ΠΡΕΒΕΖΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ Γύρου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την Ροή αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμημάτων καθώς και τα συγκεντρωτικά του Δήμου Πρέβεζας, τόσο από τον πίνακα που βλέπετε παρακάτω όσο και από την εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών στο banner που έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα μας αριστερά επάνω.Δημοτικές Εκλογές 2014 – Δήμος Πρέβεζας

Εκλογικά Τμήματα – Συνδυασμοί Α.ΣΥ.Π

Δημοτική συνεργασία

Άκυρα / Λευκά

91
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 48100,
ΒΡΑΧΟΣ
64 103 13
92
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑΣ
48100, ΛΥΓΙΑ
42 80 20
93
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ 48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
51 69 39
94
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ 48100, ΚΑΜΑΡΙΝΑ
81 94 32
95
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 48100, ΚΡΥΟΠΗΓΗ
65 98 82
96
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
47 105 24
97
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 48100, ΜΥΡΣΙΝΗ
40 113 31
98
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 48100,
ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
89 105 30
99
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 48100,
ΝΕΑ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ
90 138 21
100
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 48100,
ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
87 107 16
101
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 48100,
ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ
102 167 20
102
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 48100,
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
96 144 29
103
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΡΙΖΑ
50 89 44
104
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ 48100, ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ
148 95 37
105
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 48100, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
51 55 11
106
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 48100, ΚΑΝΑΛΙ
151 150 56
107
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 48100, ΚΑΝΑΛΙ
180 119 52
108
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ 48100,
ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ
101 118 53
109
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ 48061, ΛΟΥΡΟΣ
97 113 34
110
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ 48061, ΛΟΥΡΟΣ
126 165 80
111
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ 48061, ΛΟΥΡΟΣ
145 137 38
112
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΥΡΟΥ 48061, ΛΟΥΡΟΣ
134 139 46
113
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ 48061, ΑΝΩ ΡΑΧΗ
61 86 15
114
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ 48061, ΒΡΥΣΟΥΛΑ
94 90 26
115
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 48061,
ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
28 153 15
116
 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
48061, ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ
41 61 8
117
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 48061, ΝΕΟ ΣΦΗΝΩΤΟ
18 64 26
118
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ 48061, ΡΕΥΜΑΤΙΑ
29 74 3
119
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 48061,
ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ
21 23 7
120
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑ∆Α
48061, ΣΚΙΑ∆ΑΣ
80 72 10
121
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
91 67 27
122
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 48061, ΣΤΕΦΑΝΗ
108 86 24
123
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ 48061, ΩΡΩΠΟΣ
44 47 11
124
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ 48061, ΩΡΩΠΟΣ
63 113 64
125
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ 48061, ΩΡΩΠΟΣ
67 109 58
126
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ 48061, ΩΡΩΠΟΣ
86 96 47
127
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΩΠΟΥ 48061, ΩΡΩΠΟΣ
88 115 66
128
 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
106 145 75
129
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
101 133 79
130
 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
106 133 87
131
 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
124 128 57
132
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
92 141 74
133
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π. ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
94 128 62
134
 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
108 108 63
135
 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74,
 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
128 115 59
136
 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74,
48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
93 135 71
137
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100,
ΠΡΕΒΕΖΑ
80 141 60
138
 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100,
ΠΡΕΒΕΖΑ
82 168 72
139
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 74, 48100,
 ΠΡΕΒΕΖΑ
98 136 74
140
 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
125 123 80
141
 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
113 111 60
142
 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
101 137 69
143
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
105 137 81
144
 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
99 130 63
145
 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 6, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
116 126 65
146
 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
133 138 46
147
 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
92 142 80
148
 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
105 162 72
149
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
151 91 77
150
 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
109 172 67
151
 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
128 108 56
152
 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
114 118 76
153
 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 12, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ
100 113 82
154
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
48100, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
66 76 25
155
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
 48100, ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
152 148 94
156
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 48100,
ΝΕΟΧΩΡΙ
67 114 45
157
 ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ
87 154 20
158
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 48100,
ΜΥΤΙΚΑΣ
118 120 57
159
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ 48100,
ΜΥΤΙΚΑΣ
121 115 42
160
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 48100,
ΝΙΚΟΠΟΛΗ
102 89 33
161
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
48100, ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ
82 78 20
Σύνολο Ψήφων 6.554 8.072 3.353
Συγκεντρωτικά Ποσοστά 44,81 55,19 18,65

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Υπήρχε και συνεργός στην υπόθεση με τα “μάγια” – Ταυτοποιήθηκε από την της Ασφάλεια

24/04/2024, 11:21 πμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

23/04/2024, 11:21 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

«Μια ιστορία για το ταξίδι της γραφής και του βιβλίου» ταξίδεψε στο 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

23/04/2024, 11:13 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων πραγματοποιεί εκδήλωση και σας προσκαλει

23/04/2024, 10:57 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Αλωνίζει στο Μαξίμου ο Καββαδάς – Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για τον αγωγό ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

23/04/2024, 10:49 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Η 24χρονη γάτα που ήθελε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο της άνθρωπο πριν φύγει η ίδια

23/04/2024, 10:27 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Χάλκινο μετάλλιο για την Κυριακή Τσαούση στα 400 μ. με εμπόδια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Στίβου

23/04/2024, 9:57 μμ

ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

Λογοδοσία για την αγωγή της Εθνικής Τράπεζας από τον Δήμαρχο Πάργας

23/04/2024, 9:44 μμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites