Πέμπτη, 01/10/2020

Επανάληψη εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό ΣυμβούλιοΘΕΜΑ 15ο :«Επανάληψη εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο
Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την αρ.πρωτ.ΔΣ/127/12-2-2016 «Πρόσκληση σε συνέλευση για την εκλογή εφορευτικών επιτροπών που θα
διεξάγουν την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη δυο (2) αιρετών εκπροσώπων-μελών στο Δ.Σ. του
Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
2. Την με αρ.πρωτ.Δ.Σ/128/12-2-2016 απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας.
3. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δύο μόνο υποψηφιότητες (μία για ιατρικό και μία για λοιπό προσωπικό) για
εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκε η εκλογική
διαδικασία.
4. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών εργαζομένων στο
Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Ότι αρκετοί εργαζόμενοι έκαναν γνωστό στη Διοίκηση ότι δεν έλαβαν γνώση της εκλογικής διαδικασίας παρ΄ότι
το τμήμα Προσωπικού πραγματοποίησε ως όφειλε τις σχετικές αναρτήσεις στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την επανάληψη των εκλογών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εργαζόμενοι ώστε να υποβληθεί ικανός αριθμός
υποψηφιοτήτων.
Η νέα εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016.
Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ.Σούρδη Λαμπρινή η οποία εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία γνωστοποίησης
των εκλογών ήταν όπως το σχετικό πλαίσιο προσδιορίζει και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος επανάληψης της
σχετικής εκλογικής διαδικασίας
.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ