Δευτέρα, 08/10/2018

Κοινωνικό Παντοπωλείο Πρέβεζας -Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το 2018

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στην προσπάθεια κάλυψης πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των δημοτών – κατοίκων του, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για το έτος 2018 στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας, που έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π»Ήπειρος»

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι : Άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Πρέβεζας (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι βάσει κριτηρίων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων κατοίκων του Δήμου Πρέβεζας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2018, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις ένταξης με τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις , κατά τις εργάσιμες ημέρες,από τη δημοσίευση της παρούσας και έως την 16 Φεβρουαρίου 2018, από ώρα 9:00 έως 13:00, στα γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που βρίσκονται επί της οδού 21ης Οκτωβρίου 13-15, στο Κέντρο της πόλης της Πρέβεζας (έναντι χώρου στάθμευσης “ΓΚΛΟΡΙΑ”)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

2.Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

4.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος .( φορολογικού έτους 2016).

5.Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2016).

6.Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 ή εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ ή εκτύπωση από το σύστημα ΤΑΞΙΣ ότι δεν υπάρχει δήλωση Ε9.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

1.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
2.Κάρτα Πολυτέκνου ή Τριτέκνου, στις αντίστοιχες περιπτώσεις
3.Γνωμάτευση περί ποσοστού αναπηρίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),
εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
4.Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι. Είναι δεκτή και η δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας με προσκόμιση νόμιμων δικαιολογητικών.
5.Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσης οικογένειας
λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική
βεβαίωση λήψης.
6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εξυπηρετείται από το Κοιν.Παντοπωλείο της οικείας Μητροπόλεως ή ότι δεν είναι δικαιούχος προγράμματος Κάρτας Σίτισης ή ΤΕΒΑ ή κάθε άλλης ταυτόχρονης παροχής από άλλον φορέα.
7.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά των Δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης κατ’έτος, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων,ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε καθημερινά 9:00-13:00 στο τηλ.:2682027349, κα Σακκά Μικέλα – κα Μπαρκούζου Άννα
e-mail: kpdp@1485.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ