κ. Γκόλιας έκανε διεξοδική αναφορά σε αυτά, ενώ τόνισε το πόσο σημαντικό θα ήταν για την πόλη μας να υλοποιηθούν σταδιακά τέτοια έργα – ειδικότερα στα κατεξοχήν τουριστικά σημεία –  αλλά και στις κεντρικές οδούς του αστικού ιστού της πόλης, με μελλοντική επέκταση στο σύνολο του Δήμου Πρέβεζας.
Σημείωσε επίσης ότι τέτοια έργα δεν έχουν υλοποιηθεί μόνο σε μικρές και μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, αλλά και σε δεκάδες ελληνικές πόλεις, ενώ συνεχώς προστίθενται και νέες που υιοθετούν τον συγκεκριμένο τρόπο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων είναι:
1. Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής στην οποία υπογειοποιούνται οι κάδοι. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι ένας καλαίσθητος και συμπαγών διαστάσεων πύργος τροφοδοσίας.

2. Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας, αφού η πλειονότητα των υπογειοποιημένων κάδων που τοποθετούνται στη χώρα μας είναι των τριών κυβικών μέτρων – συμβατοί με τα ήδη υπάρχοντα απορριμματοφόρα – ενώ οι υφιστάμενοι κάδοι είναι του ενός κυβικού μέτρου.

3. Ριζική αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων σε κοινή θέα.

4. Μηδενισμός του προβλήματος των δυσοσμιών, χάρη στη στεγανότητα του συστήματος.

5. Επίτευξη καλύτερου διαχωρισμού των διαφόρων τύπων απορριμμάτων (σύμμεικτα, γυαλί, πλαστικό, οργανικά κ.τ.λ.).

6. Προστασία της δημόσιας υγείας, όχι μόνο από τη μη έκθεση των απορριμμάτων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πολίτης δεν έρχεται σε επαφή κατά την εναπόθεση των απορριμμάτων με κανένα σημείο του κάδου, αφού τη σακούλα τη ρίχνει στη χοάνη τροφοδοσίας.

7. Μη καταστροφή των κάδων, αφού δε βρίσκονται πια σε κοινή θέα.

8. Αποφυγή των διαφωνιών μεταξύ των πολιτών, όσο αφορά στη χωροθέτηση των μετακινούμενων κάδων.

9. Επίτευξη σημαντικού οικονομικού οφέλους για το Δήμο μέσω: α) της, από 35% τουλάχιστον, μείωσης του χρόνου αποκομιδής σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται για τους σημερινούς κάδους με τον ίδιο όγκο απορριμμάτων. β) της μείωσης της δαπάνης αγοράς νέων υπέργειων κάδων, οι οποίοι φθείρονται πολύ γρήγορα.

Ο κ. Γκόλιας βέβαια αναφέρθηκε και στα δύο μειονεκτήματα τα οποία έχει το εν λόγω έργο. Το πρώτο, αφορά στο οικονομικό κόστος και το δεύτερο, αφορά στη μεταφορά των απορριμμάτων από το σπίτι  στον υπογειοποιημένο κάδο, σε μεγαλύτερη απόσταση από τη σημερινή.

Στο θέμα του φωτισμού της πόλης ο κ. Γκόλιας υπογράμμισε στην εισήγηση του πως αυτός συνδέεται άμεσα με τη ποιότητα ζωής τη νύχτα στην πόλη. Ο κύριος στόχος του φωτισμού της πόλης είναι να εξασφαλίσει την οπτική άνεση για εύκολο προσανατολισμό, κίνηση και παραμονή στο δημόσιο χώρο καθώς και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Επιπλέον ένας άλλος στόχος είναι η αναζωογόνηση της εικόνας της τη νύχτα με τον κατάλληλο φωτισμό δημόσιων κτηρίων καθώς και άλλων αξιόλογων κτηρίων και σημείων αναφοράς της πόλης. 

Πέραν αυτών όμως ιδιαίτερο πρόβλημα σύμφωνα με τον κ. Γκόλια παρουσιάζουν οι περιοχές : 

  • Ψαθάκι Πρέβεζας, όπου έχει να γίνει παρέμβαση από τη δημιουργία του οικισμού, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα ελλιπής ο φωτισμός  και οι εργατικές κατοικίες Μαργαρώνας. 
  • Ο Παντοκράτορας, και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη.
  • Η Κυανή Ακτή στο σύνολό της και ιδιαίτερα στο παράκτιο παρκινγκ.
  • Το Λιμάνι της Πρέβεζας από τα Λούνα Παρκ έως και την ανατολική προβλήτα, το οποίο χρησιμοποιείται από τις νταλίκες ως χώρος στάθμευσης και κατ’ ανάγκη χρησιμοποιείται ως παρκινγκ για τα Ι.Χ. τους θερινούς μήνες.
  • Η περιοχή του νεκροταφείου επί της οδού Ξάνθου, από την γωνία του νεκροταφείου σε προέκταση μέχρι το τελευταίο σπίτι.

Οι Ενδεικτικές παρεμβάσεις που πρότεινε να γίνουν είναι:

Μελέτη φωτισμού της πόλης: Φως και ασφάλεια στην πόλη 

Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι και πράσινος φωτισμός 

Φωτορρύπανση, επιπτώσεις, τρόποι μέτρησης και τεχνικές αντιμετώπισης 

Φωτοτοπία (lightscapes) και νυκτοτοπία (nightscapes) στην πόλη 

Αυτοτροφοδοτούμενο ενεργειακά σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

. Αυτοτροφοδοτούμενα ενεργειακά παγκάκια (φοτοβολταικα Smart Solar Bench set), για την φόρτιση των αναπηρικών αμαξιδίων και όχι μόνο. 

Τέλος ο κ. Γκόλιας εισηγήθηκε και την αισθητική αναβάθμιση της Κυανής Ακτής υπογραμμίζοντας πως πρέπει ο Δήμος να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, που θα περιλαμβάνει από έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος (αποκατάσταση ρεμάτων, σταθεροποίηση του εδάφους, ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, αποδυτήρια, δημόσιες τουαλέτες, ντουζιέρες, χώροι σκίασης, θαλάσσιες εξέδρες, διαμόρφωση βοτανικού κήπου, φωτισμός υπάρχοντος παρκινγκ, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τραπέζια πινκ πονκ ….) μέχρι τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τον κ. Γκόλια στο σχέδιο για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ είτε έχουν προβλήματα κίνησης είτε όρασης.
Η ιδιαιτερότητα του σχεδίου θα είναι η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Οι στόχοι
Κεντρικές επιδιώξεις είναι τόσο η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας όσο βεβαίως η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι οι ακόλουθοι:
1.Εξυγίανση της περιοχής, αύξηση παραγωγικών και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
2. Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.
3. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
4. Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή.
5. Δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής από την Πρέβεζα μέσο Κυανής ακτής ως τον Παντοκράτορα, σε συνδυασμό με ήπια αναψυχή.
6. Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφικά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως χώρων αναψυχής.

7. Αδειοδότηση (3) καντινών ιδιοκτησίας του Δήμου προς ενοικίαση με συγκεκριμένους όρους και προϋπόθεσες.

 

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Δασάρχης – Οι ΧΑΔΑ και τα επικίνδυνα δάση της Περιφερειακής Ενότητας

24/06/2022, 6:31 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εντυπωσιάζει το Sea Cloud ΙΙ στο λιμάνι της Πρέβεζας

24/06/2022, 4:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

«Λαμπατίνες» στην Πάργα

24/06/2022, 4:38 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ίδρυση νέων Τομέων ΕΠΑ.Λ. στην Πρέβεζα και το Καναλάκι

24/06/2022, 4:34 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Μια όμορφη βραδιά με ένα ταξίδι στην ελληνική παράδοση

24/06/2022, 4:20 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Στο Πολυδύναμο Κέντρο του ΟΚΑΝΑ ο Νίκος Γεωργάκος

24/06/2022, 4:09 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites