Τετάρτη, 27/03/2019

Παραιτήθηκε ο Αντιδήμαρχος Λούρου Θεόδωρος Κατσαούνος

Την παραίτηση του  από το Αξίωμα του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, υπέβαλε στο Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαϊλη με αίτηση του στις 9 Ιανουαρίου 2018 ο Αντιδήμαρχος Λούρου κ. Θεόδωρος Κατσαούνος. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας με απόφαση του την επόμενη κιόλας ημέρα, δηλαδή στις 10 Ιανουαρίου έκανε δεκτή την παραίτηση αυτή.
Στην ίδια απόφαση ο κ. Μπαϊλης ορίζει ως νέο Αντιδήμαρχο Λούρου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κακιούζη Χαράλαμπο
για το χρονικό διάστημα από 11/1/2018 έως και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής ήτοι έως 31/08/2019, και μεταβιβάζοντας του τις εξής αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 Έχει την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 Την τέλεση των Πολιτικών γάμων.
 Υπογράφει αντί του Δημάρχου έγγραφα που αφορούν τομείς ευθύνης τους.
 Την υπογραφή των βεβαιώσεων, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας
Λούρου.
 Την αρμοδιότητα της υπογραφής των βεβαιωτικών, χρηματικών καταλόγων
που αφορούν τη Δημοτική ενότητα Λούρου
 Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή
του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ