Σάββατο, 29/02/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ : Ξεπερνούν τις 900 χιλιάδες ευρώ οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου

Ενημέρωση σχετικά με την ταμειακή ρευστότητα και την καταβολή οφειλών του Νοσοκομείου της Πρέβεζας , έγινε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στις 26 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα την εισήγηση του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας η οποία αναρτήθηκε μαζί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διαύγεια,  στις 25/04/2018 πιστώθηκε στο λογαριασμό της ταμειακής Διαχείρισης του Νοσοκομείου Πρέβεζας το ποσό των 340.000,00 ευρώ που αφορά στην σχετική τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να πληρωθούν υποχρεώσεις  που απορρέουν από αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από αγορές την 31/12/2017 ανέρχονταν στο ύψος δαπάνης 129.063,44€, για να εκτοξευθούν λίγους μήνες αργότερα, την 25/04/2018 σε ύψος δαπάνης 400.886,56€, ενώ οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις από αγορές την 25/04/2018 ανέρχονται σε ύψος δαπάνης 904.501,21€.

Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο δεν έχει ιδία έσοδα και ο ΕΟΠΠΥΥ δεν έχει καταβάλει αποζημιώσεις από νοσήλια, ούτε έχει δοθεί κάποια επιχορήγηση ειδικά για την πληρωμή της μισθοδοσίας του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας, καθώς και των υπερβαλλόντων εφημεριών ιατρικού προσωπικού αλλά και των εκτός έδρας των υπαλλήλων, το Δ.Σ του Νοσοκομείου ενημερώθηκε ότι:
οι υποχρεώσεις  για την πληρωμή αμοιβών του προσωπικού οι οποίες είναι ήδη ενταλματοποιημένες και πρέπει να εξοφληθούν μέχρι 13/5/2018 , ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 40.251,09 €.

Αναλυτικά για την μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού (ιατρικού – λοιπού – σπουδαστών ΤΕΙ) 4/18 ποσό 20.236,49 €, για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας 4/18 ποσό 11.016,38 €, για  υπερβαλλόντων εφημεριών ιατρικού προσωπικού (μόνιμου και λοιπού) 10-11/2017 ποσό 7.209,77 € και για τα εκτός έδρας υπαλλήλων του Νοσοκομείου και λοιπών φορέων 3/18 ποσό 1.788,45 €.

Η Απόφαση της διοίκησης για την αποπληρωμή των αμοιβών του προσωπικού του Νοσοκομείου οι οποίες είναι ήδη ενταλματοποιημένες και πρέπει να εξοφληθούν ήταν ομόφωνα θετική.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ