Τετάρτη, 05/08/2020

Τελευταία μέρα για τις αιτήσεις των ετεροδημοτών

Σήμερα,Παρασκευή
τελειώνει η προθεσμία για τους ετεροδημότες, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση
και να διαγραφούν από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τις Ευρωεκλογές
και τις Δημοτικές εκλογές 2014.
Σε
διαφορετική περίπτωση, εάν δεν καταθέσουν αίτηση, τη δεύτερη Κυριακή των
δημοτικών εκλογών (25 Μαΐου) όπου θα γίνουν και οι Ευρωεκλογές 2014 θα πρέπει
ψηφίσουν σε δύο διαφορετικά μέρη της χώρας. Επίσης λήγει και η προθεσμία για
την υποβολή αιτήσεων των 18χρονων νέων εκλογέων (έτος γέννησης 1996) που θέλουν
να ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους. Ωστόσο, προϋπόθεση για την
ένταξη τους στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών αποτελεί η εγγραφή τους
επίσης μέχρι σήμερα στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου, στα
δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οδηγίες Επισημαίνεται όμως ότι για
τις εκλογές Μαΐου 2014, οι εκλογείς που επιθυμούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες
θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 14 Μαρτίου. Το ίδιο ισχύει και για όσους
μεταδημοτεύσουν μέχρι την 14η Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το
άρθρο 95 της Εκλογικής Νομοθεσίας, οι ετεροδημότες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις
αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο διαμονής τους. Στις εκλογές του Μαΐου 2014
διεξάγονται μαζί αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές. Οι ετεροδημότες εκλογείς
ψηφίζουν για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου στον τόπο διαμονής τους, (στα
κοινά τμήματα). Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους
εγγραφής. Όσοι από τους ετεροδημότες εκλογείς επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο
της βασικής τους εγγραφής για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη μπορούν να το δηλώσουν, έως 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από
τους καταλόγους των ετεροδημοτών. Σημειώνεται ότι εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω
διαδικασία διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι ετεροδημότες
δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για ανάδειξη
μελών του Ευρωκοινοβουλίου αφού σ΄ αυτούς θα υπάρχει πριν από το όνομά τους η
ένδειξη «Ε». Τέλος οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012, (το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι
στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή το
Λιμενικό Σώμα και οι ναυτικοί) μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα για
την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τόπο που
διαμένουν ή υπηρετούν αντίστοιχα.
 (Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο
της βασικής τους εγγραφής). Οι παραπάνω εκλογείς οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως
στους Προϊσταμένους ή τους Διοικητές τους, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής
περιόδου. Όλοι οι παραπάνω εκλογείς, στους οποίους χορηγείται σχετική έγκριση
και ειδική άδεια απουσίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο
του οποίου είναι εγγεγραμμένοι διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των
προϊσταμένων ή διοικητών τους από τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις. Οι
εκλογείς, του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι,
οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή από τις υπηρεσίες τους
βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικές εκλογικές καταστάσεις. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν για να κάνετε μεταδημότευση είναι
τα παρακάτω: Α)Για έγγαμους: 1)Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό
έντυπο υπάρχει στους δήμους) ή αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, αιτήσεις και
αυτών μαζί με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας
τους. 2)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που
μεταδημοτεύουν. 3)Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη
κατοικία στο Δήμο. που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς
κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση κάθε πρόσφορου μέσου (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΔΕΥΑΚ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ) που χρονολογείται τουλάχιστον από διετίας,
καθώς και ενός προσφάτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο δήμο
μεταδημότευσης.
 Ορισμένοι δήμοι ζητούν και βεβαίωση περί τουλάχιστον διετούς
μόνιμης κατοικίας από το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας περιοχής όπου
οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν. Β)Για άγαμους: 1)Αίτηση του ενδιαφερόμενου
(σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης) 2)Ατομικό
Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου – με πλήρη στοιχεία – από το Δήμο ή
την Κοινότητα που αυτός ανήκει (Μητρώο Αρρένων, ακριβή ημερομηνία γέννησης,
θρήσκευμα, χρόνος και τρόπος κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας). 
3)Αποδεικτικά
στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο που πρόκειται να
μεταδημοτεύσουν. 
Γ)Για διαζευγμένους:
 1)Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό
έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης). 2)Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει.
Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του Δήμου που γίνεται η
μεταδημότευση και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά
μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου. Εάν
υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των
παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου.
Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού
των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που
επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή
μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται
κατ΄αντιδικία. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία
αυτών, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν.
Πηγή:http://www.dikaiologitika.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ