Δευτέρα, 16/09/2019

ΠΡΕΒΕΖΑ: Για να δούμε πόσοι θα μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους . . .

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, των επισιτιστικών επαγγελμάτων που προτίθενται να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων σύμφωνα και με τη μείωση του Φ.Π.Α από 23% σε 13%, ότι μπορούν να προμηθεύονται το αντίστοιχο σήμα «συμφωνία τιμής» από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, Δωδώνης 47, τηλ:2682029414, υπεύθυνη κ.Τσαουσίδου Κυριακή.

Για την παραλαβή του ειδικού σήματος οι Συνάδελφοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προσκομίσουν:
1. Παλαιό τιμοκατάλογο που Θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.
2. Νέο τιμοκατάλογο με το νέο καθεστώς ΦΠΑ και μειωμένες τις τιμές στα 3/4των ειδών κατά τουλάχιστον 5% όπως αναφέρεται παραπάνω (πχ αν ο κατάλογος έχει 20 είδη η μείωση πρέπει να περάσει στα 15 είδη) σε δύο (2) στήλες, μία με τις τιμές με ΦΠΑ 23% και μία με τις τιμές με ΦΠΑ 13%, που Θα φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.
ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ.
3. Την σφραγίδα της επιχείρησης.
4. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Επιμελητηρίου και της επιχείρησης ότι αποδέχεται τους όρους χορήγησης του Ειδικού Σήματος. Επί της υπογραφής τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης.
5. Το Επιμελητήριο συμπληρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης στην συνημμένηκατάσταση που αποστέλλει ανά 10ημερο στην ΠΟΕΣΕ (φαξ: 210.3317301 – email: info@poese.gr ή ταχυδρομικά Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 106 82)
Η ΠΟΕΣΕ διατηρεί το δικαίωμά της να ελέγχει την τήρηση της συμφωνίας.
Αρμόδια όργανα, πέραν της ΠΟΕΣΕ, είναι τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (πχ ΣΔΟΕ, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, Ελεγκτικές Υπηρεσίες των Περιφερειών κλπ).

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ