Ζώης Μαργέλης: Ένας δημότης “στρατιώτης” του τόπου του-Τέσσερα απλά σημεία για να αλλάξει εικόνα το Κοιμητήριο της Πρέβεζας

Όταν αγαπάς το τόπο σου δεν βοηθά να κάνεις στείρα αντιπολίτευση και να έχεις μόνιμη άρνηση για ότι συμβαίνει γύρω σου. Χρειάζεται να καταθέτεις και προτάσεις για θέματα που καίνε τους δημότες της πόλης.Μία τέτοια κίνηση έκανε το απόγευμα της Τετάρτης κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Ζώης Μαργέλης, ο οποίος βάζοντας στην άκρη βαθμούς και αξιώματα στάθηκε μπροστά στο Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους και έκανε ότι δεν κάνουν εκείνοι όλο αυτό το διάστημα.

Τα παράπονα και οι καταγγελίες για την εικόνα που παρουσιάζει το Κοιμητήριο της Πρέβεζας είναι εκατοντάδες, όμως κανείς μέχρι σήμερα δεν έκανε το αυτονόητο, δηλαδή να ψάξει, να βρει και να προτείνει λύσεις.

Αυτό έκανε ο Ζώης Μαργέλης ο οποίος κατέθεσε ολόκληρη τεχνική έκθεση σχετικά με τον χώρο του Κοιμητηρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, ζητώντας αυτή να συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοσμάς Κορωναίος, δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν και κατα πόσο ο Δήμος Πρέβεζας προτίθεται να εφαρμόσει έστω και μία από τις λύσεις που υπάρχουν στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση την οποία σας παραθέτουμε παρακάτω:

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΛΑΣΗ ΝΑΣΤΟΥΛΗ

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 Με την παρούσα τεχνική έκθεση γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των σημαντικότερων σχετικών προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί στο κοιμητήριο Πρέβεζας όσο αφορά την λειτουργία, αλλά και της αρμόδιας αρχής επίλυσης των προβλημάτων αυτών ,σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων (Α.Ν. 582/1968 ‘’περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων’’, ΦΕΚ Α΄ 225 και Α5/1210 ‘’Περί όρων για την ‘ίδρυση κοιμητηρίων’’10-5-1978 ΦΕΚ Α’424). Ως εκ τούτου, καθοριστικός σε κάθε περίπτωση είναι ο ρόλος των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τρόπου που αντιλαμβάνονται και ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

 

2.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

  • Από τις αναφορές που παρατηρούνται από τους ανθρώπους που συντηρούν τα μνήματα στο κοιμητήριο, αναδεικνύεται συχνά το πρόβλημα χώρου που αντιμετωπίζει το κοιμητήριο εν όψει των αυξανόμενων αναγκών, λόγω αύξησης του πληθυσμού και της συνεχούς επέκτασης του οικιστικού ιστού.
  • Πολύ έντονο πρόβλημα έχει προκύψει από την αμέλεια της αρμόδιας αρχής ως προς τον καθαρισμό των διαδρόμων μεταξύ των τάφων όπως φαίνεται και παρακάτω εικόνες.Το πρόβλημα αυτό πέρα από την αισθητική πλευρά ,έχει αντίκτυπο και στην λειτουργικότητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος μείωσης της συνάφειας των μαρμάρων των ταφών και αποκόλλησης τους.
  • Επίσης παρατηρείται αμέλλεια ως προς τη συλλογή και συγκομιδή των σκουπιδιών .Εντός του κοιμητηρίου,οι κάδοι συλλογής απορριμάτων είναι πολύ λίγοι με αποτέλεσμα η πλήρωση τους να είναι συχνή.Το γεγονός οτι οι κάδοι βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τους τάφους επιδηνώνει το πρόβλημα.

 

  • Τα φρεάτια λόγω του ελλειπούς καθαρισμού τους,έχουν γεμίσει με σκουπίδια, αλλά σε πολλά από αυτά έχουν φυτρώσει άγρια χόρτα.Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης να υπερχειλίζουν  και να  δημιουργούνται εντός του κοιμητηρίου λιμνάζοντα νερά.

 

  • Παρατηρήθηκε επίσης η έλλειψη υδροδοτικού δικτύου , βρύσες , σε ελάχιστα  σημεία στο κοιμητήριο . Μία έλλειψη που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στο ζήτημα καθαρισμού των μνημείων  από του συγγενείς οι οποίοι αναγκάζονται να κουβαλούν νερό με κουβάδες σε μεγάλη απόσταση και σε συνδυασμό με την αυτοφυή βλάστηση αυτό να είναι δύσκολο να επιτευχτεί .

 

3.ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 

  • Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης χώρου, θα πρέπει να λυθεί είτε με επέκταση ή διαμόρφωση των υφισταμένων κοιμητηρίων, είτε με δημιουργία νέων κοιμητηρίων, προφανώς απαιτούνται σχετικές μελέτες και σχεδιασμός από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ’αριθμόν Α5/1210 ‘’Περί όρων για την ‘ίδρυση κοιμητηρίων’’10-5-1978 ΦΕΚ Α’424.
  • Για την επίλυση του προβλήματος των επιμέρους  διαδρόμων ανάμεσα στους τάφους,αφενώς θα πρέπει υπάρχει επιμελλεια για τον καθαρισμό τους με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής,αφετέρου θα μπορούσε ο χώρος αυτός να διαμορφωθεί με την τσιμεντόστρωση του ,ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο και κατ’επέκταση να μειωθεί το κόστος συντήρησης. Άλλωστε λόγω ότι πολλοί συμπολίτες έχουν προβεί από μόνοι του σε τσιμεντοποίηση στην περιοχή περιμετρικά των μνημάτων  , ο εναπομείναντας χώρος για τσιμεντοποίηση δεν είναι μεγάλος και είναι εφικτό να γίνει , χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος .
  • Τοποθέτηση σε ποιο συχνά σημεία του χώρου , ανά γραμμές των μνημείων και σε αποστάσεις των 20 με 25 μεταξύ τους , βρυσών ,οι οποίες θα διευκολύνουν του συγγενείς ώστε να μπορούν να κάνουν τούς καθαρισμούς που επιθυμούν .
  • Τέλος θα πρέπει να γίνει καθαρισμός των φρεάτιων ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία τους κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων.

.

  1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Εν όψει των παραπάνω, τα οποία βεβαίως δεν εξαντλούν τον κατάλογο των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά  κατά τη λειτουργία του  κοιμητηρίου, διαπιστώνεται ότι: i) σε ορισμένες περιπτώσεις η προσπάθεια επίλυσης θα μπορούσε να περιοριστεί σε διοικητικού χαρακτήρα παρεμβάσεις για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ii) σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, ως προϋπόθεση επίλυσης προβάλλει η επεξεργασία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής για την ίδρυση και λειτουργία των κοιμητηρίων στη βάση των σημερινών δεδομένων και αναγκών, ιδίως μάλιστα στο βαθμό που πολλά από τα προβλήματα ανάγονται στην έλλειψη του αναγκαίου χώρου.

Σε οποιαδήποτε λήψη απόφασης,πέρα από ζητήματα τεχικης φύσεως,αλλά και λειτουργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: i) Ότι η απόδοση τιμής προς τους νεκρούς εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της συνταγματικής απαίτησης για την προστασία της αξίας του ανθρώπου με σεβασμό στις αξιώσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ii) Τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα και οι τυχόν ιδιαιτερότητες, θρησκευτικές ή άλλες, ομάδων του πληθυσμού, iii) Τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα στο εν λόγω κοιμητήριο και ο προσφορότερος τρόπος για την προστασία τους.

 


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο ξενοδοχειακός όμιλος “MAST Hotels & Resorts” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

11/03/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας δημιουργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

19/02/2024, 3:08 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Συνελήφθη στην Πρέβεζα, ύστερα από καταγγελία νεαρών

19/02/2024, 2:59 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου : Ανατροπή στο αποτέλεσμα των … χαμένων – Εκλέγεται ο Δήμαρχος και δεν εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος

19/02/2024, 2:23 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου: Εκλέχθηκε με πρωτιά ο Γιώργος Νίτσας – Δεν εκλέχθηκε ο Νίκος Γεωργάκος

16/02/2024, 10:22 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναβάλλονται οι εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

15/02/2024, 11:47 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ευχαριστήρια επιστολή για την δωρεά ενός πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

15/02/2024, 11:41 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Πρέβεζα: Θανατηφόρο τροχαίο στον Κερασώνα

05/02/2024, 7:50 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites