Σάββατο, 18/01/2020

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πρέβεζας

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της δομής του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Πρέβεζας, η οποία εντάσσεται στο Ε.Π ΄Ηπειρος κωδ.8 ,Αξονας προτεραιότητας 5 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΜΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ”,ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας .
Με την αριθ. 317 / 8-2-2017 και την τροποποιημένη υπ’άριθμ 714/20-12-2017Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου εντάχθηκε η χρηματοδότηση του υποέργου “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” της Πράξης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΟ Δήμο ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και MIS 5002328στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ».
Το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Πρέβεζας στεγάζεται επί της οδού 21ης Οκτωβρίου 13-15,ΤΚ.:48100,Πρέβεζα,email:kpdp@1485.syzefxis.gov.gr,τηλέφωνο επικοινωνίας:2682027349 -2682089006 και θα λειτουργεί καθημερινά,τις εργάσιμες μέρες από 7.00π.μ. έως 15.00.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου:

1. α.Διανομή συσκευασμένων τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένων προϊόντων.
β.Διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών οικιακού εξοπλισμού, παιχνιδιών κ.λπ. καινούριων ή «δεύτερο χέρι».
γ.Διανομή ειδών ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.
2. Τα παρεχόμενα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του Δήμου.
Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν.
Τα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα εξασφαλίζονται από χορηγίες, δωρεές κλπ. από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που αυτό διαθέτει.

Παράλληλα το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών οργάνων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.)

Δικαιούχοι:

Ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο
Πρέβεζας , συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), τα
οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας
ή απειλούνται από φτώχεια , καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ δικαιούνται τα αγαθά που τους αναλογούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος (ΤΕΒΑ) και μόνο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ