Τρίτη, 29/09/2020

Προγραμματική σύμβαση των Δήμων Πρέβεζας και Δωδώνης για βελτίωση του Αγροτικού Δρόμου Παλαιοχώρι έως Σεριζιανά

Σε προγραμματική σύμβαση προχωρούν οι Δήμοι Πρέβεζας και Δωδώνης προκειμένου  να προχωρήσουν στην βελτίωση-ασφαλτόστρωση  αγροτικού δρόμου από  Παλαιοχώρι Μπότσαρη έως Σεριζιανά..Η πρόταση θα υποβληθεί  στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο μέτρο “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”
Το έργο αφορά ,την βελτίωση-ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από Παλαιοχώρι
Μπότσαρη έως Σεριζιανά με συνολικό μήκος 2.632 μ.με σκοπό την εξυπηρέτηση των
αγροτών που βιοπορίζονται στην συγκεκριμένη περιοχή.
Τμήμα του δρόμου διέρχεται από περιοχή του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα τους  οικισμούς Σκιαδά και Ρεματιά και γι’αυτόν τον λόγο άλλωστε απαιτείται και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ,μεταξύ των δύο Δήμων.
Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι:
 Χωματουργικές εργασίες ( εκσκαφές, επιχώματα,διαπλατύνσεις κ.λ.π)
 Κατασκευή τριγωνικής χωμάτινης τάφρου σε όλο το μήκος της οδού.
 Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου όπου έχει μεγάλη κλίση.
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ,πάχους 50 χιλιοστών, αφού προηγουμένως γίνει
ασφαλτική προεπάλειψη.
 Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος και τοποθέτηση πινακίδων
πληροφοριακών και ρυθμιστικών.
 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
Η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου, θα συμβάλλει στην εύκολη διοχέτευση των
προϊόντων ,των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής στην αγορά της Πρέβεζας.
Προυπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης αποτελεί για τον Δήμο της Πρέβεζας το ότι αυτή δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τις  προτάσεις που έχει ήδη υποβάλλει ο Δήμος στο συγκεκριμένο μέτρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ