Κενές 63 θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Ανακοίνωση της Π.Ε Πρέβεζας για την συμπλήρωση των κενών θέσεων.

Εξήντα τρεις είναι οι κενές θέσεις φαρμακείων οι οποίες προκύπτουν στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σύμφωνα με το μόνιμο πληθυσμό της.

Σε όλο το Νομό λειτουργούν 51 φαρμακεία, από τα οποία τα 13 βρίσκονται στο Δήμο Ζηρού,τα 10 στο Δήμο Πάργας και τα 28 στο Δήμο της Πρέβεζας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για την κατάθεση αιτήσεων για την συμπλήρωση των κενών αυτών .

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Κενών θέσεων φαρµακείων Π.Ε Πρέβεζας κατά την 31 Μαΐου 2017 »
ΣΧΕΤ.:α) Το άρθρο 217 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 / Α΄ / 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης κα ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
β) Η υπ’ αριθµ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1445/Β΄/23-05-2016) «Ρυθµίσεις
επαγγέλµατος φαρµακοποιού – Ίδρυση φαρµακείου.»
γ) Η αριθµ.11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ
3465/Β΄/28-12-2012) «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών 2011 που
αφορούν στο Μόνιµο Πληθυσµό της Χώρας.» όπως τροποποιήθηκε µε την
αριθµ.2890 /20-3-2013 απόφαση (ΦΕΚ 630/Β΄/20-03-2013).
Σας ανακοινώνουµε στον παρακάτω πίνακα τις κενές θέσεις των φαρµακείων της
Π.Ε. Πρέβεζας ως έχουν διαµορφωθεί έως την 31 Μαΐου 2017 και παρακαλούµε για την
ανάρτηση των σχετικών στοιχείων στο ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η) 57.491
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (Έδρα: Φιλιππιάς,η) 13.892 13
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ 890 0
Τοπική Κοινότητα Ανωγείου 170 0 1
Τοπική Κοινότητα Γοργοµύλου 604 0 1
Τοπική Κοινότητα Τσαγκαροπούλου 116 0 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 4.075 4
Τοπική Κοινότητα Άσσου 343 0 1
Τοπική Κοινότητα Γαλατά 302 0 1
Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού 1.363 4 0
Τοπική Κοινότητα Μελιανών 277 0 1
Τοπική Κοινότητα Νικολιτσίου 324 0 1
Τοπική Κοινότητα Παππαδατών 551 0 1
Τοπική Κοινότητα Πολυσταφύλου 167 0 1
Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου 748 0 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ 821 0
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 821 0 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ 8.106 9
∆ηµοτική Κοινότητα Φιλιππιάδος 4.619 8 0
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 601 0 1
Τοπική Κοινότητα Γυµνοτόπου 324 0 1
Τοπική Κοινότητα ∆ρυοφύτου 266 0 1
Τοπική Κοινότητα Κερασώνος 283 0 1
Τοπική Κοινότητα Κλεισούρας 213 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντος 922 1 0
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 334 0 1
Τοπική Κοινότητα Πέτρας 392 0 1
Τοπική Κοινότητα Ρωµιάς 152 0 1
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (Έδρα: Καναλλάκιον,το, Ιστορική έδρα:
Πάργα)
11.866 10
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ 3.904 4
∆ηµοτική Κοινότητα Πάργας 2.415 3 0
Τοπική Κοινότητα Αγιάς 762 0 1
Τοπική Κοινότητα Ανθούσης 677 1 0
Τοπική Κοινότητα Λιβαδαρίου 50 0 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 7.962 6
∆ηµοτική Κοινότητα Καναλλακίου 2.513 5 0
Τοπική Κοινότητα Αηδονιάς 145 0 1
Τοπική Κοινότητα Αµµουδιάς 308 0 1
Τοπική Κοινότητα Άνω Σκαφιδωτής 31 0 1
Τοπική Κοινότητα Αχερουσίας 300 0 1
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδοράχης 538 0 1
Τοπική Κοινότητα Βαλανιδούσσας 157 0 1
Τοπική Κοινότητα Βουβοποτάµου 396 0 1
Τοπική Κοινότητα ∆εσποτικού 238 0 1
Τοπική Κοινότητα Θεµέλου 302 0 1
Τοπική Κοινότητα Καστρίου 277 0 1
Τοπική Κοινότητα Κορυφούλας 59 0 1
Τοπική Κοινότητα Κορώνης 387 0 1
Τοπική Κοινότητα Κουκκουλίου 192 0 1
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης 262 0 1
Τοπική Κοινότητα Λούτσης 372 0 1
Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάµου 533 1 0
Τοπική Κοινότητα Μουζακαιίκων 310 0 1
Τοπική Κοινότητα Ναρκίσσου 283 0 1
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού 156 0 1
Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου 203 0 1
∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Έδρα: Πρέβεζα,η) 31.733 28
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4.299 2
Τοπική Κοινότητα Βράχου 339 0 1
Τοπική Κοινότητα Εκκλησιών 70 0 1
Τοπική Κοινότητα Καµαρίνας 255 0 1
Τοπική Κοινότητα Καναλίου 1.262 1 0
Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής 135 0 1
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης 324 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Σαµψούντος 570 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Σινώπης 864 1 0
Τοπική Κοινότητα Ριζών 141 0 1
Τοπική Κοινότητα Χειµαδιού 339 0 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ 4.581 5
∆ηµοτική Κοινότητα Λούρου 1.938 4 0
Τοπική Κοινότητα Άνω Ράχη 127 0 1
Τοπική Κοινότητα Βρυσούλας 172 0 1
Τοπική Κοινότητα Κοτσανοπούλου 265 0 1
Τοπική Κοινότητα Νέου Σφηνωτού 72 0 1
Τοπική Κοινότητα Ρευµατιάς 153 0 1
Τοπική Κοινότητα Σκιαδά 110 0 1
Τοπική Κοινότητα Στεφάνης 440 0 1
Τοπική Κοινότητα Τρίκαστρον 0 0 1
Τοπική Κοινότητα Ωρωπού 1.304 1 0
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 22.853 21
∆ηµοτική Κοινότητα Πρεβέζης 20.795 20 0
Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου 390 0 1
Τοπική Κοινότητα Μύτικα 1.142 1 0
Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως 329 0 1
Τοπική Κοινότητα Φλαµπούρων 197 0 1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για άδεια ίδρυσης φαρµακείου υποβάλλονται το πρώτο
δεκαπενθήµερο του Ιουλίου 2017 (άρθρο 2 παρ.8 της αριθµ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/2016
Κ.Υ.Α.) :
• Ηλεκτρονικά στο email : dikmprevezas@php.gov.gr ή ιδιοχείρως από τον/την
αιτούντα/αιτούσα ή από εκπρόσωπο µε εξουσιοδότηση θεωρηµένη σύµφωνα µε το νόµο για
το γνήσιο της υπογραφής στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας
Π.Ε.Πρέβεζας,(γραφείο Φαρµάκων & Φαρµακείων), Περδικάρη 1,1ος όροφος, (άρθρο 217
του Ν.4281/2014 και άρθρο 2 παρ. 8 της αριθµ.Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/2016 Κ.Υ.Α.)
• Εάν υποβληθεί αίτηση µε email σε αργία ή πέραν του ωραρίου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριµνας ( 15:00 µ.µ.) θα πρωτοκολληθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
• Η αίτηση συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του/της
αιτούµενου/ης, στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρµακοποιού που
διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού και θα είναι υπεύθυνος/η για τη
λειτουργία του φαρµακείου, στην περίπτωση της χορήγησης της συγκεκριµένης άδειας.
• Ο/Η αιτών/σα οφείλει εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει ηλεκτρονικά,
ή σε περίπτωση αδυναµίας του/της ιδιοχείρως, ή µε εκπρόσωπο δυνάµει εξουσιοδότησης
θεωρηµένης σύµφωνα µε το νόµο για το γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόµενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει. Μεταξύ των
ανωτέρω δικαιολογητικών, συµπεριλαµβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούµενου/ης,
όπου αναγράφει εάν έχει λάβει ήδη ο/η ίδιος/α ή ο/η δηλωθείς/θεισα από αυτόν/ήν
φαρµακοποιός, άδεια ίδρυσης φαρµακείου οποτεδήποτε και οπουδήποτε, καθώς και εάν έχει
υποβάλει αίτηση που εκκρεµεί για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε οποιαδήποτε
Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που
εκκρεµεί αίτηση για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην υπεύθυνη δήλωση
αναγράφονται και επισυνάπτονται οι σχετικές άδειες και αιτήσεις.
• Οι αιτήσεις κρίνονται συνολικά ως εξής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η χρονική σειρά
κατάθεσης των αιτήσεων:
α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών ή/και ιδιωτών µη φαρµακοποιών µε αιτήσεις
συνεταιρισµών φαρµακοποιών µελών της ΟΣΦΕ, προτιµώνται οι φαρµακοποιοί ή/και οι
ιδιώτες που αξιολογούνται µε τα κριτήρια κατά το επόµενο εδάφιο β) και έπονται οι
συνεταιρισµοί.
β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρµακοποιών και ιδιωτών-µη φαρµακοποιών, προτιµάται
κατά την εξής σειρά η αίτηση:
αα) εκείνου, που δεν έχει ήδη άδεια ίδρυσης φαρµακείου ο ίδιος και προκειµένου
περί του ιδιώτη-µη φαρµακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος
φαρµακοποιός,
ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού
(αιτούµενου φαρµακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη)
είναι η αρχαιότερη,
γγ) στην οποία ο φαρµακοποιός (ο αιτών φαρµακοποιός ή ο δηλωθείς από τον
ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρµακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του
πανεπιστηµιακού του πτυχίου της φαρµακευτικής σχολής και σε περίπτωση
σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρµακοποιός µε το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου,
και
δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας,
γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός φαρµακοποιών, η µεταξύ τους σειρά
προτίµησης προκύπτει σύµφωνα µε τα κριτήρια της υποπαρ. β της παρούσας
παραγράφου, αναλογικά εφαρµοζόµενα .
δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, µη φαρµακοποιών, η µεταξύ τους
σειρά καθορίζεται σύµφωνα µε τα κριτήρια της υποπαρ. β της παρούσας παραγράφου,
αναλογικά εφαρµοζόµενα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα ανωτέρω κριτήρια δεν επαρκούν για την προτίµηση, λόγω
απόλυτης σύµπτωσης αυτών, η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε την χρονική σειρά κατάθεσης
των αιτήσεων.
M.Ε.Π.
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites