Ο Πολιτιστικός Σϋλλογος ”Πρέβεζα” προτείνει την διακοπή των εργασιών ανάπλασης στον Παντοκράτορα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                                       Πρέβεζα 14-10-2013
       «ΠΡΕΒΕΖΑ»                                                             αρ. πρωτ. 766
Δ/νση:Αβέρωφ 2
48100 Πρέβεζα
Τηλ. 26820-61415                                                                
e-mail:  pol.syl.preveza@gmail.com                            
                                                                                       ΠΡΟΣ
                                                                                       ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                    
                                                                                      ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
                                                                                 
                                                                                    (υπόψη κ.Κατσικομβόρδου)
                                                                                      Γραμμ. της Επιτροπής

                                                                                 
ΘΕΜΑ: Προτάσεις κατόπιν της Σύγκλισης της Επιτροπής Διαβούλευσης την
              10-10-13

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης την 10-10-13 και όσων σε αυτή ελέχθησαν, σε συνέχεια των απόψεών του Συλλόγου μας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και σε προγενέστερα έγγραφά μας προς την Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας, θεωρούμε, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο  πρόγραμμα 2014 τα εξής:
1. Άμεση διακοπή των εργασιών που εκτελούνται στον χώρο που αναπλάθεται
μπροστά από το κάστρο του Παντοκράτορα.
Ταυτόχρονα αναθεώρηση-διόρθωση της όλης μελέτης τόσο όσο αφορά στον σχεδιασμό – χρηστικότητα όσο και των δέντρων και φυτών που χρησιμοποιούνται στην μελέτη.
Όπως αποδείχτηκε στην συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Διαβούλευσης κανένας φορέας δεν έχει επικροτήσει το έργο αυτό, το οποίο μάλιστα όλοι οι παρευρισκόμενοι θεώρησαν ότι όχι μόνο δεν σέβεται την παράδοση του συγκεκριμένου χώρου και την χρήση του , αλλά είναι υπερβολικά κακαίσθητο σε σημείο που να προκαλεί αισθήματα οργής.
Γι’ αυτό παρακαλούμε τον κο Δήμαρχο να  επισείσει την προσοχή στους προϊσταμένους τόσο των τεχνικών υπηρεσιών όσο και της γεωπονικής υπηρεσίας του Δήμου ότι θα πρέπει να ελέγχουν κάθε εκπονούμενη  μελέτη από την αρχή της μέχρι την υλοποίησή της.
Οι δύο αυτές υπηρεσίες μας έχουν δώσει δείγματα ανεπαρκούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Επέτρεψαν:
Α. Kακοτεχνίες στην «Όαση» με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει νερά όταν βρέχει.
Β. Σιδερένια μπαλκόνια μέσα στην «Θεοφάνειο Αίθουσα», κακαίσθητα φωτιστικά και κουρτίνες.
Γ.Την τελευταία ανάπλαση (ο Θεός να την κάνει) στο κάστρο του Παντοκράτορα.

Ούτε η γεωπονική υπηρεσία μας έχει δώσει δείγματα επιμελούς εργασίας.
Είτε δεν κλαδεύει καθόλου τα αιωνόβια  δέντρα, είτε όταν το κάνει τα κλαδεύει χωρίς να μελετά την ιδιαιτερότητα του κάθε δέντρου.
Έτσι υπάρχουν δέντρα τα οποία ποτέ δεν έχουν κλαδευτεί αφότου φυτεύτηκαν (προ δεκαετιών) και άλλα που κλαδεύονται όχι με σωστό τρόπο όπως τελευταία ο πλάτανος στην οδό Παν.Τσαλδάρη που κλαδεύτηκε σαν ελιά , όπως ανέφεραν οι γεωπόνοι του Συλλόγου Γεωπόνων στην Επιτροπή Διαβούλευσης.
Έτσι θα συστήναμε στις εν λόγω υπηρεσίες όταν πρόκειται να εκτελέσουν ένα έργο ή να εφαρμόσουν μία μελέτη να κοινοποιούν την πρόθεσή τους και να αναρτούν τα σχέδια των μελετών ώστε να μπορούν να γνωμοδοτούν εκτός των πολιτών και ειδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τον πολίτη και τα χρήματά του, γιατί περί αυτών πρόκειται, πρέπει να τα σέβονται αυτοί που τα διαχειρίζονται, γιατί στο κάτω της γραφής όλες οι μελέτες και τα έργα που γίνονται από τον Δήμο έχουν ονοματεπώνυμο.

    2.   Συντήρηση παλαιού νεκροταφείου με μέριμνα για τους τάφους δωρητών-
           ευεργετών και προστασία παλαιών ταφικών γλυπτών πιθανής καλλιτεχνικής ή
           ιστορικής αξίας. Γιατί τα νεκροταφεία αποτελούν μέρος της ιστορίας των  πό-
           λεων.
           Επίσης επίσπευση των ενεργειών για δημιουργία νέου νεκροταφείου καθόσον
           όπως διαπιστώνεται η επέκταση του παλαιού γρήγορα δεν θα επαρκεί.

     3.   Προστασία-ανάπλαση του παλαιού υδραγωγείου, το οποίο είναι ένα από τα
           πρώτα τεχνικά έργα στη πόλη της Πρέβεζας που έλυσε το πρόβλημα
           ύδρευσης από την δεκαετία του ‘50 και το οποίο ονοματοδότησε και
           σηματοδοτεί μία  ολόκληρη περιοχή.Το μικρό κτίριο δίπλα στον υδατόπυργο
           μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στέγαση παλαιού τεχνικού εξοπλισμού και
           εργαλείων είδει μουσειακού χώρου.

4. Προστασία-καθαρισμός-ανάπλαση δημοτικών χώρων, που βρίσκονται και
εκτός πόλης και προστασία και καθαρισμός των κληροδοτημάτων

5. .Συντήρηση-ασφαλτόστρωση των αγροτικών δρόμων που είναι παράλληλοι προς την παραλιακή οδό που συνδέει την σήραγγα Ακτίου με το Μονολίθι και ταυτόχρονα διαπλάτυνση της παραλιακής οδού, εν όψει μάλιστα  της εκτροπής της κυκλοφορίας από την αρχαία Νικόπολη.
 

6. Ίδρυση « ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» στο κτίριο Αθανασιάδη, όπως σχετική
        πρόταση του Συλλόγου μας, που έχει παρουσιασθεί ήδη στο Δημοτικό
             Συμβούλιο

7. Αξιοποίηση του παγκοσμίως γνωστού ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας
             του Ακτίου και δράσεις εκμετάλλευσης αυτού προς το συμφέρον της πόλης

8. Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος ύπαρξης του αεροδρομίου Ακτίου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και μάλιστα εν όψει δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους με στοχευμένες δράσεις ανάδειξης της περιοχής μας
9. Στους υφιστάμενους ποδηλατόδρομους να αποξηλωθούν άμεσα και να μεταφερθούν οι κολώνες ΔΕΗ-Δήμου και δένδρα που υπάρχουν επί του ποδηλατοδρόμου, ώστε να είναι απρόσκοπτη η κυκλοφορία των ποδηλάτων. Στους άλλους δε υπό κατασκευή να ληφθεί ανάλογη μέριμνα .
10. Να διαγραμμιστούν οι διαβάσεις πεζών κατά μήκος της Λεωφ. Ιωαννίνων,  Λεωφ. Ειρήνης και ιδιαίτερα στον κόμβο του Φόρου, όπου η διέλευση πεζών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Επίσης να διασφαλιστούν , προστατευθούν και κατασκευαστούν ,όπου είναι αναγκαίο οι διαβάσεις αναπήρων.
11. Με την ευκαιρία της σύγκλισης της Επιτροπής Διαβούλευσης θέλουμε να επισημάνουμε τον όχι καλό τρόπο αποκομιδής των σκουπιδιών. Οι σκουπιδοτενεκέδες αδειάζονται εν μέρει μέσα στα απορριματοφόρα και εν μέρει στον δρόμο. Τα χαρτοκιβώτια από τα καταστήματα και τα σπίτια όταν δεν τοποθετούνται μέσα ή δίπλα σε μπλέ κάδους δεν τα παίρνουν για ανακύκλωση. Παραμένουν για μέρες , πετάγονται και πραγματικά απορρίμματα μέσα σε αυτά και η κατάσταση γίνεται τραγική τόσο με τη ζέστη το καλοκαίρι όσο και όταν βρέχει. Πρέπει να τοποθετηθούν και άλλοι μπλέ κάδοι και να ληφθεί μέριμνα ολοκλήρωσης της διαλογής ανακυκλωμένων υλικών επί τόπου με ξεχωριστούς κάδους για χαρτί, πλαστικό, τενεκέδες και γυαλί.

                                                                 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.


Διαβάστε επίσης

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρεβεζα : Δημοσκόπηση για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο στον Νόμο – Τα ονοματα που παίζουν

27/01/2023, 6:46 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Έπεσε χιόνι στα ορεινά του Δήμου Ζηρού

27/01/2023, 2:14 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Καθίζηση προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις σε αγροτικό δρόμο της Καμαρίνας

27/01/2023, 2:03 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Και με τη βούλα παράνομη η απόφαση επιλογής Γενικού Διευθυντή από τη ΔΕΥΑΠ

27/01/2023, 1:41 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο Νεοχώρι – Για εκρήξεις κάνουν λόγο οι κάτοικοι

27/01/2023, 1:02 μμ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα : Ενοικιάζεται πολυτελές κατάστημα

27/01/2023, 11:00 πμ


To mypreveza.gr είναι το ενημερωτικό portal για το Νομό Πρέβεζας στο οποίο μπορείτε να δείτε όλες τις τοπικές ειδήσεις, αλλά και νέα από όλη την Ήπειρο, την Ελλάδα και τον κόσμο.

"Η δική σου Πρέβεζα με ένα μόνο κλικ."

Συνεργαζόμενα sites