Παρασκευή, 17/01/2020

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ :Η Εκδίκηση της δικαιοσύνης και του Δημοσίου για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος

Μια ομάδα συμπολιτών μας με το όνομα “Πρωτοβουλία Πολιτών Πρέβεζας” είχε αναλάβει δράση, μεταξύ άλλων, για την ακύρωση της κατασκευής τού “Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα”, το οποίο, χωρίς να εξυπηρετεί πράγματι το σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι κατασκευάστηκε, επέφερε δυσανάλογα μεγάλη οικολογική και αισθητική επιβάρυνση στην περιοχή.
Μια απ’ τις ενέργειες, στις οποίες προέβη η Πρωτοβουλία προκειμένου να πετύχει το στόχο της, ήταν η κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτησης ακύρωσης των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, με την πρώτη από τις οποίες εγκρίθηκαν και με τη δεύτερη τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι τού έργου. Την αίτηση ανέλαβαν να υποβάλουν για λογαριασμό τής Πρωτοβουλίας τέσσερα μέλη της, οι συμπολίτες Παναγιώτης Τσόκας, Παναγιώτης Μποντίνας, Χαράλαμπος Βασιλάς και Ευτυχία Τσαμποδήμου.
Το ανώτατο δικαστήριο, εξετάζοντας, όπως εκθέτει στην απόφασή του, «αν, από τα στοιχεία του φακέλου σε συνδυασμό με την πάροδο ικανού χρόνου από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας έως την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως, το εύλογο ενδιαφέρον των αιτούντων και τις εκάστοτε ιδιαίτερες περιστάσεις, συνάγεται ή τεκμαίρεται πλήρης γνώση της προσβαλλόμενης πράξης από τους αιτούντες σε χρόνο που καθιστά εκπρόθεσμη την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως», απέρριψε την αίτηση της Πρωτοβουλίας, κρίνοντάς την εκπρόθεσμη –για τυπικούς, δηλαδή, λόγους. Σημειώνουμε ότι η τροποποιητική των περιβαλλοντικών όρων τού έργου απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κατά της οποίας στράφηκε η αίτηση της Πρωτοβουλίας, είχε αντικατασταθεί με νεότερη απόφαση του ίδιου, που, όμως, δεν της είχε γνωστοποιηθεί.
Συνεπεία της απόρριψης της αίτησης επιβλήθηκε από το δικαστήριο σε βάρος των αιτούντων –δηλαδή των τεσσάρων, που είχαν υπογράψει την αίτηση για λογαριασμό τής Πρωτοβουλίας– η δικαστική δαπάνη τής Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Δημοσίου. Η δαπάνη τού Δημοσίου, ποσού 460,00 €, βεβαιώθηκε ήδη σε βάρος τους στη Δ.Ο.Υ.
Επειδή πιστεύουμε πως δεν αρμόζει να επιβαρυνθούν με το ποσό αυτό, για μια ενέργεια που αποφασίστηκε από κοινού, μόνον οι τέσσερες συμπολίτες μας που υπέγραψαν την αίτηση προς το δικαστήριο και γι’ αυτό το λόγο φαίνονται μόνοι αυτοί ως “ηττημένοι διάδικοι”, καλούμε όσους συμμετείχαν στην Πρωτοβουλία κι όσους αποδέχονται την ορθότητα των ενεργειών της –ανεξαρτήτως αποτελέσματος– να συνδράμουν στη συγκέντρωση του ποσού, που καλούνται να πληρώσουν οι τέσσερες αυτοί συμπολίτες.
Μέλη της Π.Π.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ετικέτες:

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ