Τετάρτη, 22/01/2020

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η Αλήθεια για την Κυανή Ακτή και τον Παντοκράτορα-Αυτή που αποκρύπτουν οι υπεύθυνοι.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μόλις πρόσφατα, μετά από τη δημιουργία της Ανοικτής Συνέλευσης Πολιτών Πρεβέζης, συνέπεια της επιχειρούμενης ανεπανόρθωτης καταστροφής του απείρου φυσικού κάλλους περιβάλλοντος της Κυανής Ακτής και του Παντοκράτορα από τον Δήμο Πρεβέζης και τις υπηρεσίες του.
1. Το κύριο στοιχείο είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου, που υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ) της Γεν. Δ/νσης Περιφέρειας με το 1346/11-7-2005 έγγραφο της Δ/ντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεβέζης (Τ.Υ.Δ.Π) κας Κ. Μωραΐτη. Στη Μ.Π.Ε. όλες οι κατασκευές του έργου είναι ΞΥΛΙΝΕΣ. Προβλέπονται, π.χ., ξύλινα ισόγεια αποδυτήρια, ακτόδρομοι από ξυλεία, ξύλινα καθιστικά (για τα οποία αναφέρεται συγκεκριμένα προμήθεια και τοποθέτηση), περιορισμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, φύτευση φοινίκων (συνολικά 13 στον Παντοκράτορα), ενώ ουδεμία αναφορά γίνεται σε ποδηλατόδρομο.
2. Με βάση τη Μ.Π.Ε., η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. με το 1529/14-4-2006 έγγραφό της παρείχε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, επειδή «…από την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών και έλεγχο των περιεχόμενων στοιχείων, προκύπτει ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση του έργου». Μάλιστα στο έγγραφο αυτό γίνεται συνοπτική αναφορά στις ΞΥΛΙΝΕΣ κατασκευές του έργου, ενώ, όπως ήταν φυσικό, ουδεμία αναφορά γίνεται σε ποδηλατόδρομο.
3. Ενώ, λοιπόν, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου παρεσχέθη με βάση ΞΥΛΙΝΕΣ κατασκευές, η Τ.Υ.Δ.Π. εξεπόνησε το 2006 τη Μελέτη Εφαρμογής (Μ.Ε.) του έργου, η οποία ελάχιστη σχέση έχει με τη Μ.Π.Ε. με βάση την οποία παρεσχέθη η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η ίδια, δηλαδή, Υπηρεσία (Τ.Υ.Δ.Π.) άλλη μελέτη υπέβαλε για περιβαλλοντική αδειοδότηση και άλλη για εφαρμογή!!! Έτσι,
α. Ενώ στη Μ.Π.Ε. προβλέπεται πεζόδρομος μήκους 1.350μ., στη Μ.Ε. προβλέπεται πεζόδρομος μήκους 2.150μ. που καταλαμβάνει επιφάνεια 11.500 μ2, με βάση σκυροδέματος μετά δομικού πλέγματος και πλακόστρωση με βοτσαλόπλακες.
β. Ενώ στη Μ.Π.Ε. προβλέπονται ξύλινοι ακτόδρομοι, στη Μ.Ε. οι ακτόδρομοι κατασκευάζονται από τσιμέντο και βοτσαλόπλακες.
γ. Ενώ στη Μ.Π.Ε. προβλέπονται ξύλινα ισόγεια αποδυτήρια, στη Μ.Ε. προβλέπεται η κατασκευή δύο συγκροτημάτων από 24 και 8 ημιυπόγεια αποδυτήρια με υπόγειους τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα και εσωτερικές τοιχοποιΐες από οπτοπλινθοδομές.
δ. Ενώ στη Μ.Π.Ε. προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών στον Παντοκράτορα, το τοπίο καταστράφηκε από ογκώδεις κατασκευές τσιμέντου και πέτρας, τις οποίες χαρακτήρισα σε άρθρο μου «αντιαρματικά» και «νέα γραμμή Μαζινό».
ε. Ενώ στη Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι «είναι απαραίτητη η διαφύλαξη της φυσικότητας της περιοχής ώστε να μην διαταραχθεί το υπάρχον φυσικό τοπίο και ότι θα γίνουν φυτεύσεις με φυσικούς θάμνους και δέντρα της περιοχής», τελικά φυτεύθηκαν 77 φοίνικες (που ήδη έχουν καταστραφεί), όταν η Μ.Π.Ε. προέβλεπε μόνο 13! και η Μ.Ε. στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου 39 και στον Προϋπολογισμό 58!
στ. Τέλος, ενώ στη Μ.Π.Ε. δεν προβλέπεται ποδηλατόδρομος, αυτός περιλαμβάνεται στη Μ.Ε. προς δόξαν της αυθαιρεσίας και της νομιμότητας.
Ας σημειωθεί ότι η Μ.Ε. φέρει τις υπογραφές των Μ. Τσαγκάδα, Κ.Τζόκα, Χ. Αναγνωστοπούλου και Κ. Μωραΐτη, μελών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεβέζης.
4. Τον Ιανουάριο του 2014 οι εκπρόσωποι της Γ.Σ. των πολιτών είχαν υπ’ όψιν τους μόνο τη Μ.Ε. του Έργου, του 2006. Κανείς δεν μπορούσε να φαντασθεί ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δόθηκε για άλλη μελέτη! Επρόκειτο για μια άκρως αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Τα ερωτήματα στη φάση αυτή είναι: Η Τ.Υ.Δ.Π. ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο με δική της πρωτοβουλία και εν αγνοία του κ. Δημάρχου; Ή, η Τ.Υ.Δ.Π. εκτελούσε εντολές της προϊστάμενης της αρχής; Αν ισχύει το δεύτερο, γιατί συναίνεσε στη διάπραξη της παρανομίας;
5. Με το 608/2-9-2008 έγγραφό της η Κτηματική Υπηρεσία Πρεβέζης επισήμανε ότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι καθορισμένα στην περιοχή της Κυανής Ακτής και ότι εντός της ζώνης του αιγιαλού περιλαμβάνονται μόνο ξύλινοι διάδρομοι για την πρόσβαση στη θάλασσα. Το έγγραφο αυτό αγνοήθηκε από τον Δήμο Πρεβέζης με την υλοποίηση, τελικά, της Μ.Ε. του Έργου η οποία προβλέπει τσιμεντένιους διαδρόμους στο δάσος και στον Αιγιαλό.
6. Στις 20-9-2010 ο Δήμαρχος κ. Κλάπας  υπέγραψε το Τεχνικό Δελτίο του έργου, η τεχνική περιγραφή του οποίου συμπίπτει σε όλα τα ουσιώδη σημεία της με εκείνα της Μ.Ε. του 2006.

7. Στις 14-4-2011 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση του Έργου από τον Δήμαρχο κ. Μπαΐλη και τον Γ.Γ. του ΕΟΤ κ. Κολέτσο.
8. Στις 13-7-2011 έγινε η δημοπράτηση του έργου. Ως εκπρόσωπος του Δήμου υπέγραψε ο κ. Η. Βασιλάς.
9. Με το 220/28-3-2012 έγγραφό της προς τον Δήμο Πρεβέζης η Κτηματική Υπηρεσία Πρεβέζης, ζήτησε πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας να γίνει σήμανση επί του εδάφους των ορίων της χερσαίας ζώνης ώστε να προστατευθεί ο αιγιαλός και η παραλία. Το έγγραφο αυτό αγνοήθηκε από το Δήμο Πρεβέζης. Ας σημειωθεί ότι ο μάρτυρας του Δήμου κ. Ζιώρης (εργολάβος) κατέθεσε στις 3-6-2014 ενώπιον του Δικαστηρίου ότι “δεν υπάρχει στην περιοχή αιγιαλός και παραλία”!!!
10. Στις 11-7-2012 έγινε η εγκατάσταση του εργολάβου.
11. Στις 19-3-2014 κλιμάκιο του ΕΟΤ έδωσε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, παρουσία του Δημάρχου κ. Μπαΐλη, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπου της Τ.Υ.Δ.Π., εκπροσώπων της Γ.Σ. των πολιτών και όλων των μέσων ενημέρωσης της Πρεβέζης. Στη συνάντηση αυτή δόθηκε ένα τέλος στα μέχρι τότε ψεύδη και παραπληροφόρηση. Ο ΕΟΤ ανέφερε ότι εφαρμόζει τη Μ.Ε. του 2006, όπως υπογράφεται από την Τ.Υ.Δ.Π. Μόνο σε τρία επουσιώδη σημεία ανέφερε ότι υπήρξαν αλλαγές. Συγκεκριμένα, αφαίρεσε τις εργασίες επί των προβόλων, άλλαξε τη θέση των αποδυτηρίων και αφαίρεσε το τμήμα Γ από τη μελέτη, για το οποίο δεν υπήρχε ολοκληρωμένη πρόταση από τον Δήμo.
Ουδείς εκ των παρισταμένων αντέδρασε σε όσα ειπώθηκαν από τον ΕΟΤ.
12. Ας σημειωθεί περαιτέρω ότι η Μ.Ε. δεν έλαβε υπ’ όψιν της την αφορώσα στην προστασία των δασών σχετική νομοθεσία. Ενώ στα δάση επιτρέπεται η κατασκευή και η εκτέλεση έργων, που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου και διευκολύνουν την πνευματική ανάταση του ανθρώπου, σε έκταση που δεν μπορεί να υπερβεί το 5% της συνολικής έκτασης, οι κατασκευές στην Κυανή Ακτή ξεπερνούν τα 15 στρεμ. επί συνολικής εκτάσεως 87 στρεμ., δηλαδή ξεπερνούν το 17% τη συνολικής έκτασης!!
13. Επίσης, η Μ.Ε. βασίστηκε σε παλαιές αεροφωτογραφίες χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η απώλεια εδάφους (λόγω διάβρωσης) της Κυανής Ακτής, που υπερβαίνει τα 4.000 τ.μ., με αποτέλεσμα όλες οι εμβαδομετρήσεις να είναι εσφαλμένες. Ας σημειωθεί ότι η διάβρωση επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια, επειδή ορισμένοι άσχετοι αφαιρούν και μάλιστα σε βάθος τα συσσωρευμένα φύκια που αποτρέπουν τη διάβρωση. Το ίδιο προβλέπεται να γίνει και στο Μονολίθι μετά από τις εκτεταμένες «επεμβάσεις» του Δήμου.
14. Με το 514525/17-5-2010 έγγραφό του προς τον Δήμο Πρεβέζης ο ΕΟΤ κάνει γνωστό ότι «τα αποδυτήρια βρίσκονται εντός της ζώνης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και μάλιστα σε επαφή με την οριογραμμή του αιγιαλού». Με άλλα λόγια, εάν εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με το τοπογραφικό της Μ.Ε., τα αποδυτήρια θα γίνουν μέσα στον αιγιαλό!!! και μάλιστα αποδυτήρια από μπετόν και όχι ξύλινα που προβλέπει η Μ.Π.Ε.
15. Αρχές Σεπτεμβρίου 2013 φυτεύθηκαν οι περιβόητοι πλέον φοίνικες στον Παντοκράτορα. Με το 28824/19-9-2013 έγγραφό της η Γεν. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενότητας Πρεβέζης, προς τον ΕΟΤ, το Υπουργείο Γεωργίας και τον Δήμο Πρεβέζης, αφού υπενθυμίζει ότι με το ΑΠ8584/8-10-12 ο Νομός Πρεβέζης έχει οριοθετηθεί ως μολυσμένη ζώνη για το έντομο των φοινίκων, καταλήγει «…καλείστε να προσκομίσετε εντός 5 εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία μας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, δελτία αποστολής κ.ά.)….Αν δεν τα προσκομίσετε θα αντιμετωπίσετε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις των άρθρων 34α και 35 του νόμου 2147/1952, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Τι έγινε; Προσκομίστηκαν εντός 5 ημερών τα σχετικά έγγραφα;
16. Χωρίς να προβλέπεται, λοιπόν, ποδηλατόδρομος και χωρίς να υπάρχει άδεια για τη δημιουργία του, άρχισε ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ να κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος εντός του δάσους της Κυανής Ακτής, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και στη αυτοφυή βλάστηση και βλάπτοντας ανεπανόρθωτα την αισθητική του τοπίου με την εναπόθεση εκατοντάδων κυβικών μέτρων πέτρας λατομείου. Είναι αξιοσημείωτο ότι απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο μάρτυρας κ. Ζιώρης (εργολάβος) κατέθεσε στις 3-6-2014 ενώπιον του Δικαστηρίου ότι «η μελέτη δεν προβλέπει ποδηλατόδρομο»!!
Ας σημειωθεί ότι στις 31-1-2011 το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε εκπροσώπους του Δήμου «για την Επιτροπή παρακολούθησης της εξέλιξης της Προγραμματικής Σύμβασης» τους Αντιδημάρχους κ.κ. Δ. Κατσιπανέλη και Κ. Κορωναίο. Τι έκαναν οι κύριοι αυτοί; Απλά παρακολουθούσαν την καταστροφή της Κυανής Ακτής και του Παντοκράτορα; Υπήρξαν απλά θεατές της παρανομίας; Αν όχι, σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί;
17. Χωρίς να προβλέπεται, λοιπόν, ποδηλατόδρομος και χωρίς να υπάρχει άδεια κατασκευής του, ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-5-2013, την κοπή 15 μεγάλων ευκαλύπτων που εμπόδιζαν την κατασκευή του!!! Καμία αναφορά δεν έγινε στο γεγονός ότι ο υπό κατασκευή ποδηλατόδρομος ήταν αυθαίρετος και παράνομος. Η κοπή των δέντρων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφισάντων των κ.κ. Τσοβίλη, Σπυράκου, Ρέντζου και Κουτρούμπα. Αξίζει να αναφερθεί τι ειπώθηκε στη συνεδρίαση από τον κ. Δήμαρχο και από τον υπεύθυνο για το περιβάλλον αντιδήμαρχο, κ. Ροπόκη. Αντιγράφω από τα σχετικά πρακτικά.
κ. Μπαΐλης (Δήμαρχος): «Να κάνω μια διευκρίνιση; Η μελέτη του έργου δεν έγινε από τον ΕΟΤ, έγινε από τον Δήμο από τον οποίο και υποβλήθηκε. Οπωσδήποτε θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να σώσουμε έστω και ένα δέντρο. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν κοπούν αυτά και δεν γίνει, το έργο απεντάσσεται και είναι από το ΕΣΠΑ. Και θα γίνει καταλογισμός. Καταλαβαίνεται τι γίνεται και μιλάμε για εκατομμύρια. Αυτό όμως πρέπει να το γνωρίζουμε. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι σ’ αυτά τα πράγματα. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο».
κ. Ροπόκης (ο επί του περιβάλλοντος): «Η κοπή των ευκαλύπτων είναι αναπόφευκτο, διότι είναι ακριβώς πάνω στον ποδηλατόδρομο που περνάει το έργο της ανάπλασης. Οπότε σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, είναι αναπόφευκτο και πρέπει να κοπούν. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα».
Έχει δίκιο ο κ. Ροπόκης. Ποιός είπε στα δέντρα να φυτευθούν πάνω στον ποδηλατόδρομο!
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβολίου κοινοποιήθηκε με το 15268/4-6-2013 έγγραφο του Δήμου στη Δ/νση Δασών Πρεβέζης. Η άδεια για την κοπή των 15 δένδρων παρεσχέθη με το 32929/1914/22-7-2013 έγγραφο της τελευταίας.
18. Μετά, όμως, από την 7-5-2014 αναφορά των εκπροσώπων της Γ.Σ. των πολιτών προς τη Δ/νση Δασών, η Δ/νση Δασών αναγκάστηκε, αντιλαμβανόμενη ότι στην ουσία εξαπατήθηκε, να ανακαλέσει την απόφασή της για την κοπή των δέντρων με το 29451/1158/12-5-2014 έγγραφό της, με συνέπεια ο Δήμος να μην προλάβει, δυστυχώς, να καρπωθεί τον ξυλώδη όγκο των ευκαλύπτων, σύμφωνα με την 32929/1914/22-7-2013 απόφαση.
Προβληματίζει, όμως, η μεγάλη ευκολία με την οποία ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε την κοπή 15 σχεδόν αιωνόβιων ευκαλύπτων (έχουν φυτευθεί τη δεκαετία του ’30), αλλά και η χωρίς τους ελάχιστους δισταγμούς προθυμία υλοτόμησής τους από τον επί του περιβάλλοντος υπεύθυνο (!) του Δήμου κ. Ροπόκη, όταν μάλιστα γνώριζαν ότι δεν υπήρχε άδεια ποδηλατόδρομου εντός της Κυανής Ακτής. Γι’ αυτό ο Δήμος Πρεβέζης αποψιλώνεται από δέντρα τα τελευταία χρόνια!!
Έπρεπε να αντιδράσουν οι κάτοικοι της Πρεβέζης για να ζητήσει ο κ. Δήμαρχος ενδεχόμενη τροποποίηση της διαδρομής του (παράνομου) ποδηλατόδρομου. Έπρεπε να σταλεί η από 7-5-2014 αναφορά των πολιτών προς τη Δ/νση Δασών για να αποφευχθεί η κοπή των δέντρων την τελευταία στιγμή από τους αδημονούντες για την κοπή των δέντρων «υπεύθυνους».
19. Με το 27580/10-9-2013 έγγραφό του προς τον ΕΟΤ ο κ. Δήμαρχος αναφέρει: «….οι φυτεύσεις (εννοεί των φοινίκων) γίνονται χωρίς να εφαρμόζεται η μελέτη τόσο όσον αφορά τις θέσεις των φυτών όπως το ύψος και ο αριθμός τους. Συγκεκριμένα τοποθετούνται τυχαία μέσα στους χώρους πρασίνου….»!! Επίσης, με το 28427/17-9-13 έγγραφό του προς τον ΕΟΤ, σχολιάζοντας τον αριθμό των φοινίκων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «…καταλαμβάνουν όλη την έκταση μετατρέποντας το χώρο σε δάσος από φοίνικες…».
Αυτά ενόχλησαν τον κ. Δήμαρχο; Δεν ενοχλήθηκε από την εφαρμογή μιας αυθαίρετης και παράνομης μελέτης; Δεν ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορούσε σε άλλη μελέτη; Δεν ενοχλήθηκε από την καταστροφή του Παντοκράτορα και τη μετατροπή του υπέροχου ειδυλλιακού τοπίου της Κυανής Ακτής σε βομβαρδισμένο τοπίο;

20. Στη συνάντηση στις 19-3-2014 στο Δημαρχείο, ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι καίτοι δεν του άρεσε το έργο από την αρχή, δεν μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη απένταξής του, χωρίς, όμως, να αποκαλύψει ότι η αδειοδότηση δόθηκε για άλλο ανύπαρκτο έργο, χωρίς η υπεύθυνη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (που παρίστατο) να ενημερώσει σχετικά και χωρίς οι εκπρόσωποι της Γ.Σ. των πολιτών να έχουν γνώση των παρανομιών που διαπράχθησαν. Οι αντιρρήσεις σχετικά με το έργο αφορούσαν στο γεγονός ότι οι περισσότερες «επεμβάσεις» δεν ήταν συμβατές με το περιβάλλον και τα τοπία της Κυανής Ακτής και του Παντοκράτορα. Αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι η Μ.Ε. ήταν αίολη, ως παράνομη και αυθαίρετη, αφού δεν είχε τύχει περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Στην ίδια συνάντηση το κλιμάκιο του ΕΟΤ ανέφερε ότι αν σταματήσει το έργο, ο ΕΟΤ δεν πρόκειται να πληρώσει αποζημίωση στον εργολάβο γιατί η Μελέτη Εφαρμογής εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Την ζημιά θα κληθεί να την πληρώσει ο Δήμος. Στο σημείο αυτό παρενέβη δημοτικός σύμβουλος και είπε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τον εργολάβο γιατί του ανατίθενται από τον Δήμο και άλλες εργασίες!! Όμως, ακόμη και αν υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλει αποζημίωση, αυτή προφανώς θα πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους παρανομήσαντες και απ’ αυτούς που συναίνεσαν στην παρανομία. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εργολάβος θα πρέπει πάραυτα και μάλιστα σχολαστικά να αποσύρει όλα τα υλικά που έχει συσσωρεύσει στην Κυανή Ακτή, να καταστρέψει τα αντιαρματικά του Παντοκράτορα, να απομακρύνει όλους τους φοίνικες και να αποκαταστήσει το τοπίο, στην Κυανή Ακτή και στον Παντοκράτορα και να το επαναφέρει στην πρoτέρα του κατάσταση.

21. Προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το θέμα που δημιουργήθηκε, το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ με το 508106/29-5-2014 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του ΕΟΤ, αφού εξιστορεί την υπόθεση της Κυανής Ακτής και του Παντοκράτορα, αναφέρει μεταξύ άλλων:
«….Η Τεχνική περιγραφή του έργου η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας και μας διαβιβάστηκε, είναι η ίδια ακριβώς με εκείνη με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο από τον ΕΟΤ, αφαιρώντας το τμήμα Γ το οποίο δεν κατασκευάζεται, επειδή είναι εντός αιγιαλού…. «.
«….Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, μας διαβιβάσθηκε από τον Δήμο η υπ’ αριθμ. 1529/14-4-2006 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εκδόθηκε μετά από ενέργειες του Δήμου Πρέβεζας. Η αποστολή στοιχείων και μελετών του έργου έγινε με μέριμνα του Δήμου Πρέβεζας, συνεπώς η Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιά ακριβώς μελέτη έχει σταλεί για περιβαλλοντική αδειοδότηση».
Με άλλα λόγια, ο ΕΟΤ λέγει ότι οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά στον Δήμο Πρεβέζης, αφού η αποστολή στοιχείων έγινε με μέριμνα του Δήμου Πρεβέζης και δεν γνωρίζει ποιά μελέτη έτυχε περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

22. Με το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/184 ΕΒΑ/144684/86378/1404/15-6-2014 έγγραφό της, η Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων (18η Εφορία Βυζ/νων Αρχ.), προς τον Δήμο Πρεβέζης, την Τ.Υ.Δ.Π. και τον ΕΟΤ, ενημερώνει ότι προέβη στην έγκριση του έργου «Διαμόρφωση χώρων Κυανής Ακτής-Κάστρου Παντοκράτορα Δ. Πρεβέζης» με το 6367/30-9-2004 έγγραφό της, με βάση «τα σχέδια και τους όρους που προβλέπονται στο έγγραφο του Δ. Πρεβέζης».
Με το 962/7-7-2010 έγγραφό του ο Δήμος Πρεβέζης ζήτησε επικαιροποίηση της 6367/30-9-2004 έγκρισης, η οποία και παρεσχέθη με το 1747/15-7-2010 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αρχαιοτήτων, που βασίστηκε και πάλι στα σχέδια και στους όρους του 2004. Όπως αναφέρει η Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων «στην υπηρεσία μας δεν είχε γνωστοποιηθεί η τεχνική περιγραφή του 2006, ούτε η υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την έναρξη των εργασιών, παρά τον σχετικό όρο». Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των όρων της έγκρισης ήταν και η επίβλεψη των εργασιών από τους φύλακες βυζ/νων αρχαιοτήτων.
Μεταξύ άλλων, η Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων αναφέρει: «…Στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία μας σχέδια δεν προβλεπόνταν χώρος στάθμευσης στο χώρο πλησίον του Κάστρου του Παντοκράτορα…»
Άλλα, λοιπόν, σχέδια εγκρίθηκαν και άλλα εφαρμόζονται. Ο κ. Δήμαρχος εξακολουθεί κατά την προσφιλή του τακτική να σιωπά. Κάποιος, όμως, πρέπει να του πει ότι «η σιωπή δεν είναι πάντοτε χρυσός» και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι δείγμα απροκάλυπτης ενοχής.

23. Έπρεπε τελικά να κινητοποιηθούν οι πολίτες της Πρεβέζης για να σωθεί (έστω και την τελευταία στιγμή) η Κυανή Ακτή και ο Παντοκράτορας. Αλήθεια, δεν διερωτήθηκε κανείς (φορείς και δημοσιογραφικός κόσμος της πόλεως, εκτός από την ‘Τ.Φ.’ ), πως είναι δυνατόν να χορηγούνται άδειες για τσιμεντένιες κατασκευές τέτοιας έκτασης στο μικρό δάσος της Κυανής Ακτής; Τον λόγο πλέον θα έχουν τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα για τον καταλογισμό ευθυνών εκεί όπου υπάρχουν.

Υ.Γ. Παρεμβάσεις σε «έργα» που καταστρέφουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον (πολλών μάλλον παράνομες) δεν είναι ενέργειες αντιαναπτυξιακές, όπως μερικοί μπορεί να ισχυριστούν, τουναντίον μάλιστα. Με την ευκαιρία θα αναφερθώ σε σχόλιο αρθρογράφου καθημερινής εφημερίδας της Πρεβέζης. Ο εν λόγω κύριος, αναφερόμενος σε παλαιότερες αντιδράσεις πολιτών, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, για τη φημολογούμενη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην είσοδο του πολυπαθούς Αμβρακικού Κόλπου (βλ. άρθρο μου στην Τ.Φ. στις 17-9-2010), έγραψε στις 6-5-2014: » Όταν κάποιοι πρότειναν να γίνουν ανεμογεννήτριες στα αβαθή της εισόδου του Αμβρακικού κάποιοι «φιλέλληνες» είχαν αντιρρήσεις». Ναι, έχω και εξακολουθώ να έχω αντιρρήσεις, επειδή είμαι φιλέλληνας χωρίς εισαγωγικά, ενώ μερικοί είναι μπουρδολόγοι χωρίς, επίσης, εισαγωγικά.
Μιχαήλ Γ. Λουκάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ