Τρίτη, 29/09/2020

Δωρεάν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουργήσει από την περίοδο 2019-2020 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή, στις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις του τμήματος στην Πρέβεζα, εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοικητική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και η χρονική του διάρκεια είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο πρώτο (Α) και στο δεύτερο (Β) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνονται διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Στο τρίτο (Γ) εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των μαθημάτων που υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δέκα (10) – ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες μαζί με τη διπλωματική εργασία.

Η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα εκδοθεί τον Μάιο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2682050579, accfinmaster@teiep.gr), για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής τα απαραίτητα δικαιολογητικά κτλ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ