Τετάρτη, 11/12/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Με 17 θέματα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 11/8/2014, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθεια με τίτλο:{Προμήθεια
οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας}.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου:{Αποκαταστάσεις στο οδικό
δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας}, προϋπολογισμού 12.800,00 €.
3. Εξέταση αιτήματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού
Πρέβεζας, για παραχώρηση χώρου στέγασης , για τη λειτουργία του
Ειδικού Νηπιαγωγείου Πρέβεζας.
4. Έγκριση δαπάνης για Παροχή Υπηρεσιών από την Μετροπόλιταν
Όπερα Ν. Υόρκης , για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας, για τη
σαιζόν 2014 – 2015.
5. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών
(κ. Κατωπόδη Αναστασίου).
6. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών (κ.
Φατούρου Φανούρη).
7. Έγκριση δεύτερης τροποποίησης του συμβολαίου συνεργασίας
(partnership agreement) των εταίρων της Πράξης I MAKE του
Προγράμματος INTERREG 2007-2013 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ και παράταση
της λήξης της έως την 31/10/2014.
8. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή στην απολογιστική συνάντηση
των εταίρων της Πράξης “I MAKE”.
9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δώρων των εταίρων της Πράξης
“I MAKE”.
10. Απόδοση χρημάτων στην ΝΕΔΙΚΕΠ.
11. Αποδοχή πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ”.
12. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός
του τρόπου δημοπράτησης του έργου, με τίτλο: “Δημιουργία χώρου
άσκησης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ
Βράχου οικισμός Λυγιάς Δήμου Πρέβεζας», του Δήμου Πρέβεζας, του
Μέτρου 41, του Άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007-2013» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 180567 Συνολικού
προυπολογισμού 159.913,91 ευρώ
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
14. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
15. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2014).
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στον
οικισμό Πετριτσια-Μαργαρωνα» προϋπολογισμού 55.000,00 €.
17. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΚΑΖΑΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ