Πέμπτη, 24/09/2020

Ο Παύλος Σαραμπασινας νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας

Επιστροφή στη θέση του Αντιδημάρχου για τον Παυλο Σαραμπασινα, ο οποίος ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζα.

Συγκεκριμενα με απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Χρηστου Μπαιλη ο Παύλος Σαραμπασινας οριζεταο ντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας και Πρασίνου για το χρονικό διάστημα μέχρι και τη λήξη της
θητείας της δημοτικής αρχής ήτοι έως 31/08/2019, και του μεταβιβάζουμε
συγκεκριμένες αρμοδιότητες, των Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ως εξής:
 – Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της
λειτουργίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
και Πρασίνου.
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.
 Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους
φορείς.
 Την εποπτεία λειτουργίας της αγοράς αγροτών, των λαϊκών αγορών και του
υπαίθριου εμπορίου.
 Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
 -Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα με το γραφείο κίνησης οχημάτων- το
προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο
την καθαριότητα στη πόλη και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
 -Την ευθύνη για θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και
χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής
σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
 Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στη
Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.
 Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
Στις καθ΄ύλην αρμοδιότητες του ανωτέρω αντιδημάρχου περιλαμβάνονται:
1. Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες καθώς και την
υπογραφή εγγράφων που αφορούν άδειες προσωπικού αρμοδιότητάς τους.
2. Αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ