Κυριακή, 15/12/2019

Υπουργείο Παιδείας αίτηση αναπληρωτών για τα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών.

Το
υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκινάει η συμπληρωματική υποβολή
αίτησης-δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους
2014-2015
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15,
ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01, ΤΕ16
και ΔΕ01, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση με τις αριθμ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ:
Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25-07-2014 (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους και έχουν
ενταχθεί στους οικείους προσωρινούς πίνακες, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση για
απασχόληση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες
μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων ορίζεται από
03-09-2014 έως και 05-09-2014. Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά
τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

dikaiologitika.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ