Πέμπτη, 20/02/2020

Κτηματικής Υπηρεσία Πρέβεζας : Ανακοίνωση για τις άδειες απλής χρήσης Αιγιαλού κατά μήκος της ακτογραμμής της Π.Ε. Πρέβεζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της ακτογραμμής της Π.Ε. Πρέβεζας και λαμβάνουν κάθε χρόνο άδεια απλής χρήσης αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/12-5-2017, τ.Β’), να προβούν άμεσα (έως και 10-6-2018) στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας από την Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Οι επιχειρηματίες στους οποίους έχει ήδη δοθεί ή θα δοθεί σχετική άδεια παρακαλούνται να τηρούν αυστηρά τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και τα όρια της παραχωρηθείσας έκτασης, διότι θα διενεργούνται έλεγχοι από την Κτηματική Υπηρεσία Πρέβεζας καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ