ΔΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ-Καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα της εκλογικής περιφέρειας Πρέβεζας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
      Έχοντας
υπόψη:
 1. Τις διατάξεις
  των άρθρων 8, 27-28, 51-55, 62 και 69 του Π.Δ. 26 / 2012 «Κωδικοποίηση σ’
  ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (
  ΦΕΚ 57 / Α / 2012 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Το Π.Δ. 66 /
  28-8-2015 ( ΦΕΚ 107 / Α΄ / 28-8-2015 ) « Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
  εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» με το οποίο προκηρύχθηκαν
  Γενικές Βουλευτικές Εκλογές και ορίστηκε ως ημέρα ψηφοφορίας η Κυριακή 20
  Σεπτεμβρίου 2015. 
 3. Τις διατάξεις
  του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ),
  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις
  του Ν. 2623 / 1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και
  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της
  εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 139 / Α / 1998 ), όπως
  ισχύουν.
 5. Την αριθμ.
  30087 / 32 / 28-8-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
  Ανασυγκρότησης σχετικά με τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και
  καταστημάτων ψηφοφορίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης
  Σεπτεμβρίου 2015.
 6. Τους εκλογικούς
  καταλόγους της Εκλογικής Περιφέρειας Πρέβεζας, καθώς και τους ειδικούς
  εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ. 26/2012, που επικυρώθηκαν από
  το Πρωτοδικείο Πρέβεζας.
 7. Τις προτάσεις
  των Δήμων, με τις οποίες προσδιορίζουν τα οικήματα και τους χώρους που θα
  χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα ψηφοφορίας.
 8. Τις υφιστάμενες
  συγκοινωνιακές συνθήκες που επικρατούν στο Νομό.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ
μ ε
Καθορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα
ψηφοφορίας, για τη διενέργεια των  Γενικών
Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στους Δήμους του
Νομού Πρέβεζας, ως κατωτέρω:


Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
1
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ΔΡΥΜΩΝΑΣ
2
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΚΑΡΑΛΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
3
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Από : ΚΑΡΑΜΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν. ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
4
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
Από : ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ
48200, Ν.ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
5
ΖΗΡΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΤΣΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48200, ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ
6
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
NEO ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
7
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Από : ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
NEO ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ,
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
8
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Από : ΜΠΕΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εως : ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ,
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
9
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Από : ΠΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΡΡΑ ΑΡΕΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
48300, ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
10
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΣΣΟΥ
Από : ΑΔΑΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΣΟΥ
48300, ΑΣΣΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
11
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΑΣΣΟΥ
Από : ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΣΟΥ
48300, ΑΣΣΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
12
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΑ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ
48300, ΓΑΛΑΤΑΣ
13
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΓΑΛΑΤΑ
ΖΕΡΒΟ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΡΒΟΥ
48300, ΓΑΛΑΤΑΣ
14
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΙΑΝΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ ΟΛΓΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΑΝΩΝ
48300, ΜΕΛΙΑΝΑ
15
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
Από : ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΛΩΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
16
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ
Από : ΜΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
17
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΚΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48300, ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
18
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
Από : ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΜΠΟΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
48300, ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
19
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
Από : ΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΡΕΒΕΚΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 48300, ΠΑΠΠΑΔΑΤΕΣ
20
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥ
Από : ΑΓΑΘΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΨΩΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟ
21
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
(Α΄ ΑΙΘΟΥΣΑ)
22
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΚΛΙΑΦΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
23
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Από : ΞΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΕΙΜΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48300, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ
24
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΕΑΣ
48300, ΚΡΑΝΕΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
25
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
Από : ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΑΝΕΑΣ
48300, ΚΡΑΝΕΑ
26
ΖΗΡΟΥ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΚΡΑΝΕΑΣ
ΤΥΡΙΑ
Από : ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΥΡΙΑΣ
48300, ΤΥΡΙΑ
27
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Καθώς και οι εκλογείς του
Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιππιάδας
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
28
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΖΗΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
29
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΖΗΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – ΔΕΞΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)
30
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΚΙΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΛΙΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)
31
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΛΙΑΠΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΕΚΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 5η ΑΙΘΟΥΣΑ)
32
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
33
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
Εως : ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
34
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Από : ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΨΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
48200, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
35
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Εως : ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
48200, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
36
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΠΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
48200, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
37
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΥ
48200, ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ
38
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΨΑΛΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΥΟΦΥΤΟΥ
48200, ΔΡΥΟΦΥΤΟ
39
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΣΩΝΑ
 48200, ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ
40
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΚΕΡΑΣΩΝΟΣ
Από : ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΣΩΝΑ
48200, ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ
41
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
48200, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
42
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
48200, ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
(ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
43
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
Από : ΛΑΓΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ
48200, ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
44
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
48200, ΠΑΝΑΓΙΑ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
45
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Από : ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
48200, ΠΑΝΑΓΙΑ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
46
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΨΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΑΣ
48200, ΠΕΤΡΑ
47
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΡΩΜΙΑΣ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΩΜΙΑΣ
48200, ΡΩΜΙΑ
48
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ
48060, ΑΓΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
49
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΑΣ
Από : ΚΙΟΣΣΕ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ
48060, ΑΓΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
50
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Από : ΑΗΔΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
48060, ΑΝΘΟΥΣΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
51
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Από : ΜΕΛΙΚΩΚΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
48060, ΑΝΘΟΥΣΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
52
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΛΙΒΑΔΑΡΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48060, ΛΙΒΑΔΑΡΙ
53
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Από : ΑΔΑΜΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
Εως : ΔΗΜΑΣ ΕΡΝΕΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
54
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Από : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΛΙΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
55
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Από : ΛΙΜΠΟΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
56
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Από : ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
Εως : ΨΕΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Καθώς
και οι εκλογείς του Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) του Αστυνομικού
Τμήματος Πάργας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΓΑΣ
ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ 12, 48060, ΠΑΡΓΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ – 4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
57
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
48060, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
58
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
Από : ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Καθώς
και οι εκλογείς του Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) του
Αστυνομικού Τμήματος Καναλλακίου
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
59
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
Από : ΖΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
60
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
Από : ΜΕΓΑ ΒΑΙΑ
Εως : ΠΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
61
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
Από : ΡΑΠΤΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΨΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
48062, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
62
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΣΑΣ
Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
Εως : ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΣΑΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙΔΟΥΣΣΑ
63
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΗΔΟΝΙΑΣ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΑΗΔΟΝΙΑ
64
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
Από :
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΙΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
48062, ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
65
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
48062, ΑΜΜΟΥΔΙΑ
66
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ
48062, ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ
67
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ
Από : ΒΑΣΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ
48062, ΑΝΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗ
68
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ
69
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ
Από : ΜΠΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΥΡΙΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ
48062, ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗ
70
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
48062, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
71
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
72
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
Από : ΝΑΚΑ ΔΑΦΝΗ
Εως : ΧΑΛΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
73
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΕΛΟΥ
Από : ΑΙΔΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΕΛΗΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΜΕΛΟΥ
48062, ΘΕΜΕΛΟ
74
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΘΕΜΕΛΟΥ
Από : ΜΗΛΙΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΜΕΛΟΥ
48062, ΘΕΜΕΛΟ
75
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΝΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
48062, ΚΑΣΤΡΙ
76
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
Από : ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
48062, ΚΑΣΤΡΙ
77
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΥΦΟΥΛΑΣ
Από : ΑΗΔΟΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΟΥΛΑΣ
48062, ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ
78
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΛΟΥΚΟΥΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΚΟΡΩΝΗ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
79
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΡΩΝΗΣ
Από : ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΚΟΡΩΝΗ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
80
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΧΟΧΛΑ
81
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΥΨΕΛΗΣ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΥΨΕΛΗΣ
48062, ΚΥΨΕΛΗ
82
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΣΑΣ
Από : ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ
Εως : ΜΠΟΧΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΣΑΣ
48062, ΛΟΥΤΣΑ
83
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΟΥΤΣΑΣ
Από : ΝΑΚΑ ΒΑΙΑ
Εως : ΧΕΤΖΕΛ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΤΣΑΣ
48062, ΛΟΥΤΣΑ
84
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
85
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
Από : ΛΑΓΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
48062, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
86
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΙΚΩΝ
Από : ΑΗΔΟΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΩΝ
48062, ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΑ
87
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
Εως : ΧΑΧΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
48062, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
88
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
Από : ΑΒΡΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48062, ΣΚΕΠΑΣΤΟ
89
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ
Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
Εως : ΤΣΩΝΗ ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ
48062, ΚΑΤΩ ΣΚΑΦΙΔΩΤΗ
90
ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
48062, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ
91
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΗΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΒΡΑΧΟΣ
92
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
ΛΥΓΙΑΣ
Από : ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΥΓΙΑΣ
48100, ΛΥΓΙΑ
93
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΙΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)
94
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
Από : ΜΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ
48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
(ΔΕΞΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ)
95
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
Από : ΑΥΓΕΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΡΗΣΤΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
48100, ΚΡΥΟΠΗΓΗ
96
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
97
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
Από : ΠΑΠΠΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
98
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Εως : ΛΩΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
48100, ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
99
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
Από : ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ
48100, ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
100
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
48100, ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
101
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
Από : ΝΑΚΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
48100, ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
102
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
48100, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
103
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΡΙΖΩΝ
Από : ΑΗΔΩΝΗ
ΓΙΡΛΑΝΤΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΡΙΖΑ
104
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΘΕΩΝΗ
Εως : ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ
48100, ΧΕΙΜΑΔΙΟ
105
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Από : ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Εως : ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
48100, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
106
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΚΩΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
48100, ΚΑΝΑΛΙ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
107
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
Από : ΛΑΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
48100, ΚΑΝΑΛΙ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
108
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
48100, ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
109
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΨΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
110
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
Από : ΚΕΧΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Εως : ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
111
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
Από : ΝΑΚΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΚΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
112
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΛΟΥΡΟΥ
Από : ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΨΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ
48061, ΛΟΥΡΟΣ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
113
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ
Από : ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ   ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ
48061, ΑΝΩ ΡΑΧΗ
114
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
Από : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΨΗΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ
48061, ΒΡΥΣΟΥΛΑ
115
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48061, ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
116
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Από : ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Εως : ΧΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
48061, ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
117
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ
Από : ΑΥΓΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48061, ΝΕΟ ΣΦΗΝΩΤΟ
118
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
Από : ΑΗΔΩΝΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
48061, ΡΕΥΜΑΤΙΑ
119
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ
Από : ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΤΣΟΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
48061, ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ
120
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΚΙΑΔΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
Εως : ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΚΙΑΔΑ
48061, ΣΚΙΑΔΑΣ
121
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Από : ΑΓΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΚΩΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
(ΒΟΡΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
122
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Από : ΛΑΓΟΥΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΝΑΣΣΗ ΣΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
(ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ)
123
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΤΡΙΚΑΣΤΡΟΥ
Από : ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
124
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΝΟΤΙΑ  ΠΤΕΡΥΓΑ)
125
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
Από : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Εως : ΜΠΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
126
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
Από : ΜΥΡΙΟΥΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
Εως : ΣΙΩΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
127
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ
Από : ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ
48061, ΩΡΩΠΟΣ
(ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
128
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΑΒΔΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
129
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΑΥΓΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Εως : ΒΟΜΠΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
130
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
131
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
Εως : ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
132
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΖΑΡΦΛ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
133
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
134
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΚΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
135
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΚΑΡΑΒΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως : ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
136
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΑ
Εως : ΚΟΚΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΒΟΡΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
137
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΚΟΚΚΙΝΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΚΡΙΤΣΑΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
138
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΚΡΙΤΣΙΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως : ΛΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
139
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΛΑΛΑ ΑΝΝΑ
Εως : ΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΝΟΤΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – 3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
140
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΑΚΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΙΣΤΡΙΛΗ ΕΛΛΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
141
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΙΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Εως : ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
142
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΠΑΣΙΟΥΛΗ
ΑΓΝΗ
Εως : ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
143
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΜΠΡΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΝΤΑΛΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
144
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΝΤΑΛΙΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(5η ΑΙΘΟΥΣΑ)
145
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΠΑΝΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως : ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(6η ΑΙΘΟΥΣΑ)
146
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΠΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
147
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ
Εως : ΡΟΥΣΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
148
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΡΟΥΣΣΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Εως : ΣΚΕΝΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
149
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ – 2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
150
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Εως : ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Καθώς
και οι εκλογείς του Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) του
Λιμεναρχείου Πρέβεζας και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(1η ΑΙΘΟΥΣΑ)
151
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΤΖΙΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Εως : ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(2η ΑΙΘΟΥΣΑ)
152
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΤΣΙΛΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ
Εως : ΦΙΤΣΕΚ ΠΑΒΕΛ
Καθώς
και οι εκλογείς του Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας/ Επιτελείο, του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(3η ΑΙΘΟΥΣΑ)
153
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Από : ΦΙΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Καθώς
και οι εκλογείς του Άρθρου 27 της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 26/2012) του
Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας,
του Τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας και του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
(4η ΑΙΘΟΥΣΑ)
154
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
Από : ΑΡΜΑΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
48100, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
155
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Από : ΑΔΑΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
48100, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
156
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΜΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
48100, ΝΕΟΧΩΡΙ
157
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
Από : ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ
158
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ
Από : ΑΓΓΕΛΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Εως : ΜΥΤΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΤΙΚΑ
48100, ΜΥΤΙΚΑΣ
(ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
159
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ
Από : ΝΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΟΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΥΤΙΚΑ
48100, ΜΥΤΙΚΑΣ
(ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ)
160
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
Από : ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
161
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ
Από : ΒΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΓΓΛΑΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ


Στα Εκλογικά Τμήματα που καθορίζονται με την παρούσα θα ψηφίσουν επί
πλέον: 1) οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (στο τμήμα που ασκούν τα
καθήκοντά τους σύμφωνα με το άρθρο 69 της Εκλογικής Νομοθεσίας) και 2) τα μέλη
των Εφορευτικών Επιτροπών (στα τμήματα που ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με
το άρθρο 62 της Εκλογικής Νομοθεσίας) 
: Καθορισμός Ειδικών 
Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών  για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 20ης
Σεπτεμβρίου 2015.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 
     Έχοντας  υπόψη:
1.  Τις
διατάξεις των άρθρων 8, 52, 54-55, 62, 69 και 95-97 του Π.Δ. 26 / 2012
«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» ( ΦΕΚ 57 / Α / 2012 ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.  Το Π.Δ. 66 /
28-8-2015 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας
Βουλής» ( ΦΕΚ 107 / Α΄ / 28-8-2015 ) με το οποίο προκηρύχθηκαν Γενικές Βουλευτικές
Εκλογές και ορίστηκε ως ημέρα ψηφοφορίας η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015.
3.   Τις
διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
    
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 / Α / 2010 ), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4.  Τις διατάξεις του
Ν. 2623 / 1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 139 / Α / 1998 ), όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
5.  Την αριθμ. 30087
/ 32 / 28-8-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης σχετικά με τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων
ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 20ης
Σεπτεμβρίου 2015.
6.  Την αριθμ. 30359
/ 34 / 31-8-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σε συνδυασμό με την αριθμ. 666 / 8-1-2015 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών  σχετικά με την ψηφοφορία των
ετεροδημοτών.
7. Το αριθμ. 30350 / 1-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το οποίο προκύπτει ότι στο Νομό Πρέβεζας
 και στην έδρα αυτού, ήτοι στο Δήμο Πρέβεζας
θα συσταθεί ένα ( 1 )  αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών , στο
οποίο θα ψηφίσουν εκλογείς από την εκλογική περιφέρεια των Ιωαννίνων και ένα (1) μεικτό
εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών στο οποίο θα ψηφίσουν εκλογείς από τις εκλογικές
περιφέρειες ΆρτηςΑ΄
Αθηνών
Β΄ Αθηνών και  Ιωαννίνων, οι οποίοι διαμένουν σε
Δήμους του Νομού.
                                                           
Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε
τα Ειδικά Εκλογικά Τμήματα και Καταστήματα Ψηφοφορίας Ετεροδημοτών για τις
Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της  20ης
Σεπτεμβρίου 2015,  ως κατωτέρω:     
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ –
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1
1ο ΑΜΙΓΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ 
ΠΡΕΒΕΖΑ
2ο Δημοτικό Σχολείο
(Βόρειο κτίριο – 3η αίθουσα)
Λ. Ειρήνης 74
Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους
κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών της Βασικής Εκλογικής Περιφέρειας Ιωαννίνων και το επώνυμό τους
αρχίζει από Α έως και Μ
2
2ο ΜΕΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑ
2ο Δημοτικό Σχολείο
(Βόρειο κτίριο – 4η αίθουσα)
Λ. Ειρήνης 74
Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους
κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών των εξής Βασικών Εκλογικών Περιφερειών: Άρτης, Α΄
Αθηνών, Β΄ Αθηνών και Ιωαννίνων
(των οποίων το επώνυμό τους αρχίζει από Ν
έως και Ω)

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites