Τετάρτη, 18/09/2019

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η 1404/26-9-17 με αρ 69.1 (ΑΔΑ 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020 σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην 1121/20-7-17  ΥΑ (ΑΔΑ ΩΣΩΧ4653ΠΓ-7ΜΕ )

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης  υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακου Συστήματος Διιαχείρησης Κρατικών Ενισχύσεων με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο htp //: www.ependyseis.gr και παράλληλα εντός 5 ημερών κατατίθεται πλήρης φάκελος  στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23 Οκτωβρίου 2017 έως 18 Ιανουαρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία αλλά και στην υπηρεσία μας  για περισσότερες πληροφορίες.

 

                                                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

 

                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ