ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ-Ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου μεταπτυχιακό

Μια πολύ σημαντική συνεργασία ανακοίνωσε χθες το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΞΕΛΙΞΗ στην Πρέβεζα.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα προχωρήσει στην ανοιχτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μεταπτυχιακά προγράμματα.
Πλέον μπορείς να κάνεις το μεταπτυχιακό σου πρόγραμμα από την πόλη σου σε ένα από τα σπουδαιότερα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

H DLU του Πανεπιστημίου Νεάπολις χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες. Ο σκοπός της DLU είναι η υποστήριξη των φοιτητών αλλά και των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βασική φιλοσοφία της μονάδας είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση της πληροφορίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια μονάδα που θα αποτελεί πρότυπο στην ΑεξΕ για όλα τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα σπουδών.
Στόχοι της DLU είναι:

Η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες:
των φοιτητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνονται οι σκοποί και τα αποτελέσματα του κάθε μαθήματος χωριστά.
του ακαδημαϊκού προσωπικού που εμπλέκεται στην ΑεξΕ ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να εμπλουτίζει το ηλεκτρονικό υλικό και τις πηγές που είναι διαθέσιμες και αξιοποιήσιμες από την τεχνολογία της ΑεξΕ.
Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με ωφελούμενους τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Κύπρου.
Η διασύνδεση της ΑεξΕ με θεσμικούς φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ως μία συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία μάθησης και κοινωνίας της γνώσης.
2. Διαθέσιμα Προγράμματα στην ΑεξΕ
Τα Προγράμματα που θα προσφερθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα εξής:
1. Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA):
Γενική Διοίκηση – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Εκπαιδευτική Διοίκηση – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Διοίκηση Μονάδων Υγείας – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
2. Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
3. Μεταπτυχιακό στη Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Όλα τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Οδηγος Σπουδων για Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα
3. Το Παιδαγωγικό Μοντέλο
Το παιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετείται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην ΑεξΕ, βασίζεται στην δομημένη παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Για τη δημιουργία της λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα δεκαετιών εμπειρίας της ΑεξΕ τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα όμως αξιοποιήθηκε η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ. Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρουν στους φοιτητές ευελιξία της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στην ΑεξΕ του Πανεπιστημίου.
Η online Παιδαγωγική
Μία παιδαγωγική μέθοδος δομημένα χαρακτηριστικά, υποστηριζόμενη από πλήρη οδηγό μελέτης για το κάθε μάθημα των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη κάθε προγράμματος σπουδών που προσφέρετε εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο. Βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τους βασικούς σκοπούς του κάθε μαθήματος της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των φοιτητών από απόσταση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το παιδαγωγικό μοντέλο που χρησιμοποιείται (Σχήμα 1) σε κάθε πρόγραμμα σπουδών εμπεριέχει ένα εξατομικευμένο πακέτο εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει προσφερθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει συζητηθεί με τον καθηγητή στην διά ζώσης συνάντηση μαζί τους ή στην σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία (teleconference) στο μάθημα. Επίσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία παραγωγικότητας και περιβάλλοντας επικοινωνίας (productivity tools- communication environments), όπως είναι οι ομαδικές συζητήσεις και οι τηλεδιασκέψεις, που όλα μαζί διευκολύνουν τον φοιτητή να αναπτύξει-καλλιεργήσει την online μάθηση σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές θα μαθαίνουν μέσα από μία ποικιλία δράσεων-καθηκόντων να χρησιμοποιούν, να αναλύουν και να αξιολογούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.
Σχήμα 1
Γεφύρωση του Τεχνολογικού Κενού
Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους φοιτητές να εξοικειωθούν εύκολα με τη χρήση της και να επιλέγουν τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα σε έναν ευέλικτο και εξατομικευμένο χαρακτήρα μάθησης.
Η «πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαίδευση
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, πέρα από τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και οδηγίες που θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές, έχει μισθώσει μία γραμμή για αποκλειστική χρήση από τα προγράμματα που θα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Έτσι ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ανωνυμία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αμβλύνεται σε μεγάλο βαθμό αφού μπορούν να βλέπουν ζωντανά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τον καθηγητής ή κάποιον ειδικό και να του υποβάλουν ερωτήσεις καθώς και να απολαμβάνουν τα πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα από τη εικονική συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Οι online πόροι
Στους ηλεκτρονικούς πόρους του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για ανάγνωση στο κάθε μάθημα, σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες, διαδικτυακές επικοινωνίες και πολυμέσα. Τα εργαλεία της πλατφόρμας διευκολύνουν ταυτόχρονα τους φοιτητές και τους καθηγητές να αλληλοεπιδρούν με τις διάφορες μορφές του εκπαιδευτικού υλικού και να συμμετέχουν στη μάθηση μέσω του μοιράσματος της γνώσης. Αυτό το πολυπαραγοντικό περιβάλλον παρέχει στους φοιτητές τις ευνοϊκότερες συνθήκες για ευέλικτη και εξατομικευμένη μάθηση, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

<<Αίτηση σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου>>

Ετικέτες:


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

Uncategorized

Σταύρος Αμάραντος: Έχετε εξευτελίσει το θεσμό, τον κάνατε κουρέλι

08/10/2021, 4:00 μμ

Uncategorized

Κώστας Μπάρκας: Τον Υπουργό Οικονομικών καλεί να απαντήσει στη Βουλή για το κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στην Πάργα

08/07/2021, 1:07 μμ

Uncategorized

Σάλος με την ψήφο του Στέλιου Κυμπουρόπουλου κατά των αμβλώσεων – Τον “άδειασε” η ΝΔ

16/03/2021, 5:58 μμ

Uncategorized

Νέο κεφάλαιο για τη ΔΕΔΑ – Νέα ενεργειακή εποχή για τη χώρα – Το φυσικό αέριο «πάει» σε 34 πόλεις

13/03/2021, 4:18 μμ

Uncategorized

Κλείνουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Πάργα, Λούρο και Θεσπρωτικό; Ερώτηση Κώστα Μπάρκα στη Βουλή

05/02/2021, 4:36 μμ

Uncategorized

“Παντελής έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου για νέο Νοσοκομείο στην Πρέβεζα”

14/10/2020, 4:22 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites